Сполучник

Додано: 10 квітня 2019
Предмет: Українська мова, 7 клас
Тест виконано: 484 рази
6 запитань
Запитання 1

1.Сполучник - це незмінна службова частина мови,яка:

варіанти відповідей

служить для зєднання однорідних членів речення та частин складного речення

виражає відношення між предметами

надає окремим словам чи реченням додаткових смислових відтінків

виражає відношення дії та ознаки до предмета,залежність іменника,займенника,числівника від інших слів у реченні

Запитання 2

2.За синтаксичною функцією сполучники поділяються на:

варіанти відповідей

похідні й непохідні

сурядні й підрядні

прості й складні

повні й стягнені

Запитання 3

3.За будовою сполучники поділяються на:

варіанти відповідей

єднальні,протиставні,розділові

короткі,повні,нестягнені

прості,складні,складені

похідні й непохідні

Запитання 4

4.Складні сполучники утворилися:

варіанти відповідей

поєднанням відмінкових форм займенника чи якогось іншого повнозначного слова зі сполучниками або прислівниками

поєднанням іменника й сполучника

внаслідок відмінювання займенників

в з частками й прийменникаминаслідок злиття в одне слово слів,найчастіше займенників,прислівників

Запитання 5

5.Сполучники сурядності:

варіанти відповідей

поєднують однорідні члени речення,частини в складносурядному,однорідні підрядні частини в складнопідрядному реченні

приєднують підрядну частину до головної в складнопідрядному реченні

з"єднують частини складних слів

служать для творення відмінкових форм іменників

Запитання 6

6.Сполучники підрядності виражають:

варіанти відповідей

поєднання однорідних членів речення

ту чи іншу залежність одного речення від іншого

відмінкову приналежність повнозначних слів

перехід сполучника в інші частини мови

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест