Сільське господарство. Підсумковий тест 2

Додано: 15 січня
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 39 разів
10 запитань
Запитання 1

Вид матеріального виробництва, яке забезпечує населення продуктами харчування, а промисловість - сировиною?

варіанти відповідей

Сільське господарство

Легка промисловість

Харчова промисловість

Овочеконсервна промисловість

Запитання 2

сільське господарство

варіанти відповідей

Меліорація

Аерація

Рекультивація

Джентрифікація

Запитання 3

Виберіть світлини, де показано продукція хімічної промисловості, яка постачається сільському господарству

варіанти відповідей
Запитання 4

Обчисліть землезабезпеченість ріллею населення Дніпропетровської області, якщо відомо, що її площа складає 2138,7 тис. га, а кількість населення на 1 жовтня 2018 року складала 3,2 млн.осіб. (Округліть до сотих)

варіанти відповідей

0,76га/ос

0,67га/ос

0,56га/ос

0,87га/ос

Запитання 5

Які негативні наслідки може мати продаж землі?

варіанти відповідей

Залучення до сільського господарства фахівців, що вміють працювати в ринкових умовах

Руйнування традиційного укладу ведення господарства

Збільшення рівня безробіття серед сільськогосподарських працівників

Загроза вилучення частини земельних угідь із сільськогосподарського виробництва

Ефективне використання земельних ресурсів

Забезпечення стійких високих врожаїв сільськогосподарських культур

Запитання 6

Що покладено в основу земельної реформи в Україні?

варіанти відповідей

Приватизація землі

Відновлення землі

Продаж землі

Обробіток землі

Запитання 7

Головна зернова культура України

варіанти відповідей

Кукурудза

Жито

Яра пшениця

Озима пшениця

Запитання 8

До волокнистих технічних культур відносяться ...

варіанти відповідей

Соя

Льон-довгунець

Соняшник

Джут

Бавовник

Ріпак

Запитання 9

Назвіть три країни-лідери по вирощуванню пшениці

варіанти відповідей

Україна

Франція

Китай

Бразилія

США

Індія

Запитання 10

Країна, на яку припадає майже половина поголів'я свиней.

варіанти відповідей

Росія

Канада

Китай

Німеччина

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест