20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

Сполучник

Додано: 10 травня 2020
Предмет: Українська мова, 7 клас
Копія з тесту: Сполучник
24 запитання
Запитання 1

Знайдіть правильне твердження

варіанти відповідей

Сполучник - це самостійна частина мови.

Сполучник в реченні частіше всього буває додатком.

Сполучник вживають для зв'язку однорідних членів речення.

Сполучник - це службова частина мови.

Запитання 2

Сполучники бувають одиничними, повторюваними, парними. Це види сполучників за...

варіанти відповідей

будовою

способом використання

походженням

утворенням

Запитання 3

В якому рядку всі сполучники прості?

варіанти відповідей

або, для того щоб, проте

а, й, коли

та, тому що, але

неначе, у міру того як, якщо

Запитання 4

Укажіть речення, у якому вжито сполучник

варіанти відповідей

Влітку з-за кучугур сходило веселе сонце.

Осінній дощ навіває спогади про літо.

У дворі було повно квітів, біля хати притулився кущ калини.

Я допоможу, бо ти - моя найкраща подруга.

Запитання 5

Сполучник з'єднує частини складного речення.

варіанти відповідей

Робота гарна, та день малий.

Без роботи ані хліба, ані хати.

Уночі панують сови та сичі.

Будь слугою у власної совісті й господарем волі.

Запитання 6

Укажіть випадки, у яких сполучник охарактеризовано неправильно.

варіанти відповідей

Осінні шелести в саду, та сичі голосять.- сурядний, єднальний

Моя бабуся і зараз пече хліб у печі, дарма що в магазині продають готовий. - підрядний, причини

Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. - сурядний, протиставний

Якщо він твій друг, то зрозуміє тебе. - підрядний, умови

Запитання 7

У якому рядку всі сурядні сполучники?

варіанти відповідей

Якщо, так що, або

Та, але, то...то

Однак, зате, для того щоб

Ні ...ні, коли б, та

Запитання 8

Визначте, скільки сполучників ужито в реченні.

Під лопухом у ямці жук сидів і сам собі тихесенько гудів, що день йому обрид, кругом усі товчуться, що дуже сонечко і гріє, і пече...

варіанти відповідей

4

5

6

7

Запитання 9

Сполучник підрядності вжито в реченні

варіанти відповідей

Усе іде, але не все минає.

Я знаю, що за зимою буде літо.

То шумів зелений лист, то в вінку мінявся злотом ряст весняний.

Лице рум’яне, та серце кам’яне.

Запитання 10

Сполучники підрядності у рядку

варіанти відповідей

та й, хоч, щоб, так що, аби

що, щоб, неначе, ніби, як, проте

як, чим, тим, мов, наче, неначе, ніби

і, й, та,або, чи, або ... або, чи ... чи, то... то

Запитання 11

Чи може сполучник виступати членом речення?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 12

Сполучники і, а, але належать до групи

варіанти відповідей

одиничні

парні

повторювальні

Запитання 13

Сполучники підрядності у рядку

варіанти відповідей

та й, хоч, щоб, так що, аби

що, щоб, неначе, ніби, як, проте

як, чим, тим, мов, наче, неначе, ніби

і, й, та,або, чи, або ... або, чи ... чи, то... то

Запитання 14

Сполучники є в усіх сполуках, ОКРІМ

варіанти відповідей

хто в луг, а хто в плуг

здержати слово на язиці

або пан або пропав

ні те ні се

Запитання 15

У якому рядку всі сурядні сполучники?

варіанти відповідей

Якщо, так що, або

Та, але, то...то

Однак, зате, для того щоб

Ні ...ні, коли б, та

Запитання 16

Складні сполучники-- це...

варіанти відповідей

ні...ні, якщо ...то, або... або

проте, щоб, якби, немовби

коли, хоч, мов себто

але ж, тому що для того щоб

Запитання 17

За своєю роллю в мові сполучники поділяються на...

варіанти відповідей

Прості, складні й складені

Сурядності й підрядності

Одиничні, повторювані й парні

Заперечні й стверджувальні

Запитання 18

Сполучники сурядності поділяються на...

варіанти відповідей

Єднальні, протиставні, розділові

Причинові, умови, порівняльні

Часу, допусту, з'ясувальні

Протиставні, мети, наслідкові

Запитання 19

Укажіть рядок складених сполучників:

варіанти відповідей

коли,як, мов,хоч;

аби,щоб, немовби, якби;

але ж, все ж, тому що, для того щоб;

якщо, зате, чому;

Запитання 20

Установити відповідність між сурядними сполучниками та їх групами за значенням:

А. Проте, зате. 1.Єднальні

Б. Або, не то...не то. 2. Протиставні

В. І, ні...ні 3. Розділові

Г. Ні...ні, також

Д. Але, однак

варіанти відповідей

А-1, Б-3, В-1, Г-1, Д-2

А-3, Б-2, В-2, Г-3, Д-3

А-2, Б-3, В-1, Г-1, Д-2

А-2, Б-2, В-2, Г-3, Д-1

А-1, Б-3, В-1, Г-3, Д-1

Запитання 21

Усі сполучники умовні в рядку


варіанти відповідей

щоб, аби, якби, коли б

якщо, якби, коли б, як

якщо, бо, тому що, так що

наче, неначе, як, хай

для того щоб, якщо, коли б, щоб

Запитання 22

Усі сполучники причинові в рядку

варіанти відповідей

завдяки тому що, щоб, бо, як

аби, для того щоб, нехай, хоч

хоч, наче, мовби, щоб

так що, бо, тому що, незважаючи на те що

бо, тому що, через те що, у зв’язку з тим щоб

Запитання 23

Усі сполучники допустові в рядку


варіанти відповідей

хоч, незважаючи на те що, дарма що, хай

хай, щоб, аби, після того як

доки, бо, тому що, коли б

хоч, хоча, хай, щоб

нехай, хоча, так що аж, для того щоб

Запитання 24

Усі сполучники підрядні часові в рядку

варіанти відповідей

як, поки, щоб, для того щоб

аби, доки, поки, коли

перед тим як, після того як, коли, доки

 перед тим як, як, аби, наче

що, щоб, як, доки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест