Спілкування. Стилі спілкування.

Розділ 4. Соціальна складова здоров'я. Глава 1. Соціальне благополуччя. Тест для перевірки знань з тем: Спілкування і здоров'я. Стилі спілкування. ( за підручником І.Д. Бех, Т.В. Воронцова)

Додано: 18 січня
Предмет: Основи здоров’я, 6 клас
Тест виконано: 10 разів
12 запитань
Запитання 1

Обери правильну відповідь.

Спілкування (комунікація) - це

варіанти відповідей

повідомлення, обмін думками,враженнями.

технічні засоби

поштова служба

уміння говорити

Запитання 2

Засоби комунікації ( спілкування) - це

(3 відповіді)

варіанти відповідей

телефон

интернет

технічні засоби, які допомагають спілкуватися на відстані

навушники

Запитання 3

Спілкування здійснюється:

(2 відповіді)

варіанти відповідей

вербально - словами (усно чи письмо)

невербально - без слів (жестами, мімікою)

через повідомлення

Запитання 4

До навичок комунікації належать:

(3 відповіді)

варіанти відповідей

уміння розпочинати спілкування

розуміти і використовувати мову жестів

уміння активно слухати

зловживати увагою і часом співрозмовника

Запитання 5

Як розпочати спілкування ?

(2 ВІДПОВІДІ)

варіанти відповідей

встановити невербальний контакт

подивитись в очі співрозмовника

встановити вербальний контакт

привітатися

Запитання 6

Обери ознаки активного слухання.

варіанти відповідей

підтримати тему розмови

перебивати співрозмовника

не слухати уважно

не дивитися в очі

Запитання 7

Непорозуміння - це

варіанти відповідей

помилки у спілкуванні.

зіпсований телефон

не уміння висловлювати свою думку

неуважність під час спілкування

Запитання 8

Уникнути непорозумінь під час спілкування допоможуть:

варіанти відповідей

доречна розмова, конкретність

зайві слова,уточнення

Запитання 9

Стилі спілкування бувають:

варіанти відповідей

пасивний

упевнений (асертивною)

агресивний

зневажливий

Запитання 10

Який це стиль спілкування?

Людина не може захистити себе, відмовити.

варіанти відповідей

пасивний

активний

агресивний

гідний

Запитання 11

Обери стиль спілкування.

Людина відстоює свою точку зору, не зважаючи на інтереси інших.

варіанти відповідей

пасивний

агресивний

упевнений

радісний

Запитання 12

Обери стиль спілкування.

Людина уміє домовлятися, здатна ввічливо відмовити.

варіанти відповідей

пасивний

агресивний

упевнений

поміркований

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест