23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

система права та система законодавства

Додано: 25 березня 2020
Предмет:
Тест виконано: 18 разів
10 запитань
Запитання 1

До якої правової системи належить система права України?

варіанти відповідей

романо-германської

англо-саксонської

словяно-східної

релегійно-традіційного права

Запитання 2

Для системи права України є характерною....

варіанти відповідей

дворівнева структура

трирівнева структура

чотирирівнева структура

пятирівнева структура

Запитання 3

Укажіть, що є первинним ланцюжком системи права

варіанти відповідей

нормативно-правовий припис

нормативно-правова рекомендація

нормавтино-правова інструкція

нормативно-правова ситуація

Запитання 4

Із якою метою здійснюється систематизація нормативних актів?

варіанти відповідей

для полегшення використання чинних нормативних приписів

для впорядкування та вдосканалення нормтаивних актів, приведення їх до певної внутрішньої узгодженості

для створення нових номративних актів чи збірників задля полегшення використання чинних законоадвчих актів

для створення нових нормативних актів чи збірників задля полегшення використання чинних підзаконних нормативно-правових актів

Запитання 5

Укажіть, що є головним у систематизації нормативних актів

варіанти відповідей

видання збірників і систем чинних законів

кодифікація та інкорпорація

консолідація та статутизація

видання статутів і положень

Запитання 6

поділ усієї чукупності норм права на взаємоповязані правові комплекси, галзу, підгалузі, інститути права є ознакою...

варіанти відповідей

система законодавства

соціальна система

система права

політична система

Запитання 7

Для будь-якої держави право функціонує як...

варіанти відповідей

сукупність кодифікованих або інкорпорованих правових норм

певна кількість нормативних та індивідуальних актів, що мають свої цілі та функції

єдина, юридична цілісна, внутрішньо узгоджена система загальнообовязкових правил поведінки

сукупність статей нормативно-правових актів, що регулюють окремі суспільні відносини

Запитання 8

Які ознаки характеризують інститут права?

варіанти відповідей

обєднання правових норм стійкими закономірностями та звязками, які відбиваються в юридичних приписах і в цілому в юридичній конструкції

наявність сукупності морально-релігійних приписів і рекомендацій

обєднання правових та інших процесів тимчасовими, ситуаційними звзками та взаємодія

обовязковість кодифікованих правових норм, законорегульованість необовязкова

Запитання 9

Стаття нормативно-правового акта є..

варіанти відповідей

внутрішньою формою норми права та нормативно-правового припису

зовнішньою формою норми права та нормативно-правового припису

визначальною формою норми права та нормативно-правового припису

загальною формою норми права та нормативно-правового припису

Запитання 10

Що означає поняття "інститут права"?

варіанти відповідей

це певна сукупність правових норм, що регулюють різнорідні суспільні відносини, які не завжди між собою взаємоповязані

це відокремлена група взаємоповязаних правових норм, що регулюють певних вид або рід суспльних відносин

це відокремлена група правових норм, що не обєднані стійкими закономірностями та звязками, але регулюють один певних вид суспільних відносин

це певна сукупність правових приписів, що утворюють відокремлені частини різних галузей права

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест