14 квітня о 15:00Вебінар: Дистанційне навчання: від побудови системи до зміни цінностей

Системи органів тварин

Додано: 25 лютого
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 55 разів
21 запитання
Запитання 1

Назвіть тварину, якій характерне позакишкове травлення:

варіанти відповідей

дельфін афаліна

павук-хрестовик

кажан звичайний

оселедець чорноморський

Запитання 2

Язик у жаби слугує для:

варіанти відповідей

розпізнавання запахів;

жування; 

вловлювання здобиччі

допомагає у пережовуванні їжі

Запитання 3

Опорно- рухова система у тварин виконує функції: 

варіанти відповідей

зв'язку із зовнішнім середовищем;

захисту внутрішніх органів;

допомагає пересуватися в просторі; 

допомагає процесам газообміну.

Запитання 4

Зуби у більшості плазунів

варіанти відповідей

однакові слугують для захоплення їжі

однакові слугують для жування

неоднакові слугуть для жування

неоднакові слугують для захоплення здобиччі

Запитання 5

Встановіть правильну послідовність вдділів хребта у скелеті собаки:

варіанти відповідей

шийний – грудний – поперековий – хвостовий;

грудний – хвостовий – поперековий – хвостовий;

череп – шийний – грудний – крижовий – хвостовий;

шийний – грудний – поперековий – крижовий – хвостовий.

Запитання 6

Артеріальна кров із венозною у ссавців: 

варіанти відповідей

не змішується

змішується у передсердях

змішується у шлуночках

змішується не у всіх видів

Запитання 7

У риб газообмін відбувається в

варіанти відповідей

зябрах

легенях

шкірі

плавальному міхурі

Запитання 8

Два кола кровообігу та трикамерне серце мають:

варіанти відповідей

риби

земноводні

птахи

ссавці

Запитання 9

Як називаються тварини, які живляться рослинною їжею?

варіанти відповідей

зоофаги

фітофаги

мікофаги

бактеріофаги

Запитання 10

Для яких тварин характерне позаорганізмове травлення?

варіанти відповідей
Запитання 11

Продовжіть речення.

Під час дихання організми

варіанти відповідей

Вбирають вуглекислий газ, а виділяють кисень

Вбирають кисень, а виділяють назовні вуглекислий газ

Вбирають кисень та вуглекислий газ

Запитання 12

Скелет виконує функції:

варіанти відповідей

захисну функцію

підтримує в певному положенні тіло і органи

прикріплює м'язи

зберігає форму тіла

забезпечує живлення організму

Запитання 13

Є два типи скелета :

варіанти відповідей

зовнішній і покривний

зовнішній і внутрішній

внутрішній і покривний

руховий і опорний

Запитання 14

Назвіть три типи організмового травлення

варіанти відповідей

внутрішньоклітинне

позаклітинне

приклітинне

позаорганізмове

Запитання 15

Назвіть характерні особливості органів дихання у КІЛЬЧАСТИХ ЧЕРВІВ

варіанти відповідей

газообмін через всю поверхню тіла. Спеціальні органи дихання відсутні

зовнішні зябра і вся поверхня тіла

зябра і легені

легені комірчасті, зябра і шкіра

Запитання 16

Які органи виділення має комаха МАХАОН

варіанти відповідей

нирки

Мальпігієві судини

зелені залози

метанефридії

Запитання 17

Яка симетрія тіла притаманна Морській зірці

варіанти відповідей

променева (радіальна)

двобічна (білатеральна)

Запитання 18

Яка травна система у молюсків, членистоногих і хордових

варіанти відповідей

сліпозамкнена травна система

травна система незамкненого типу

наскрізна травна система

фільтрувальна травна система

Запитання 19

Органи виділення у молюсків:

варіанти відповідей

одна нирка

дві нирки

мальпігієві судини

Запитання 20

Стрічкоподібні тулубові нирки мають:

варіанти відповідей

Амфібії

Плазуни

Риби

Птахи

Запитання 21

Якщо через тіло тварини можна провести тільки одну площину, яка буде ділити тіло на дві однакові половини, то тварина має ... симетрію:

варіанти відповідей

Двобічну

Рідіально-осьову

Асиметричну

Радіально-променеву

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест