Сімейне господарювання

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Економіка, 5 клас
Тест виконано: 69 разів
17 запитань
Запитання 1

Гроші - це...


 


 

варіанти відповідей

особливий товар, за допомогою якого здійснюється обмін на товар чи послугу;

 

спеціальні предмети, за допомогою яких здійснюється обмін.

всі товари, які можно обміняти на інший товар;

 

будь-яка цінна річ, яку можна обміняти на товар чи послугу

Запитання 2

Які товари в давнину виконували роль грошей?
 
варіанти відповідей

хутро;

 

сіль;

сушена риба;

 

худоба;

 

всі відповіді вірні

Запитання 3

Готівкові гроші- це... 


варіанти відповідей

електронні гроші;

монети;

паперові гроші;

 

кредитні картки.

Запитання 4

Сукупність осіб, які проживають в одному приміщенні,спільно забезпечують себе всім необхідним, ведуть спільне господарство, повністю або частково об'єднують кошти, можуть перебувати у родинних відносинах або ні - це... 


 

варіанти відповідей

Родина

Господарство

Домогосподарство

Запитання 5

Яка функція є основною для домогосподарств?
варіанти відповідей

Забезпечення життєвих потреб

 

Створення сімейного бізнесу

 

Збільшення сімейного капіталу

Запитання 6

Наказ власника банківського рахунку своєму банку перерахувати певну суму грошей іншому суб'єкту - це...
 

варіанти відповідей

Вексель

 

Банкнота

Чек

Розпорядження

Запитання 7

Письмове зобов'язання боржника сплатити визначену суму грошей у певний термін - це... 


 

варіанти відповідей

Вексель

Чек

Облігація

Банкнота

Запитання 8

Система платежів за допомогою різних електронних пристроїв та Інтернету - це... 


 


варіанти відповідей

Готівкові гроші

Електронні гроші

Товарні гроші

Запитання 9

Функція, в якій гроші є посередниками в обміні товарів, переходячи від одного суб'єкта до іншого забезпечують рух товарів - це... 

варіанти відповідей

Міра вартості

Засіб обігу

Засіб нагромадження

Засіб платежу

Запитання 10

Установа, створена для залучення грошових коштів одних суб'єктів та надання їх у тимчасове використання іншим суб'єктам - це... 


 

варіанти відповідей

Магазин

Банк

Ломбард

Страхова компанія

Запитання 11

Депозит- це... 


варіанти відповідей

Банківський вклад

Банківська позика

 

Банківській платіж

Запитання 12

Частина отриманого доходу, яка не використовується у даний момент, а відкладається для використання у майбутньому - це... 


варіанти відповідей

Прибуток

Заощадження

 

Скарб

Запитання 13

Яка умова необхідна для створення заощаджень?
 


варіанти відповідей

Доходи менше витрат

 

Витрати менше доходів

Доходи дорівнюють витратам

Запитання 14

Як називають бюджет у якому витрати перевищують доходи? 


 


варіанти відповідей

Надлишковий

Дефіцитний

Збалансований

Запитання 15

Який відсоток від місячного доходу родини радять відкладати на заощадження?варіанти відповідей

5%

10%

15%

20%

Запитання 16

Сімейний бізнес - це...

варіанти відповідей

необхідна підприємницька діяльність родини, спрямована на отримання доходу, необхідного для повернення кредиту;

 

підприємницька діяльність родини, до якої залучаються будь-які фізичні особи та їх власний капітал;

 

ініціативна діяльність родини, спрямована на отримання прибутку, заснована на використанні сімейного капіталу

 

інтелектуальна діяльність родини, завдяки якої вона отримує інвестиції від держави

Запитання 17

Що таке кредит? 


варіанти відповідей

кошти й матеріальні цінності, що надаються кредитором у користування позичальнику на певний строк та під відсоток

кошти й матеріальні цінності, як подарунок

 

кошти й матеріальні цінності, що надаються кредитором у користування позичальнику на невизначений час

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест