Списки. Опрацювання елементів списку (Python)

Додано: 22 листопада 2020
Предмет: Інформатика, 7 клас
14 запитань
Запитання 1

Список у мові Python -

варіанти відповідей

це впорядкована колекція об’єктів будь-якого типу у квадратних дужках, які відокремлюються один від одного комою.

це не впорядкована колекція об’єктів будь-якого типу у квадратних дужках, які відокремлюються один від одного комою.

це впорядкована колекція об’єктів будь-якого типу у круглих дужках, які відокремлюються один від одного комою.

це не впорядкована колекція об’єктів будь-якого типу у круглих дужках, які відокремлюються один від одного комою.

Запитання 2

Щоб звернутися до елемента списку, необхідно виконати дію під номером...

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 3

Для того щоб змінити значення другого елемента потрібно

варіанти відповідей

b_1 {2} = '15'

a="15"

a[2]=15

a[2]="15"

Запитання 4

Операція зрізу (виділення

елементів) має формат:

варіанти відповідей

<ім’я списку> [крок:початок: кінець]

<ім’я списку> [початок:кінець: крок]

<ім’я списку> [початок:крок:кінець]

<ім’я списку> [крок: початок:кінець]

Запитання 5

Перетворити рядок у список можна за допомогою функції

варіанти відповідей

str()

len()

list()

clear()

Запитання 6

Щоб визначити кількість елементів у списку потрібно

варіанти відповідей

print(len(a))

print(len[a])

b=len(a)

print(b)

b=len[a]

print(b)

Запитання 7

Щоб додати елемент в список f

варіанти відповідей

f.append("bmv")

f(append("bmv"))

f.("bmv")

f.extend("bmv")

Запитання 8

Списки можуть складатися з

варіанти відповідей

цілих чисел

дробових чисел

рядків

порожній список

логічного виразу

Запитання 9

Додати елемент до списку можна за допомогою методу

варіанти відповідей

append()

list.insert(i, x)

list.sort()

list.index(x)

Запитання 10

Визначити довжину списку 

варіанти відповідей

len{lst}

len(lst)

len[lst]

len

Запитання 11

Вивести елемент списку з індексом 2

варіанти відповідей

lst[3]

lst[2]

lst[a]

lst(2)

Запитання 12

Над списками можна виконувати операції 

варіанти відповідей

додавання

об’єднання

множення

повторення

Запитання 13

Дано список а = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Чому дорівнюють значення виразів а) len(а); 

б) а[1] + а[3]?

варіанти відповідей

a)9

б) 4

a)10

б) 6

a)10

б) 5

a)10

б) 4

Запитання 14

Нумерація елементів починається з

варіанти відповідей

1

0

-1

2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест