18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Сольфеджіо. Підсумкові тести ,,Дуель" 3 клас

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Музичне мистецтво
30 запитань
Запитання 1

Пауза - це...

варіанти відповідей

знак повторення

знак мовчання в музиці

знак підвищення

знак продовження тривалості

Запитання 2

Що таке гама?

варіанти відповідей

це лінія нот

одноголосна мелодія

це послідовність нот і пауз

звукоряд від тоніки до тоніки

Запитання 3

Які тональності мають однакові ключові знаки?

варіанти відповідей

одноіменні

правильні

паралельні

неправильні

Запитання 4

Який із знаків альтерації підвищує ноту на півтон?

варіанти відповідей

бекар

дубль - дієз

бемоль

дієз

Запитання 5

Паралельними тональностями можуть бути

варіанти відповідей

дві мажорні тональності

мажорна і мінорна тональність

дві мінорні тональності

Запитання 6

Скільки є простих інтервалів?

варіанти відповідей

7

10

6

8

Запитання 7

Перехід нестійкого ступеня в стійкий називається

варіанти відповідей

секвенція

розв'язання

обернення

розспівування

Запитання 8

Скільки обернень має тризвук?

варіанти відповідей

2

4

3

декілька

Запитання 9

Як називається найкоротша відстань між звуками?

варіанти відповідей

тон

інтервал

півтон

сантиметр

Запитання 10

Інтервал, який охоплює 8 ступенів і має 6 тонів назвиається....

варіанти відповідей

чиста октава

чиста квінта

секста

септіма

Запитання 11

Будова мажорної гами

варіанти відповідей

ТОН - ПІВТОН - ТОН - ТОН - ПІВТОН - ТОН - ТОН

ТОН - ПІВТОН - ТОН - ТОН - ТОН - ПІВТОН - ТОН

ТОН - ТОН - ПІВТОН - ТОН - ТОН - ТОН - ПІВТОН

ТОН - ТОН - ТОН - ПІВТОН - ТОН - ТОН - ПІВТОН

Запитання 12

Які види має мінор?

варіанти відповідей

натуральний

мелодичний

міксолідійський

гармонічний

локрійський

фрігійський

Запитання 13

З указаних інтервалів виберіть консонанси

варіанти відповідей

секунда

терція

септима

секста

октава

тритон

Запитання 14

З указаних інтервалів виберіть дисонанси

варіанти відповідей

секунда

терція

тритон

септима

октава

секста

Запитання 15

Які ступені є головними?

варіанти відповідей

стійкі

нестійкі

медіанта і субмедіанта

тоніка, субдомінанта, домінанта

Запитання 16

В якому виді мінору підвищуються VI та VII ст., а при русі вниз - підвищення відміняються?

варіанти відповідей

натуральний

мелодичний

гармонічний

мажорний

Запитання 17

Будова мінорної гами натурального виду

варіанти відповідей

ТОН - ПІВТОН - ТОН - ТОН - ПІВТОН - ТОН - ТОН-

ТОН - ТОН - ПІВТОН - ТОН - ТОН - ТОН - ПІВТОН

ТОН- ТОН - ТОН - ПІВТОН - ТОН - ТОН - ПІВТОН

ТОН - ПІВТОН - ТОН - ТОН- ТОН - ПІВТОН - ТОн

Запитання 18

Мажорна тональність з трьома бемолями

варіанти відповідей

СІ Ь мажор

МІ Ь мажор

Фа мажор

ЛЯ Ь мажор

Запитання 19

Інетрвал, який має 3 ступені і має 2 тони

варіанти відповідей

велика секунда

мала секунда

велика терція

мала терція

Запитання 20

Яка тональність паралельна Ля мажору?

варіанти відповідей

до мінор

фа # мінор

фа мінор

до # мінор

Запитання 21

Гармонічний інтервал - звуки взяті

варіанти відповідей

послідовно

одночасно

в межах октави

ширше октави

Запитання 22

Які назви обернень тризвуку? Виберіть правильні відповіді

варіанти відповідей

секстакорд

секста

кварсекстакорд

октава

септакорд

квартсептакорд

Запитання 23

Мелодичний інтервал - це звуки взяті

варіанти відповідей

послідовно

одночасно

в межах октави

за межами октави

Запитання 24

Інтервал - це співзвуччя з

варіанти відповідей

двох звуків

трьох звуків

чотирьох звуків

як вийде

Запитання 25

Велика септима має

варіанти відповідей

6 тонів

7 тонів

5, 5 тонів

5 тонів

Запитання 26

Обернення інтервалів - перенесення нижнього звуку інтервалу на

варіанти відповідей

кварту вниз

квінту вгору

октаву вгору

октаву вниз

Запитання 27

Кількість ступенів у квінти

варіанти відповідей

4

5

3

як вийде

Запитання 28

Тризвук, який складається з в3+ м3, називається

варіанти відповідей

мажорний

мінорний

зменшений

збільшений

Запитання 29

Виберіть з вказаних інтервалів тільки чисті

варіанти відповідей

кварта

прима

секунда

квінта

терція

окава

Запитання 30

Тонічний квартсекстакорд будується на

варіанти відповідей

І ступені

ІІІ ступені

V ступені

ІV ступені

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест