Орфографія.Орфоепія 5 клас

Додано: 8 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 5 клас
24 запитання
Запитання 1

У якому рядку у всіх іменників III відміни в О.в. подовжуються приголосні звуки


варіанти відповідей

А Тінь, ніч, даль, жовч                 

  Б Зелень, радість, честь, кров       

В Любов, сухість, мазь, синь,

 Г Зустріч, велич, педаль, мораль.

Запитання 2

Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх слова рядка

варіанти відповідей

пів..їдальні, краков..як, рутв..яний

сузір..я, арф..яр, бур..ячиння

В..ячеслав, Св..ятослав, Валер..ян

стерв..ятник, дріб..язковий, під..язиковий

без..іменний, Лук..ян, дит..ясла

Запитання 3

Знак м'якшення треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

близ..кість, гуаш.., жен..шень

єреван..ський, порт..єра, рибон..ці

сіл..ський, брун..ці, тихен..ко

різ..кий,стан..мо , навчают..ся

Запитання 4

Помилку в написанні слова допущено в рядку

варіанти відповідей

сядьмо, чотирма, гіркий

жінчин, неньчин, слизький

рибалчин, ляльчин, доньчин

Умань, уманьський, запорізький

Запитання 5

Знак м'якшення не треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

тон..ший, таріл..ці, красун..чик, ковз..кий

рибал..ці, піс..ня, Натал..чин, т..мяний

він..єтка, в..йокати, лл..є, Хар..ків

мен..ший, батал..йон, Ігор.., Гет..манщина

Афанас..єв, консул..ський, кін..ця, дитин..чин

Запитання 6

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

буквен..ий, ма..зю, воло..ся

свяще..ник, медал..ю, від..ячити

старан..о, відроджен..я, чест..ю

в..ічливий, жовч..ю, стат..ей

велич..ю, гречан..ий, л..ється

Запитання 7

Спрощення приголосних треба позначити на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

корис..ний, капос..ний, контрас..ний

безвиїз..но, компос..ний, пристрас..ний

благовіс..ний, доброчес..ний, заздріс..ний

мес..ницький, безхитріс..ний, зап'яс..ний

облес..ливо, віс..ник, випус..ний

Запитання 8

Спрощення приголосних треба позначити на письмі в усіх слова рядка

варіанти відповідей

проїз..на, безжаліс..но, гіган..ський

доблес..ний, форпос..ний, улес..ливий

тріс..нути, артис..ці, захис..ник

блис..нути,благовіс..ний, благочес..ний

бряз..нути, контекс..ний, тис..нути

Запитання 9

Літеру с треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

..кісний, ..чорнілий, ..ходити

..фабрикувати, ..повідь, ..тверджувати

....плеснути, ....тулити, ..цідити

..шити, ..крикнути, ..турбований

..середини, ..хвально, ..порожніти

Запитання 10

Літеру е треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

ш..рокий, вес..лий, буз..на, чуж..на

ч..решня, вел..тень, щ..друвати, пл..кати

бер..зень, дал..на, ч..мний, дел..гувати

ц..ментний, б..нтежний, дир..гент, пер..лаз

дел..гат, смород..на, ч..мдуж, шел..стіти

Запитання 11

Літеру у треба писати на місці пропусків у рядку

варіанти відповідей

знайшла .. шухляді, купив .. Києві, плавала .. воді

була ..фотографа, зайшла .. хвіртку, читати ..голос

їхати .. вагоні, зупинка .. навчанні, десь .. хаті

осінь .. Харкові, бути .. формі, допомогла .. війти

гуляв .. місті, блиск .. очах, добрий ..читель

Запитання 12

Не можна переносити з рядка в рядок усі слова у варіанті

варіанти відповідей

ущент, сплав, голів

шию, умію, юні

ріка, кряж, ями

ірис, в'юн, гайок

іду, піон, джгут

Запитання 13

Літеру и треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

пр..тишений, пр..пишний, пр..мудрість

пр..бічник, пр..азовський, пр..гірклий

пр..подобний, пр..стиж, пр..гноблений

пр..в'ялий, пр..старий, пр..морожений

пр..хилити, пр..садибний, пр..злий

Запитання 14

Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

чов..н, одгр..міти, добр..во

забл..щало, из..ратися, д..в..на

т..хес..нький, бр..ніти, хр..стини

к..рпатий, заруч..ний, летов..ще

сел..ще, сон..чко, поз..чати

Запитання 15

Літеру е треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

пр..білений, пр..чудовий, пр..довгий

пр..великий, пр..непорочний, пр..стол

пр..старий, пр..багато, пр..кінцевий

пр..важкий, пр..крашений, пр..поганий

пр..велебний, пр..дорожній, пр..тихий

Запитання 16

Літеру в треба писати на місці пропусків у рядку

варіанти відповідей

приїхала .. Сваляву, купалася .. озері

навчаюся .. гімназії, зайшла .. хвіртку

узяла .. оренду, знайшла .. садку

працював .. Україні, існує .. світі

зроблено .. Китаї, спитав .. вчителя

Запитання 17

Відбувається подовження у формі орудного відмінка однини в усіх словах рядка

варіанти відповідей

піч, вісь, розкіш

ніч, молодь, приязнь

щирість, любов, подорож

глазур, міць, сіль

Запитання 18

Уподібнення приголосних відбувається при вимові кожного слова рядка 


варіанти відповідей

рибка, низько, дивишся, розчин 

гриб, низько, дивишся, розчин 

нелегко, молотьба, смієшся, футбол 

безпека, на книжці, промінчик, у грубці 

Запитання 19

Звук [й] є в кожному слові рядка

варіанти відповідей

ярус, лінія, юність, йодована  

буря, кальцій, мрія, єдність

іній, сюжет, більярд, клятва  

грильяж, боєць, конферансьє, навчання

Запитання 20

Підкреслені букви позначають однаковий звук у кожному слові рядка

варіанти відповідей

шоколад, граєш, умиваєшся   

городдзюдо, тендітний 

лазня, книжці, зібрання

тінь, перекидається, тікати

Запитання 21

Однакова кількість букв та звуків у кожному слові рядка

варіанти відповідей

юнь,геній,пісня, прабабуся

джем,заява, ячмінь,коляда

їдять, людина,косьба, зв'язок

розумний,лінія, жалюзі,бджола

Запитання 22

2.Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка

варіанти відповідей

а)призьба, плем'я, вулиця, стіл

арф'яр, боягуз, куля, сіль

в)Ярина, м'яч, біологія, уява

г)свято, полум'я, школяр, лінь

Запитання 23

4.Буква с позначає звук [c'] в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

а)синій, вісім, свічка, юстиція

б)субота, повість, веснянка, село

в)сіль, юність, свято, сяяти

г)весілля, світлиця, роса, свій

Запитання 24

11. У котрому слові дз позначає два звуки?

варіанти відповідей

А. дзвеніти

Б. родзинки

В. підземний

Г. дзьобнути

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест