12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Словотвір. Орфографія

Додано: 27 листопада 2019
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 25 разів
12 запитань
Запитання 1

1. Вкажіть рядок, у якому слова в поданих парах є твірним — похідним.

варіанти відповідей

А Жовтковий — жовток; перекладачка — перекладач; плаксій — плакати.

Б Ділянка — ділити; занімілість — німий; звузити — вузький.

В Казахський — по-казахськи; творити — створити; творити — перетворення.

Г Білуватий — білий; посиніти — синій; голубінь — голубий.

Запитання 2

2. У якому рядку слова розташовано так, щоб кожне попереднє було твірним для наступного?

варіанти відповідей

А Читати→ читацький→ читач.

Б Читати→ читальний→ читальня.

В Писати→ писар→ писарський.

Г Мовчати→ розмовляти→ розмова.

Запитання 3

3. Визначте, у якому рядку твірні поданих похідних слів належать до однієї частини мови.

варіанти відповідей

А Майструвати, пекарня, словникар, казкар, заготівельний.

Б Сліпота, слухацький, хімік, росинка, рукописний.

В Білизна, знання, слізка, недруг, скрипаль.

Г Восени, книжковий, сухарик, вовченя, вибалок.

Запитання 4

4.  Яким способом утворено іменники прамова, передісторія, призвук, неволя, суперприз?

варіанти відповідей

А Суфіксальним.

Б Префіксально-суфіксальним.

В Переходом прикметників в іменники.

Г Префіксальним.

Запитання 5

5. У якому рядку всі іменники утворено суфіксальним способом?

варіанти відповідей

А Лікарня, лікар, кістка, кість, яструб.

Б Студент, учень, теплота, ягода, молоко.

В Полісся, комарик, сталевар, суглинок, розклад.

Г Шахтар, викладач, голівка, сестричка, візник.

Запитання 6

6. Знайдіть рядок, у якому прикметники утворено префіксально-суфіксальним способом.

варіанти відповідей

А Вчорашній, балакливий, гарнісінький, довгастий, маленький.

Б Безмежний, зарубіжний, надмірний, неосяжний, Миколин.

В Театральний, дубовий, вишневий, життєвий, здоровенний.

Г Підземний, підшефний, невідкладний, незрівнянний, невимовний.

Запитання 7

7. Яким способом утворено слово гідростанція?

варіанти відповідей

А Префіксальним.

Б Суфіксальним.

В Префіксально-суфіксальним.

Г Складанням.

Запитання 8

8. Виберіть слова, утворені безафіксним способом.

варіанти відповідей

А Учитель, здрібнілість.

Б Спів, шум.

В Гризун, ясен.

Г Співак, прихід.

Запитання 9

9. Разом треба писати кожне слово рядка

варіанти відповідей

А пів/Болгарії, пів/сотні, напів/притомний

Б напів/темрява, напів/чагарник, пів/Києва

В пів/апельсина, напів/м’який, пів/ягоди

Г пів/біди, пів/Америки, напів/землянка

Запитання 10

10. Через дефіс треба писати кожне складне слово рядка

варіанти відповідей

А чудо/творний, контрольно/пропускний, тьмяно/жовтий

Б легко/крилий, турецько/український, озерно/болотний

В глибокий/преглибокий, барвисто/строкатий, семи/річний

Г сизо/фіалковий, сніжно/білий, темно/вишневий

Запитання 11

11. Разом треба писати кожне складне слово рядка

варіанти відповідей

А чорно/бровий, зоо/парк, яблучно/виноградний

Б сіро/зелений, північно/кавказький, складно/підрядннй

В суспільно/важливий, ранньо/стиглий, біло/сніжний

Г червоно/гарячий, глухо/німий, широко/листий

Запитання 12

12. Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступне слово).

Життя біля озерця було (1)цікаве/прецікаве: у (2)духмяно/пʼянкому повітрі напинаються глибинні струни (3)легко/крилих бджіл, над (4)гордовито/кремезними будяками — (5)жорсткувато/басовиті зітхання джмелів, а ген — (6)біло/криле (7)летіння/мовчання метеликів з (8)жовто/гарячими вогниками на крилах.

Усі цифри на позначення елів, що пишуться через дефіс, правильно наведено в рядку

варіанти відповідей

А 1, 2, 3, 5, 6

Б 1, 2, 4, 5, 7

В 1, 3, 4, 6, 8

Г 2, 3, 5, 6, 7

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест