Словосполучення. Речення

Додано: 15 квітня 2019
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 125 разів
6 запитань
Запитання 1

Словосполучення та речення вивчає розділ науки про мову:

варіанти відповідей

синтаксис

фонетика

графіка

Запитання 2

До словосполучень не можуть належати:

варіанти відповідей

поєднання дієслів із прислівниками

поєднання іменників із прикметниками

поєднання іменників або займенників із прийменниками

Запитання 3

Словосполучення складається:

варіанти відповідей

з головного і залежного слова

з поєднання слів службово та самостійної частини мови

зі слів, які виступають у реченні підметом і присудком

Запитання 4

Граматичний зв'язок між словами у словосполученні здійснюється за допомогою:

варіанти відповідей

питання, яке ставиться від залежного слова до головного

закінчення або закінчення і прийменника

питання, яке ставиться від головного слова до залежного

Запитання 5

Речення

варіанти відповідей

називає предмет, явище або процес

є поєднанням звуків, з яким пов'язане певне значення

виражає закінчену думку

Запитання 6

Граматична основа речення складається:

варіанти відповідей

з присудка та обставини

з підмета і присудка

з одного головного й одного другорядного члена речення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест