18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Складне речення

Додано: 22 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 10 разів
13 запитань
Запитання 1

Речення, яке має дві або більше граматичних основ, називається

варіанти відповідей

простим

двоскладним

складним

Запитання 2

Граматична основа - це

варіанти відповідей

означення, обставина, додаток

однорідні члени речення

іменник і дієслово

підмет і присудок

Запитання 3

Частини складного речення можуть бути з'єднані

варіанти відповідей

безсполучниковим зв'язком

сполучниковим зв'язком

інтонацією

безсполучниковим та сполучниковим зв'язком

Запитання 4

Перед сполучниками і, та, але, проте, однак, чи, що, щоб, які з’єднують частини складного речення, ставиться

варіанти відповідей

тире

двоклапка

кома

Запитання 5

Речення Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива  є

варіанти відповідей

 простим з однорідними присудками

простим з однорідними підметами

складним з трьома граматичними основами

складним з двома граматичними основами

Запитання 6

Знайдіть складне речення:

варіанти відповідей

Упертість і труд усе перетруть

Робить за одного, а їсть за трьох.

Скоро казка мовиться, та не скоро діло робиться.

Запитання 7

Речення Небо з морем обнялося, море в небі розлилося є:

варіанти відповідей

спонукальним, складним

питальним, простим

розповідним, складним.

Запитання 8

Речення Дніпро тече, і хвиля в серце б’є . є:

варіанти відповідей

складним із двома граматичними основами

простим із однорідними підметами

простим із однорідними присудками

Запитання 9

Знайдiть рядок, у якому правильно поставлено роздiловi знаки

варіанти відповідей

Земля гуде i ,ридають дерева.

Весна зупинилась над кручею і плачуть останні сніги.

Не має спочину ріка, бо течія річки стрімка.

Запитання 10

Частини складного речення можуть поєднуватися словами:

варіанти відповідей

усе, не

бо, тому що

під, для

на, під

Запитання 11

 Позначте рядок, у якому є складне речення (роздiловi знаки пропущено)

варіанти відповідей

Барви ярiли мiнилися переходили однав одну й нарештi меркли.

Прозора пелюстка молодого мiсяця не тьмарилась не танула а наливалася свiтлом.

Сонце скотилося майже до самогообрiю але раптом застигло на мiсцi.

Сонце до половини сховалося за хмару тiльки червоний пiвкруг його ще палахкотiв зверху.

Запитання 12

Укажiть рядок, у якому частини складного речення поєднано сполучниками (роздiловi знаки пропущено)


варіанти відповідей

Митi жодної не можна повернути щоб заново по-iншому пожить.

Вiдбились зорi у водi летять до хмар тумани.

Із серця виросла калина над хвилями Днiпра злетiла пiсня журавлина.

Хтось стиха завiв пiсню до нього пристав ще один голос.

Запитання 13

 Знайдiть рядок, у якому правильно поставлено роздiловi знаки.

варіанти відповідей

Навшпиньках пiдiйшов вечiр, i засвiтив зорi.

Земля гуде, i ридають дерева.

До землi ти голову притулиш, i матiр’ю тихенько назовеш.

Сiї гори стоять одвiку, i стоятимуть довiку.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест