29 травня о 18:00Вебінар: Філософія для дітей: закордонні та українські практики

Simple Tenses

Додано: 9 квітня
Предмет: Англійська мова, 5 клас
Тест виконано: 190 разів
12 запитань
Запитання 1

He..... books every day.

варіанти відповідей

Reads

Read

Is reading

Is read

Запитання 2

They..... TV at the moment.

варіанти відповідей

Watch

Watches

Are watching

Is watching

Запитання 3

My brother.....his mother yesterday.

варіанти відповідей

Help

Helped

Is helping

Are helping

Запитання 4

The children..... read books yesterday.

варіанти відповідей

Don't

Isn't

Didn't

Doesn't

Запитання 5

Ann..... cooking lunch at the moment.

варіанти відповідей

Isn't

Doesn't

Didn't

Aren't

Запитання 6

We..... eat porridge every day.

варіанти відповідей

Doesn't

Aren't

Didn't

Don't

Запитання 7

..... you go to school yesterday?

варіанти відповідей

Do

Did

Are

Does

Запитання 8

..... you like apples?

варіанти відповідей

Do

Did

Does

Ate

Запитання 9

..... you writing a dictation now?

варіанти відповідей

Do

Are

Is

Did

Запитання 10

Where.... you live?

варіанти відповідей

Did

Does

Do

Are

Запитання 11

Where..... he go yesterday?

варіанти відповідей

Are

Is

Do

Did

Запитання 12

Where.....you going now?

варіанти відповідей

Is

Are

Do

Did