Спрощення у групах приголосних

Додано: 15 травня 2020
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 19 разів
8 запитань
Запитання 1

 Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка


варіанти відповідей

щіс..надцять, очис..ний, доблес..ний

проїз..ний, пристрас..ний, облас..ний

учас..ник, зап’яс..ний, швидкіс…ний

совіс..ний, жаліс..ливий, контрас..ний

Запитання 2

Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядкаваріанти відповідей

невіс..чин, тиж..невик, умис..ний

артис..ці, хрус..нути, зас..ланий

влас..ний, ціліс..ний, шелес..нути

перс..ні, випус..ний, тріс…нути

Запитання 3

У якому рядку всі слова написано правильно?


варіанти відповідей

гусне, участник, пізній, невісчин

 вискнути, мастний, первісний, пестливий

захисний, звісно, агентство, випускний

проїздний, пристрастний, срібний, росла

Запитання 4

Помилку в написанні слова допущено в рядку


варіанти відповідей

компостний, тоскно, серцевий

тижневий, зап'ястний, швидкісний

аванпостний, проїздний, злісний

форпостний, агентство, обласний

Запитання 5

Правильно написано всі слова в рядку


варіанти відповідей

рідкісний, ненависний, захистний

форпостний,проїзний, кількісний

 тріснути, тиждневик, контрастний

улесливий, цілістний, шелеснути

Запитання 6

Прочитайте речення (цифра в дужках позначає наступне слово).

(1) Ус..на народна творчість українців багатогранна та неповторна: тут можна зрозуміти (2) первіс..ні уявлення наших предків про світ, заслухатися (3) пес..ливими (4) рідкіс..ними колисковими, зачаруватися (5) пристрас..ними піснями про кохання, зустріти загадкових (6) перелес..ників, (7)хвас..ливих боягузів, стати (8) учас..ником (9) доблес..них походів разом з мужніми (10) захис..никами своєї землі - лицарським козацтвом .

Спрощення в групах приголосних НЕ ТРЕБА позначати на письмі в словах, позначених цифрами


варіанти відповідей

 1,5

3,7

2, 6,9

4,8,10

Запитання 7

Укажіть слова, в яких на місці крапок потрібно написати приголосну букву


варіанти відповідей

провіс..ник

  артис..ці

(на) перс..ні

блис..нути

 компос..ний

 хворос..няк

Запитання 8

Укажіть слова, в яких на місці крапок НЕ потрібно написати приголосну букву


варіанти відповідей

пес..ливий

 тос..ний

налис..ник

тиж...невий

 кореспонден..ський

 совіс..ливий

улес...ливий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест