Шкільна олімпіада з біології

Додано: 22 жовтня 2020
Предмет: Біологія, 8 клас
Тест виконано: 201 раз
25 запитань
Запитання 1

Внутрішнє середовище клітини між клітинною мембраною і ядром - це

варіанти відповідей

цитоплазматична мембрана

цитоплазма

вода

протоплазма

Запитання 2

Розділ біології, який вивчає будову, функції й розвиток клітин тварин і рослин, а також одноклітинних організмів і бактерій

варіанти відповідей

Гістологія

Бактеріологія

Цитологія

Запитання 3

Органели, які здатні розщеплювати мікроорганізми після фагоцитозу

варіанти відповідей

пероксисоми

діктіосоми

ендоплазматична сітка

лізосоми

Запитання 4

Виберіть ознаки, що характерні для представників класу Комахи:

варіанти відповідей

 А) антени відсутні        

Б) три пари ходильних ніг

В) тіло складається з голови, грудей та черевця

Г) дорослі комахи дихають тільки через трахеї

Д) є личинкова стадія 

Запитання 5

Загальні ознаки Плазунів

варіанти відповідей

шкіра вкрита лускою

мають діафрагму

органи дихання легені

живородіння

Запитання 6

До білкових продуктів відносять:


варіанти відповідей

вершкове масло


яйця


картоплю

Запитання 7

Виберіть органи дихання за малюнками

варіанти відповідей
Запитання 8

Яку тканину зображено на рисунку?

варіанти відповідей

нервову

епітеліальну

сполучну

м’язову

Запитання 9

Голкоподібна форма листя та добре розвинена стрижнева коренева система у сосни є пристосуванням до: 

варіанти відповідей

запилення вітром

існування в умовах нестачі вологи

існування в умовах недостатнього освітлення

існування на засолених ґрунтах

Запитання 10

Одним із пристосувань птахів до польоту є:

варіанти відповідей

рухоме з’єднання кісток у шийному відділі хребта

порожнисті кістки

відсутність плаского виросту у грудині

неоперена частина задньої кінцівки

Запитання 11

Укажіть складові центральної нервової системи:

варіанти відповідей

головний мозок і спинний мозок

головний мозок і черепно-мозкові нерви

спинний мозок і спино-мозкові нерви

черепно-мозкові і спинномозкові нерви

Запитання 12

Які ознаки відрізняють покритонасінні рослини від голонасінних?

варіанти відповідей

плід і подвійне запліднення

запилення

 насінні зачатки

ксилема і флоема

Запитання 13

Гомойотермними тваринами вважають тварин, які:

варіанти відповідей

здатні активно підтримувати сталу температуру тіла

мають пристосування до несприятливих умов середовища

здатні жити за широких температурних умов

нездатні до терморегуляції

Запитання 14

Живонародження є характерним для:

варіанти відповідей

хрящових риб

рептилій

ссавців

комах

Запитання 15

Вкажіть тип плоду, притаманний звичайній ліщині

варіанти відповідей

Сухий, розкривний

Соковитий, справжній

Соковитий, розкривний

Сухий, нерозкривний

Запитання 16

Камбій відсутній у стеблі: 

варіанти відповідей

сосни

бамбука

яблуні

дуба

Запитання 17

Контакт між нейронами або між нейроном та м'язовою клітиною, називається:


варіанти відповідей

Синапс

Рефлекс

Рефлекторна дуга

Нейроглія

Запитання 18

До якого типу тканин належить кров:

варіанти відповідей

Тканини внутрішнього середовища

Епітеліальні

М'язові

Нервові

Запитання 19

Укажіть ознаки, характерні для плазунів:

варіанти відповідей

хрящовий скелет, зяброві мішки

зовнішнє запліднення, двокамерне серце

розвиток зародка на суші, трикамерне серце

наявність плавців, зябер

Запитання 20

Укажіть, яка рептилія здатна до автотомії

варіанти відповідей

ящірка прудка

гадюка степова

крокодил нільський

черепаха болотяна

Запитання 21

Плавальний міхур...

варіанти відповідей

забезпечує газообмін

бере участь у виділенні

бере участь у травленні

забезпечує плавучість

Запитання 22

Хорда - це...

варіанти відповідей

спинний мозок безхребетних

внутрішній осьовий скелет

кістковий хребет

еластична трубка з нервовим каналом

Запитання 23

Основні ознаки представників типу Хордові

варіанти відповідей

тришарові первиннопорожнинні тварини з променевою симетрією тіла

двошарові вториннопорожнинні тварини з променевою симетрією тіла

двошарові первиннопорожнинні тварини з двобічною симетрією тіла

тришарові вториннопорожнинні тварини з двобічною симетрією тіла

Запитання 24

Найпоширенішим способом репродукції грибів є розмноження :

варіанти відповідей

Гаметами

Бруньками    

Спорами  

Кореневими живцями

Запитання 25

Ендоплазматична сітка буває ...

варіанти відповідей

зерниста

куляста

незерниста

не куляста

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест