Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Складне речення

Додано: 22 квітня 2019
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 1672 рази
12 запитань
Запитання 1

Сакладним називається речення

варіанти відповідей

З однією граматичною основою

З однорідними членами речення

З двома і більше граматичними основами

Зі звертаннями і вставними словами

Запитання 2

Скільки граматичних основ має складне речення?

варіанти відповідей

Дві і більше

Одну

Жодної

Запитання 3

Частини складного речення можуть поєднуватися

варіанти відповідей

За допомогою тільки сполучників

Обов'язково безсполучниковим зв'язком

За допомогою прийменників

За допомогою сполучників або безсполучниковим зв'язком

Запитання 4

У реченні Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива

варіанти відповідей

Одна граматична основа

Дві

Три

Жодної

Запитання 5

Позначте рядок, у якому є складне речення (роздiловi знаки вилучено)

варіанти відповідей

Барви ярiли мiнилися переходили одна в одну й нарештi меркли

Прозора пелюстка молодого мiсяця не тьмарилась не танула а наливалася свiтлом

Сонце скотилося майже до самого обрiю але раптом застигло на мiсці

Сонце до половини сховалося за хмару тiльки червоний пiвкруг його ще палахкотiв зверху

Запитання 6

Укажiть рядок, у якому частини складного речення поєднано сполучниками (роздiловi знаки вилучено)

варіанти відповідей

Митi жодної не можна повернути щоб заново по-iншому пожить

Вiдбились зорi у водi летять до хмар тумани

Із серця виросла калина над хвилями Днiпра злетiла пiсня журавлина

Хтось стиха завiв пiсню до нього пристав ще один голос

Запитання 7

Знайдiть рядок, у якому правильно поставлено роздiловi знаки

варіанти відповідей

Навшпиньках пiдiйшов вечiр, i засвiтив зорi

Земля гуде, i ридають дерева

До землi ти голову притулиш, i матiр’ю тихенько назовеш

Сiї гори стоять одвiку, i стоятимуть довiку

Запитання 8

Доберiть другу частину до речення Вiтер дужчав, щоб утворилося складне речення

варіанти відповідей

… i пригинав до землi дерева

… i здiймав на дорозi куряву

… i починав накрапати дощ

… i розганяв чорнi хмари

Запитання 9

Серед поданих речень укажіть складне (розділові знаки пропущено)

варіанти відповідей

Стара черемха заздрісно поглядала на молоду вишню

Шумить і хвилюється Київ і сонце сміється з висот

Сонце обливало землю яскравим світлом і цілувало з висот

Сонце вже звернуло з обіду і хилилося на захід

Запитання 10

Що поєднує сполучник і в поданому реченні Прилинув вітер , і в тісній хатині він про весняну пісню заспівав ?

варіанти відповідей

Однорідні підмети

Частини складного речення

Однорідні присудки

Однорідні додатки

Запитання 11

Речення Небо з морем обнялося, море в небі розлилося є:

варіанти відповідей

спонукальним, складним

питальним, простим

розповідним, складним

розповідним, простим

Запитання 12

У реченні Глянуло сонце, і краплини на воді заіскрилися

варіанти відповідей

є лише одна граматична основа;

обидві частини є двоскладними простими реченнями (мають обидва головні члени)

перша частина є односкладним реченням, друга – двоскладним

перша частина є двоскладним реченням, друга – односкладним

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест