Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

СКБД. Основні поняття

Додано: 8 грудня 2019
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 183 рази
13 запитань
Запитання 1

 Укажіть, яке поле таблиці в СУБД МS Access можна вважати унікальним ключовим.

варіанти відповідей

яке носить унікальне ім’я

значення в якому не можуть повторюватися

значення якого мають унікальну властивість збільшення

яке містить унікальні відомості про майбутні записи

Запитання 2

 Укажіть правильне закінчення твердження: «База даних - це...».

варіанти відповідей

сукупність програм для збереження та опрацювання великих обсягів даних

інтерфейс, що підтримує наповнення та опрацювання даних

певна сукупність відомостей

сукупність даних, що організовані за певними правилами

Запитання 3

 Укажіть об’єкт, без якого не може існувати реляційна база даних.

варіанти відповідей

форма

запит

звіт

таблиця

поле

Запитання 4

 Установіть відповідність між об’єктами бази даних та їхнім використанням.

1. Для аналізу та друку даних у певному форматі а Запит

2. Для збереження і введення даних б Форма

3. Для автоматизації задач і додавання функціональних можливостей у форми, звіти та елементи управління в Таблиця

4. Для пошуку і видалення тільки потрібних даних  г Звіт

5. Для полегшення перегляду, додавання і зміни даних у таблицях д Макрос

варіанти відповідей

1а 2в 3д 4б 5г

1г 2в 3д 4а 5б

1г 2а 3б 4в 5д

1б 2в 3д 4а 5г

1в 2г 3д 4а 5б

Запитання 5

 Укажіть основні функції СУБД.

варіанти відповідей

поповнення, розширення та відновлення баз даних

створення потокових і слайдових презентацій

підвищення надійності зберігання даних

захист даних

виведення повних і достовірних даних на запити користувача

Запитання 6

 Укажіть типи баз даних.

варіанти відповідей

мережева

релевантна

реляційна

ієрархічна

дискретна

Запитання 7

 Укажіть, що з переліченого не є об’єктами СУБД MS Access.

варіанти відповідей

модулі

таблиці

ключі

макроси

діаграма

Запитання 8

 Укажіть об’єкти бази даних, що призначенi для введення та перегляду даних.

варіанти відповідей

 таблиці

запити

звіти

форми

макроси

Запитання 9

Установіть відповідність між моделями даних та архітектурою бази даних. 

1. Усі елементи бази даних розташовуються у 

послідовності від вищого до нижчого а Реляційна

2. Елементи бази даних мають крім вертикальних ієрархічних зв'язків ще й горизонтальні  б Об'єктно-орієнтована

3. База даних, у якій дані оформлені у вигляді моделей об'єктів, що включають прикладні програми, які управляються  в Ієрархічна

4. Модель даних являє собою набір двовимірних таблиць, які складаються зі стовпців (полів) і рядків (записів)  г Мережева

варіанти відповідей

1а 2б 3в 4г

1б 2г 3а 4в

1в 2г 3б 4а

1в 2б 3г 4а

1г 2в 3б 4а

Запитання 10

Програмні засоби для створення, введення й використання БД. 

варіанти відповідей

Таблиця

База даних

Система керування базами даних

Презентація

Microsoft Office

Запитання 11

Стовпчик в реляційній базі даних називається  

варіанти відповідей

поле

ключ

запис

таблиця

тип даних

Запитання 12

Рядок в реляційній базі даних називається

варіанти відповідей

поле

ключ

запис

таблиця

тип даних

Запитання 13

За допомогою якої команди зв’язуються таблиці в БД.

варіанти відповідей

поле

ключ

конструктор

схема даних

тип даних

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест