Шевченко "Тарасова ніч" "Іван Підкова" "До Основ'яненка" ,"Гайдамаки""

Додано: 15 січня
Предмет: Українська література, 9 клас
19 запитань
Запитання 1

Який похід оспівується в поемі "Іван Підкова" Т. Шевченка?

варіанти відповідей

морський

сухопутній

облага Кафи

чумацький

Запитання 2

Твори Тараса Шевченка «До Основ’яненка», «Тарасова ніч», «Іван Підкова» належать:

варіанти відповідей

періоду заслання;

періоду трьох літ;

рання творчість;

творчість останніх років

Запитання 3

За жанровою особливістю «До Основ’яненка» — це вірш

варіанти відповідей

медитація;

прохання;

трагедія;

послання

Запитання 4

Період Коліївщина, який зображений у творі "Гайдамаки" це період протистояння українського козацтва з:


варіанти відповідей

турецько-татарським загабництвом

польсько-шляхетським пануванням

російським пануванням

Запитання 5

Жанр твору «Гайдамаки»

варіанти відповідей

Повість 

Ліричний вірш

Поема

 Роман у віршах

Запитання 6

У якому місті Гонта вбиває своїх синів?

варіанти відповідей

Київ  

Львів

 Умань

Запоріжжя

Запитання 7

Де розгортаються події, описані у творі?

варіанти відповідей

Лівобережжя

  Правобережжя

Польща

  Росія

Запитання 8

Яка тема поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»?

варіанти відповідей

Боротьба українського народу проти польської шляхти.

  Тема долі жінки.

Протест проти самодержавства.

 Боротьба запорожців проти турецьких завойовників.

Запитання 9

Головний герой поеми -

варіанти відповідей

Іван Гонта  

 Максим Залізняк

 Повсталий народ

Ярема Галайда

Запитання 10

Рід твору "Гайдамаки"

варіанти відповідей

епос

ліро-епос

лірика

драма

Запитання 11

Визначте художні засоби в уривку: Зорі сяють серед неба, / Го­рить білолиций, / Верба слуха соловейка, / Дивиться в кри­ницю».

варіанти відповідей

Метафора й епітет.

Анафора і гіпербола.

Синекдоха й оксиморон.

  Порівняння і метонімія.

Запитання 12

У котрому році відбувались події у творі "Гайдамаки"?

варіанти відповідей

1088

1768

1663

1654

Запитання 13

Який історичний герой згаданий у творі?

варіанти відповідей

Максим Залізняк

Павло Тетеря

Іван Мазепа

Іван Брюховецький

Запитання 14

Укажіть, які реальні історичні події зображено в історико-героїчній поемі Т.Шевченка "Гайдамаки".

варіанти відповідей

Козацько-селянське антифеодальне повстання 1768 р., відоме в історії як Коліївщина;

події національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького;

військові походи на Туреччину під проводом П.Конашевича-Сагайдачного;

участь у війні зі шведами.

Запитання 15

Якого персонажа поеми "Гайдамаки" Т.Шевченко називає "сирота убогий"?

варіанти відповідей

М.Залізняка;

І. Гонту;

Лейбу;

Ярему Галайду.

Запитання 16

З якого твору рядки "Наша дума, наша пісня, Не вмре, не загине....От де, люде, наша слава, Слава України!"?

варіанти відповідей

"До Основ'яненка";

"Гайдамаки";

"Тарасова ніч";

"Іван Підкова"

Запитання 17

Проти кого виступали козаки у творі "Тарасова ніч"?

варіанти відповідей

польської шляхти;

турків;

російської імперії

Запитання 18

Славу України, на думку Т. Шевченка, містять:

варіанти відповідей

кургани;

пісні українські;

літописні трактати;

твори політичного спрямування

Запитання 19

Темою поеми «Іван Підкова» є

варіанти відповідей

розповідь про один із походів запорожців на Царгород;

розповідь про життя в Запорізькій Січі;

розповідь про життя в Україні.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест