Системи керування вмістом для веб-ресурсів. Адміністрування сайта

Додано: 26 січня 2022
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 6 разів
20 запитань
Запитання 1

Потреба у зміні формату медіафайлів виникає через те, що:

варіанти відповідей

переглядати і прослуховувати можна лише медіафайли одного формату

застарілі формати потрібно переробляти в сучасні

різні пристрої і програми накладають особливі вимоги до якості медіаданих

перед кожним переглядом або редагуванням медіафайлу потрібно змінити його формат

Запитання 2

Щоб вставити малюнок на веб-сторінку, необхідно скористатися тегом з такими атрибутами:

варіанти відповідей

<img src=" ">

<img=" "> 

<src=" ">

<img css=" ">

Запитання 3

Які атрибути тегу img вказують ширину та висоту зображення?

варіанти відповідей

src

width

alt 

height 

meta

Запитання 4

Ергономіка – це …

варіанти відповідей

Галузь веб-розробки і різновид дизайну, до завдання якого входить проектування призначених для користувача вебінтерфейсів для сайтів або веб-застосунків

Наука, яка вивчає особливості діяльності людини з метою забезпечення її ефективності, безпеки та комфорту

Процес проектування, написання, тестування, підтримки комп'ютерних програм

Технології, призначені за допомогою комп’ютера інтегрувати, опрацьовувати й одночасно відтворювати різноманітні типи сигналів, різні середовища, засоби та способи обміну даних різних типів.

Запитання 5

Уміст інформаційної частини веб-сторінки розміщено між тегами...

варіанти відповідей

<head> та </head>

 <body> та </body>

<h1> та </h1>

<b> та </b>

Запитання 6

З використанням якої мови створюють веб-сторінки?

варіанти відповідей

HTML

HTTP

Java

HTTPS

Запитання 7

Як записується закриття тегу за допомогою HTML коду?

варіанти відповідей

<:ТЕГ>

</ТЕГ>


<ТЕГ>

 <\ТЕГ>

Запитання 8

До мультимедійних об'єктів належать

варіанти відповідей

аудіооб'єкти

 графічні зображення (рухомі й нерухомі)

Жести

відеооб'єкти

Запитання 9

Що таке атрибут?

варіанти відповідей

Додаткова інформація, що записується біля відкриваючого тегу

 Команда, яка записується в кутових дужках <> для виконання браузером

Мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет

Мова програмування, яка використовується для створення сайтів

Запитання 10

Змістове наповнення веб-сторінки, доступне користувачу: тексти, зображення, відео, звукові дані та інш

варіанти відповідей

елементи навігації

контент

дизайн

анімація

Запитання 11

Команди, що визначають розмітку веб-документа, називаються ...

варіанти відповідей

теглями

кеглями

тегами

Запитання 12

Текст для перегляду на комп'ютері, який містить зв'язки з іншими документами («гіперзв'язки» чи «гіперпосилання») це..

варіанти відповідей

гіпертекст

текст

тег

контейнер

Запитання 13

Що таке HTML?

варіанти відповідей

Мова програмування, яка використовується для створення сайтів

Мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет

Команди для виконання браузером

Текстовий документ, який описує веб-сторінку

Запитання 14

Тег <FONT> призначений для: 

варіанти відповідей

розмічення групи символів напівжирним шрифтом. 

настроювання кольору, накреслення, розміру для групи символів;

позначення підкреслення для групи символів; 

визначення місця розташування заголовка;

настроювання вигляду тла частини веб-сторінки;

Запитання 15

Вебсторінка має розширення ...

варіанти відповідей

MTKR

XTMP

HTML

Запитання 16

Яким тегом починається кожна HTML сторінка?

варіанти відповідей

 <head>

 <title>

 <html>

 <body>

Запитання 17

Які бувають теги?

варіанти відповідей

одинарні

тільки непарні

тільки парні

парні , непарні

Запитання 18

Чи є HTML мовою програмування?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 19

Для чого призначені конвертори?

варіанти відповідей

Відтворення мультимедіа файлів 

Захоплення відео та перетворення відеосигналу в цифровий відеопотік

Перетворення даних з одного формату в інший

Інструментарій для редагування аудіо- або відеофайлів

Запитання 20

Які основні елементи передбачено для розміщення на веб-сторінці?

варіанти відповідей

блок заголовка

інформаційний блок

рекламний блок

блок навігації

підвал

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест