Short test

Додано: 9 квітня
Предмет: Англійська мова, 5 клас
Тест виконано: 28 разів
12 запитань
Запитання 1

The dog's sleeping now.

варіанти відповідей

Future

Present

Запитання 2

Kate and Sue _____________ ( bike ) in the park, I think.

варіанти відповідей

 is bikeing 

 are biking

 are bikeing  

 bikes

Запитання 3

My mum isn't going to work on Monday.

варіанти відповідей

future

present

Запитання 4

The festival ....... in the evening.

варіанти відповідей

starts

are starting

is starting

Запитання 5

Rita is going to a party today.

варіанти відповідей

present

future

Запитання 6

Tom ______________( not think) about his work. He's thinking about his new girlfriend.


варіанти відповідей

doesn't think

 isn't thinking

is'nt thinking

think

Запитання 7

Why are you taking the raincoat?  ___________ it ( rain)?


варіанти відповідей

 Are it rain

  Are it raining

 Is it raining

Is it rainning

Запитання 8

They _______________ ( not build) a house, they are trying to buy an apartment.

варіанти відповідей

 isn't building

aren't building

are building

 are'nt building

Запитання 9

Do you ...... my new dress?

варіанти відповідей

likes

is liking

like

are liking

Запитання 10

We are going ice skating this afternoon

варіанти відповідей

future

present

Запитання 11

...........George doing his homework at that moment?

варіанти відповідей

Do

Does

Is

Are

Запитання 12

We .... a Maths test tomorrow.

варіанти відповідей

isn't having

don't have

aren't having

doesn't having

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест