Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у середовищі Scratch

12 запитань
Запитання 1

1.Як називається алгоритм, у якому всі команди виконуються в заданій послідовності і кожна з них обов’язково виконується тільки один раз?

варіанти відповідей

Алгоритм з розгалуженням

Лінійний алгоритм

Алгоритм з циклом


Послідовний алгоритм

Запитання 2

2. До якого типу належить алгоритм, поданий схематично?

варіанти відповідей

Цикл з передумовою

Розгалуження

 Лінійний

Цикл з післяумовою

Запитання 3

3. Визначте тип алгоритму, поданого схематично?

варіанти відповідей

Лінійний

Цикл з передумовою

Розгалуження

Цикл з післяумовою

Запитання 4

4. Які команди можна віднести до команд повторення?

варіанти відповідей
Запитання 5

5. Алгоритмічна структура призначена для організації багаторазового виконання набору команд - це:

варіанти відповідей

 слідування

розгалуження

 повторення

переслідування

Запитання 6

6. На скільки кроків переміститься виконавець у результаті виконання фрагмента програми?

варіанти відповідей

36

16

48

28

Запитання 7

7. На скільки зміниться розмір виконавця у результаті виконання фрагмента програми?

варіанти відповідей

100

140

120

160

Запитання 8

8. За замовчуванням довжина видимої частини Сцени?

варіанти відповідей

480 кроків

360 кроків

Запитання 9

9. Якщо виконавець розміщується у видимій частині Сцени, то абсциса його положення може змінюватися від 

варіанти відповідей

-240 до 240

-180 до 180

Запитання 10

10. Речення, яке містить твердження про певний об’єкт – це…

варіанти відповідей

Висловлювання

Алгоритм

Цикл

Запитання 11

11. Визначте, яке з наведених тверджень є істинними висловлюваннями:

варіанти відповідей

Ти - учень 7-го класу

У якому місті ти народився

Число 243 ділиться на 5

Якщо число ділиться на 2, то воно ділиться на 6

Запитання 12

12. Розгалуження – це…

варіанти відповідей

Фрагмент алгоритму, який містить команду перевірки умови

Фрагмент алгоритму, усі команди якого обов’язково виконуються, причому кожна тільки по одному разу

Жодна з команд не може бути виконана

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест