ШЛп-6. Контрольна робота за темами №1-3.

Додано: 20 грудня 2020
Предмет:
Тест виконано: 39 разів
14 запитань
Запитання 1

Наука, що займається вивченням практичного використання електричної енергії називається.....

варіанти відповідей

енергетика

електротехніка

електроніка

Запитання 2

З’єднання, яке зображено на схемі називається...

варіанти відповідей

Послідовне

Паралельне

Мішане

Не можливо визначити

Запитання 3

З чого складається найпростіше електричне коло

варіанти відповідей

З'єднувальні проводи, споживач, вимикач, лампа

Джерело струму, з'єднувальні проводи, споживач, вимикач

Джерело струму, споживач, вимикач

Джерело струму, гальванічний елемент, вимикач.

Запитання 4

Для складання електричних кіл використовують: гальванічні елементи, вимикачі, акумулятори, резистори, амперметри, обігрівачі, дроти.

У наведеному переліку укажіть джерела струму

варіанти відповідей

гальванічні елементи, акумулятори

вимикачі, резистори, обігрівачі

резистори, амперметри, обігрівачі

гальванічні елементи, обігрівачі

Запитання 5

Для складання електричних кіл використовують: гальванічні елементи, вимикачі, акумулятори, резистори, амперметри, обігрівачі, дроти.

У наведеному переліку укажіть споживачів струму

варіанти відповідей

гальванічні елементи, акумулятори

резистори, обігрівачі

акумулятори, амперметри, обігрівачі

вимикачі, резистори, обігрівачі

Запитання 6

Як позначають силу струму:

варіанти відповідей

U

P

A

I

Запитання 7

Закон Ома для повного кола формулюється так:

варіанти відповідей

Сила струму в колі прямо пропорційна ЕРС джерела живлення й обернено пропорційна сумі опорів зовнішньої та внутрішньої частин кола

Алгебраїчна суму струмів у вузлі електричного кола дорівнює нулю

Сила струму на ділянці кола прямо пропорційна спаду напруги на цій ділянці й обернено пропорційна її опору

Сила струму на ділянці кола прямо пропорційна опору й обернено пропорційна спаду напруги на цій ділянці

Запитання 8

Закон Джоуля Ленца формулюється так

варіанти відповідей

Сила струму в колі прямо пропорційна ЕРС джерела живлення й обернено пропорційна сумі опорів зовнішньої та внутрішньої частин кола

Алгебраїчна сума струмів у вузлі електричного кола дорівнює нулю

Сила струму на ділянці кола прямо пропорційна спаду напруги на цій ділянці й обернено пропорційна її опору

При протіканні електричного струму через провідник обов’язково буде виділятися певна кількість теплоти

Запитання 9

Знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом за допомогою спеціальних технічних засобів, називається 


варіанти відповідей

Розрахунок

Дослід

Вимірювання

Запитання 10

Електровимірювальні  прилади  класифікують:


варіанти відповідей

- за принципом дії

- за видом струму

- за точністю

- за видом вимірюваної величини

Запитання 11

Мультиметр – універсальний прилад для вимірювання.......


варіанти відповідей

струму та опору

напруги

напруги, струму, опору

напруги, потужності, струму, зсуву кутів фаз

Запитання 12

Обери всі вірні твердження

варіанти відповідей

Вольтметр - прибор для вимірювання напруги

Мультіметр - прибор для вимірювання відстані

Амперметр - прибор для вимірювання сили струму

Омметр - прибор для вимірювання опору

Запитання 13

Високотехнологічна автоматизована електромеханічна система, до складу якої входять електричні, механічні, електронні вузли, називається ....

варіанти відповідей

редуктор

двигун

електропривод

штукатурна станція

Запитання 14

Назвіть прилади для обігрівання та сушіння приміщень

варіанти відповідей

терморадіаційний калорифер

штукатурна станція

електровоздухонагрівач

інфрачервоні обігрівачі

змішувач

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест