Сольфеджіо. Підсумкові тести ,,Дуель" 4 кл.

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Музичне мистецтво
Тест виконано: 21 раз
45 запитань
Запитання 1

Інтервал, який охоплює 8 ступенів і має 6 тонів називається...

варіанти відповідей

чиста октава

чиста квінта

секста

чиста прима

Запитання 2

Як називається найкоротша відстань між звуками?

варіанти відповідей

тон

інтервал

півтон

сантиметр

Запитання 3

Будова мажорної гами

варіанти відповідей

ТОН - ПІВТОН - ТОН - ТОН - ПІВТОН - ТОН - ТОН

ТОН - ТОН - ПІВТОН - ТОН - ТОН - ТОН - ПІВТОН

ТОН - ПІВТОН - ТОН - ТОН - ТОН - ПІВТОН - ТОН

ТОН - ТОН - ТОН - ПІВТОН - ТОН - ТОН - ПІВТОН

Запитання 4

Виберіть з указаних інтервалів тільки чисті

варіанти відповідей

кварта

прима

секунда

октава

терція

квінта

секста

септима

Запитання 5

Які назви мають види мінору?

варіанти відповідей

натуральний

гармонічний

мелодичний

міксолідійський

локрійський

фрігійський

Запитання 6

Які з вказаних інтервалів відносяться до тритонів ?

варіанти відповідей

збільшена кварта і зменшена квінта

зменшена кварта

збільшена квінта

зменшена кварта і збільшена квінта

Запитання 7

Що таке гама?

варіанти відповідей

це лінія нот

це послідовність нот і пауз

одноголосна мелодія

звукоряд від тоніки до її наступної

Запитання 8

Скільки є простих інтервалів?

варіанти відповідей

7

8

10

6

Запитання 9

Перехід нестйкого ступеня в стійкий називається

варіанти відповідей

секвенція

розв'язання

обернення

розспівування

Запитання 10

Які тональності мають однакові ключові знаки?

варіанти відповідей

одноіменні

паралельні

правильні

енгармонічні

Запитання 11

В якому виді підвищується VII ступінь?

варіанти відповідей

натуральний

мелодичний

гармонічний

міксолідійскький

Запитання 12

Інтервал, який охоплює 3 ступені і має 2 тони

варіанти відповідей

велика секунда

мала терція

велика терція

мала секунда

Запитання 13

Будова мінорної гами натурального виду

варіанти відповідей

ТОН - ПІВТОН - ТОН - ТОН - ПІВТОН - ТОН ТОН

ТОН - ТОН - ПІВТОН - ТОН - ТОН - ТОН - ПІВТОН

ТОН - ТОН - ТОН - ПІВТОН - ТОН - ТОН - ПІВТОН

ТОН - ПІВТОН - ТОН - ТОН - ТОН - ПІВТОН - ТОН

Запитання 14

Який із знаків альтерації підвищує ноту на півтон?

варіанти відповідей

бекар

бемоль

дубль - дієз

дієз

Запитання 15

В якому виді мінору пдвищуються VI та VII cт. при русі вгору, а при русі вниз - підвищення відміняються ?

варіанти відповідей

натуральний

мелодичний

гармонічний

мажорний

Запитання 16

Що таке тризвук?

варіанти відповідей

співзвуччя, що охоплює 2 звука

три звуки, що звучать одночасно

акорд, який складається з трьох звуків, розташованих по терціям

співзвуччя, що охоплює декілька звуків

Запитання 17

Яка тональність є паралельною до ля мінору?

варіанти відповідей

Соль мажор

Фа мажор

Ре мажор

До мажор

Запитання 18

Тональності соль мінор паралельна

варіанти відповідей

мі мінор

Соль мажор

Сі Ь мажор

Сі мажор

Запитання 19

Мажорна тональність з двома дієзами

варіанти відповідей

Соль мажор

Ре мажор

Фа мажор

Сі Ь мажор

Запитання 20

Мінорна тональність з одним дієзом

варіанти відповідей

ре мінор

соль мінор

мі мінор

сі мінор

Запитання 21

Паралельними тональностями можуть бути

варіанти відповідей

дві мажорні тональності

дві мінорні тональності

мажорна і мінорна тональність

Запитання 22

Що таке секвенція?

варіанти відповідей

перенесення мелодії в іншу тональність

повторення

повторення мотиву на іншій висоті

відстань між тактами

Запитання 23

Які ступені є головними?

варіанти відповідей

стійкі

нестійкі

тоніка, субдомінанта. домінанта

медіанта і субмедіанта

Запитання 24

З який ступенів складається тонічний тризвук?

варіанти відповідей

з стійких

з нестійких

з побічних

з головних

Запитання 25

Що таке транспозиція?

варіанти відповідей

це перенесення мотиву

це перенесення фрази

це перенесення мелодії в іншу тональність

це перенесення нот

Запитання 26

Консонанс - це

варіанти відповідей

неприємне, різке звучання

приємне звучання

Запитання 27

З указаних інтервалів виберіть дисонанси

варіанти відповідей

секунда

терція

тритон

септима

октава

секста

Запитання 28

Мажорна тональність з трьома бемолями

варіанти відповідей

СІ Ь мажор

МІ Ь мажор

Фа мажор

ЛЯ Ь мажор

Запитання 29

Яка тональність паралельна Ля мажору?

варіанти відповідей

до мінор

фа # мінор

фа мінор

до # мінор

Запитання 30

Гармонічний інтервал - звуки взяті

варіанти відповідей

послідовно

одночасно

в межах октави

ширше октави

Запитання 31

Які назви обернень тризвуку? Виберіть правильні відповіді

варіанти відповідей

секстакорд

секста

кварсекстакорд

октава

септакорд

квартсептакорд

Запитання 32

Мелодичний інтервал - це звуки взяті

варіанти відповідей

послідовно

одночасно

в межах октави

за межами октави

Запитання 33

Інтервал - це співзвуччя з

варіанти відповідей

двох звуків

трьох звуків

чотирьох звуків

як вийде

Запитання 34

Велика септима має

варіанти відповідей

6 тонів

7 тонів

5, 5 тонів

5 тонів

Запитання 35

Обернення інтервалів - перенесення нижнього звуку інтервалу на

варіанти відповідей

кварту вниз

квінту вгору

октаву вгору

октаву вниз

Запитання 36

Кількість ступенів у квінти

варіанти відповідей

4

5

3

як вийде

Запитання 37

Тризвук, який складається з в3+ м3, називається

варіанти відповідей

мажорний

мінорний

зменшений

збільшений

Запитання 38

Виберіть з вказаних інтервалів тільки чисті

варіанти відповідей

кварта

прима

секунда

квінта

терція

септіма

Запитання 39

Тонічний квартсекстакорд будується на

варіанти відповідей

І ступені

ІІІ ступені

V ступені

ІV ступені

Запитання 40

Тритони - це

варіанти відповідей

три ноти

інтервали в яких між звуками три тони

акорд з трьох звуків

Запитання 41

Септакорд - це...

варіанти відповідей

акорд з чотирьох звуків, розташовані по терціям або можуть бути розташовані по терціям

співзвуччя з чотирьох звуків, що розташовані один за одним

акорд з трьох звуків, що розташовані по терціям або можуть бути розташовані ро терціям

Запитання 42

зб.4 будується на

варіанти відповідей

IV ст.

II ст.

VII ст.

V ст.

Запитання 43

Будова Д7

варіанти відповідей

м3+ м3+ м3

в3+ м3 + м3

м3+ м3 + в3

Запитання 44

зм 5 будується на

варіанти відповідей

VII ст.

IV ст.

V ст.

III ст.

Запитання 45

Домінантовий септакорд (Д7) -

варіанти відповідей

септакорд, що будується на IV ступенінатурального мажору і гармонічного мінору

септакорд, що будується на V ступені натурального мажору і гармонічного мінору

септакорд, що будується на VI ступені гармонічного мажору і натурального мінору

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест