11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Sports and Games

Додано: 12 червня
Предмет: Англійська мова, 6 клас
Тест виконано: 24 рази
30 запитань
Запитання 1

His sisters are fond of playing badminton. They think it's __________.

варіанти відповідей

boring

 exciting

 difficult

rude

Запитання 2

For cycling you need _____________.

варіанти відповідей
Запитання 3

What is my favourite sport?

варіанти відповідей

Skating

Skiing

Tennis

Judo

Запитання 4

For this sport we need a table, a ball and a net.


варіанти відповідей
Запитання 5

For this sport we need skis, a slope and goggles. 

варіанти відповідей
Запитання 6

For this sport we need ice, a stick and a puck.

варіанти відповідей
Запитання 7

For this sport we need a bike,a helmet and a mountain. 

варіанти відповідей
Запитання 8

We've been playing football ...... 2 hours.

варіанти відповідей

 for

at

since

Запитання 9

I'm good ........ playing basketball.

варіанти відповідей

since

for

on

at

Запитання 10

They have been playing tennis ........ 5 o'clock.

варіанти відповідей

before

since

for

Запитання 11

My sister ... aerobics every day.

варіанти відповідей

plays

goes

does

Запитання 12

How often do you ... swimming?

варіанти відповідей

do

go

does

goes

Запитання 13

I joined a football team last month, so now I ____ football every Saturday.

варіанти відповідей

do

play

go

Запитання 14

I'm not very good at sports, but I like to ______ cycling in my free time.

варіанти відповідей

do

go

play

Запитання 15

In winter, lots of people like to ______ hockey.

варіанти відповідей

play

dream

do

go

Запитання 16

Sometimes, I _____ jogging in the morning before work.

варіанти відповідей

play

go

do

Запитання 17

The boys ...... karate in summer.

варіанти відповідей

go

do

play

Запитання 18

a basket and a ball

варіанти відповідей

football

hockey

volleyball

basketball

Запитання 19

a ball,a goal

варіанти відповідей

hockey

football

basketball

volleyball

Запитання 20

a net, a ball

варіанти відповідей

basketball

volleyball

football

Запитання 21

a puck and a stick

варіанти відповідей

tennis

golf

hockey

Запитання 22

Rackets ,a ball and a net

варіанти відповідей

basketball

badminton

tennis

Запитання 23

Match the game

варіанти відповідей

football

baasketball

hockey

golf

Запитання 24

Match the game

варіанти відповідей

basketball

volleyball

handball

Запитання 25

Choose the correct verb

______________ gymnastics

варіанти відповідей

go

have

play

do

Запитання 26

Choose the correct verb

_____________ tennis

варіанти відповідей

play

do

go

Запитання 27

Choose the correct verb

____________ judo

варіанти відповідей

play

go

do

Запитання 28

Choose the correct verb

__________ skiing

варіанти відповідей

do

go

play

Запитання 29

We DO these sports

варіанти відповідей
Запитання 30

Boys _____ in for boxing every Sunday.

варіанти відповідей

do

play

go

visit

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест