Спадковість та мінливість

Додано: 6 квітня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 39 разів
12 запитань
Запитання 1

1.    Укажіть, що слід вважати тотожним за своїм змістом поняттю ненаправлена мінливість :

варіанти відповідей

а) модифікаційна;


б) групова;

в) індивідуальна;

г) генотипна.

Запитання 2

2.    Укажіть, як називають мутації, які виникають на рівні первинної структури ДНК:


варіанти відповідей

А) точковими;

Б) геномними;

В) хромосомними.

Г) спонтанними

Запитання 3

3..  У людини набір хромосом у соматичних клітинах становить:

варіанти відповідей

А         23

Б        60

В        46

Г        92


Запитання 4

4.    Укажіть, що є фактором біологічного мутагенезу:

варіанти відповідей

А) вірусні інфекції;

Б) похідні азотистих основ;

В) підвищена температура тіла.

Г) ультрафіолетове випромінювання

Запитання 5

5.    Укажіть, в чому суть ефекту гетерозису:

варіанти відповідей

а) різке підвищення життєвої сили у гібридів першого покоління;

б) підвищення життєздатності у гібридів всіх поколінь;

в) стерильність гібридів.

г) збільшення числа хромосом

Запитання 6

6.    Укажіть, який з генетичних методів не можливо використовувати при вивченні генетики людини:


варіанти відповідей

а) гібридологічний;

б) цитогенетичний;

в) складання родоводу.

Запитання 7

7.    Укажіть, тип мутацій, якщо у особини виду, для якого у нормі 46 хромосоми, виявлено 47 хромосом:


варіанти відповідей

А) поліплоїдія

Б) анеуплоїдія

В) тетраплоїдія

Запитання 8

8. При диспансерному обстеженні хлопчику 7-ми років встановлено діагноз дальтонізму. Батьки здорові, кольоровий зір нормальний. Але у дідуся по материнській лінії така ж аномалія. Який тип успадкування цієї аномалії?

 

варіанти відповідей

А. Аутосомно-домінантний

 Б. Домінантний, зчеплений зі статтю

 В. Аутосомно-рецесивний

 Г. Рецесивний, зчеплений зі статтю

 Д. Неповне домінування

Запитання 9

9. У медично-генетичній консультації 14-річній дівчинці поставлено діагноз: синдром Шерешевского-Тернера. Який каріотип дитини?

варіанти відповідей

А. 46, ХУ

Б. 47, ХХУ

В. 46, ХХ

Г. 45, Х0

Запитання 10

10. У клітині відбулася мутація першого екзону структурного гена. В ньому зменшилася кількість пар нуклеотидів - замість 290 пар стало 250. Визначте тип мутації:

варіанти відповідей

А. Інверсія

Б. Дуплікація

В. Делеція

Г. Нонсенс - мутація

Запитання 11

11. Надмірне оволосіння вушних раковин (гіпертрихоз) визначається геном, локалізованим у Y-хромосомі. Цю ознаку має батько. Імовірність народження хлопчика з такою аномалією становить: 

варіанти відповідей

А. 0%

Б.100%

В.25%

Г.75% 

Запитання 12

12. Мати і батько були фенотипово здоровими і гетерозиготними за генотипом. У них народилася хвора дитина, в сечі і крові якої виявлено фенілпіровиноградну кислоту. З приводу цього і був встановлений попередній діагноз - фенілкетонурія. Вкажіть тип успадкування цієі хвороби:

варіанти відповідей

А. Зчеплений з Х-хромосомою домінантний

Б. Зчеплений з Х-хромосомою рецесивний.

В. Автосомно-домінантний

Г. Автосомно-рецесивний.

Д. Зчеплений з У-хромосомою

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест