Сортвання данних Excel

Додано: 16 грудня 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
10 запитань
Запитання 1

Сортування від найменшого до найбільшого та Сортування від найбільшого до найменшого відбувається коли в полі розміщені …

варіанти відповідей

значення типу дата і час

числові значення

текстові значення

Запитання 2

Інсталяція означає …

варіанти відповідей

встановлення

видалення

перейменування

заміна

Запитання 3

На малюнку зображено складові діаграми. Якою цифрою позначено Осі даних?

варіанти відповідей

1

2

4

6

Запитання 4

Яке значення буде записане в клітинку А5?

варіанти відповідей

2

7

3

10

Запитання 5

Що з переліченого не відноситься до зовнішньої пам’яті чи носіїв даних?

варіанти відповідей

Лазерний диск

Вінчестер

Флешка

Оперативна пам'ять

Запитання 6

Що називають Інформаційною безпекою?

варіанти відповідей

Розділ інформатики, що вивчає закономірності забезпечення захисту інформаційних ресурсів фізичних осіб, підприємств, організацій, державних установ тощо від втрати, порушення функціонування, пошкодження,

Сукупність антивірусних програм

Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних

Норми поведінки осіб у інформаційному просторі

Запитання 7

Що таке точка відновлення Windows?

варіанти відповідей

Резервна копія даних жорсткого диск

Збережена на комп’ютері інформація про стан операційної системи і встановлених програм у певний час

Дані про операційну систему, збережені на зовнішніх носіях

Розподіл жорсткого диску на кілька логічних дисків

Запитання 8

Сукупність методів, прийомів і засобів створення та опрацювання графічних зображень за допомогою комп'ютера - це ...

варіанти відповідей

Тривимірна графіка

Комп'ютерна графіка

Векторна графіка

Растрова графіка

Запитання 9

3D-графіка - це

варіанти відповідей

розділ комп'ютерної графіки, сукупність прийомів та інструментів, призначених для зображення об'ємних об'єктів.

галузь інформатики, що вивчає методи та прийоми обробки графічних зображень за допомогою комп'ютерної техніки

графіка, де базовим елементом є лінія, яка описується математичною формулою

модель експерименту з екранною візуалізацією на комп'ютері 

Запитання 10

Для одержання тривимірного зображення на площині потрібні такі кроки:

варіанти відповідей

Моделювання, рендеринг, виведення

Моделювання, виведення, рендеринг

Введення, моделювання, виведення

Рендеринг, моделювання, виведення.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест