Спрощення в групах приголосних

Додано: 18 січня
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 16 разів
12 запитань
Запитання 1

 Спрощення приголосних на письмі відбувається на місці пропуску в усіх словах рядка


варіанти відповідей

якіс..ний, хвас..ливий, чес..ний, захис..ник

шіс..десят, ус..ний, ціліс..ний, пристрас..ний

наміс..ник, влас..ний, свис..нути, сер..цевий

балас..ний, буревіс..ник, ненавис..ний, проїз..ний

тиж..невий, очис..ний, блис..нути, контрас..ний

Запитання 2

 Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка


варіанти відповідей

пристрас..ний, щас..ливий, шіс..надцять, об’їз..ний

захис..ник, студен..ський, корис..но, облас..ний

водоочис..ний, свис..нути, перс..ні, корис..ливий

зліс..ний, аген..ство, особистіс..ний, перехрес..ний

капос..ний, контрас..ний, доблес..ний, тиж..невик

Запитання 3

Спрощення у групах приголосних на місці пропуску позначається на письмі в усіх словах рядка


варіанти відповідей

блис..нути, улес..ливий, очис..ний, реміс..ник

проїз..ний, хрус..нути, балас..ний, віс..ник

доблес..ний, якіс..ний, хрес..ний, випус..ний

безшелес..но, гіган..ський, виїз..ний, облас..ний

корис..ний, заздріс..но, хворос..няк, тріс..нути

Запитання 4

Помилки при спрощенні приголосних допущено у словах рядка


варіанти відповідей

обласний, пестливий, очисний

 ненавистний, гіганський, тижня

парламентський, хруснути, яхтсмен

захисник, скатерка, шістнадцятий

беззахисний, пестливий, шістсот

Запитання 5

Правильно написано всі слова в рядку


варіанти відповідей

рідкісний, ненависний, захистний

форпостний, пісний, кількісний

шістсот, кістлявий, студенський

улесливий, цілістний, шелеснути

тріснути, тиждневик, контрастний

Запитання 6

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка


варіанти відповідей

балас..ний, піз..ній, міжоблас..ний

гіган..ський, щас..ливий, заздріс..но

буревіс..ник, форпос..ний, радіс..но

сер..це, щотиж..невик, шіс..надцять

чес..но, корис..ливий, шелес..нути

Запитання 7

Спрощення в групах приголосних на місці пропуску НЕ позначається на письмі в усіх словах рядка


варіанти відповідей

корис..ний, балас..ний, проїз..ний

щиросер..ний, кіс..лявий, у пус..ці

блис..нути, влас..ний, щотиж..невий

ненавис..ний, швидкіс..ний, форпос..ний

зап'яс..ний, радіс..ний, контрас..ний

Запитання 8

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка


варіанти відповідей

сер..цевий, проїз..ний, аген..ський

артис..ці, захис..ний, безчес..ний

пес..ливий, пристрас..ний, буревіс..ник

тиж..невий, шіс..надцять, швидкіс..ний

радіс..ний, перехрес..ний, заздріс..ний

Запитання 9

Помилку в написанні слова допущено в рядку


варіанти відповідей

компостний, тоскно, серцевий

тижневий, зап'ястний, швидкісний

туристський, доблесний, у хустці

аванпостний, проїздний, злісний

форпостний, агентство, обласний

Запитання 10

Спрощення в групах приголосних НЕ треба позначати на письмі в усіх словах рядка


варіанти відповідей

свис..нути, ненавис..ний, пес..ливий

тиж..невий, тріс..нути, захис..ник

навмис..но, провіс..ник, хвас..нути

радіс..ний, аген..ство, ціліс..ний

балас..ний, тос..но, компос..ний

Запитання 11

Правильно написано всі слова в рядку

варіанти відповідей

радісний, ненависний, захистний

аванпостний, рідкісний, кількісний

шісдесят, кістлявий, випускний

скнара, цілісний, шелестнути

блиснути, доблестний, контрастний

Запитання 12

 Спрощення приголосних на письмі треба позначати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

безвиїз…ний, облас…ний, зап’яс…ний

заздріс…ний, волейболіс…ці, очис…ний

безчес…ний, щас…ливий, шіс…надцятий

пристрас…ний, шіс….десят, улес…ливий

цінніс…ний, особистіс…ний, тиж…невий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест