24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Коло і круг. Дотична до кола

Додано: 24 березня 2020
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 157 разів
25 запитань
Запитання 1

Назвіль лінію, яка є дотичною до кола

варіанти відповідей

DF

OA

BC

OB

Немає праквильної відповіді

Запитання 2

На якому малюнку пряма а є січною до кола ?

варіанти відповідей

а

б

в

Запитання 3

Який кут утворює дотична і радіус кола в точці перетину

варіанти відповідей

гострий

тупий

прямий

розгорнутий

Немає відповіді

Запитання 4

На яких малюнках зображено дотичну і діаметр кола?

варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 5

Як називається лінія, що сполучає центр круга з точкою, що лежить на колі, яке його обмежує ?

варіанти відповідей

діаметр

хорда

дотична

січна

радіус

Запитання 6

Який вчений найбілше вніс знань про коло і круг ?

варіанти відповідей

Піфагор

Евклід

Фалес

Декарт

Архімед

Запитання 7

Обчисліть довжину кола з радіусом 10 см

варіанти відповідей

31,4 см

3,14 см

62,8 см

6,28 см

15,7

Запитання 8

Знайти площу круга з діаметром 20 дм

варіанти відповідей

62,8 дм2

125,6 дм2

314 дм2

1256 дм2

Запитання 9

Як розміщені кола з діаметрами 10 см і 6 см, якщо відстань між їх центрами дорівнює 8 см?

варіанти відповідей
Запитання 10

Із даної точки кола проведено діаметр і хорду, яка дорівнює радіусу. Знайдіть кут між діаметром і хордою.

варіанти відповідей

300

600

450

500

900

Запитання 11

З однієї точки кола проведено дві взаємно перпендикулярні хорди, які віддалені від центра на 3 см і 5 см відповідно. Знайдіть довжину більшої хорди.

варіанти відповідей

3

5

6

10

8

Запитання 12

Дано три кола з центрами O, Q, P і радіусами 1 см, 3 см, 5 см, які мають зовнішній дотик. Знайдіть периметр трикутника OPQ (у см).

варіанти відповідей

9

18

36

27

Запитання 13

Радіус кола дорівнює R. Із точки, яка віддалена від центра кола на відстань 2R, проведено дотичні до кола. Знайдіть кут між дотичними (у градусах).

варіанти відповідей

300

600

900

450

Запитання 14

Виберіть картинку, що підходить до даного твердження:


Радіуси дорівнюють 4 см і 5 см, а відстань між їхніми центрами — 3 см

варіанти відповідей
Запитання 15

Центр вписаного кола в різносторонній трикутник - це

варіанти відповідей

точка перетину бісектрис

точка перетину висот

точка перетину медіан

точка перетину серединних перпендикулярів

залежить від кутів трикутника

Запитання 16

Точка перетину бісектрис різностороннього трикутника - це ***

варіанти відповідей

центр описаного кола цього трикутника

центр вписаного кола цього трикутника

не є центром ні вписаного ні описаного кіл цього трикутника

є центром і вписаного і описаного кіл цього трикутника

інший варіант відповіді

Запитання 17

Якщо радіус вписаного кола трикутника дорівнює половині радіуса описаного кола цього трикутника , то цей трикутник

варіанти відповідей

прямокутний

рівносторонній

не існує

гострокутний

тупокутний

Запитання 18

Колом називають геометричне місце точок,

варіанти відповідей

відстані від яких до заданої точки дорівнюють даному додатному числу

відстані від яких до даної точки не більші за дане додатне число

відстані від яких менші за дане додатне число

Запитання 19

Кругом називають геометричне місце точок,

варіанти відповідей

відстані від яких до заданої точки не більші даного додатного числа

відстані від яких до заданої точки дорівнюють даному додатному числу

відстані від яких до заданої точки не більші за дане додатне число

Запитання 20

Коли буде так:

Радіуси дорівнюють 4 см і 5 см, а відстань між їхніми центрами — 1 см

варіанти відповідей
Запитання 21

AB і AC — дотичні, B і C — точки дотику. Знайдіть ВАС (у градусах), якщо ВОС = 110°.

варіанти відповідей

1100

700

800

600

Запитання 22

Скільки всього кіл можна провести через три дані точки, що не лежать на одній прямій?

варіанти відповідей

Одне

Безліч

Ніодного

Два

Запитання 23

Знайдіть радіус меншого концентричного кола, якщо діаметр великого дорівнює 18 см, а ширина кільця 2 см.

варіанти відповідей

9

7

14

4,5

Запитання 24

Скільки різних дотичних можна провести до кола через точку, що лежить на колі ?

варіанти відповідей

одну

дві

три

жодної

Запитання 25

Що можна сказати про дотичні до кола, що проведені з однієї точки ?

варіанти відповідей

паралельні

перпендикулярні

рівні

різної довжини

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест