СС_16_ОМС

Додано: 7 травня 2020
Предмет:
Тест виконано: 69 разів
120 запитань
Запитання 1

Виснаженому хворому призначено харчування з підвищеною енергетичною цінністю. Який з дієтичних столів відповідає цій вимозі:


варіанти відповідей

№ 1

№ 5     

№ 11

№ 9

№ 10 

Запитання 2

Медична сестра проводить шлункове зондування з застосуванням парентерального подразника. Для отримання максимальної (стимульованої) секреції вона використає:

варіанти відповідей

0,1% розчин гістаміну


25% розчин магнію сульфата

5 ОД пітуітрину

75 ОД інсуліну

10% розчин хлориду натрію

Запитання 3

Медична сестра визначає властивості пульсу. Яку судину зручніше використати для дослідження?

варіанти відповідей

Аорту

Сонну артерію

Променеву артерію

Скроневу артерію

Стегнову артерію

Запитання 4

Медична сестра доглядає за пацієнтом К., 23 роки, який лікується в терапевтичному відділенні з приводу крупозної пневмонії. У пацієнта гарячка. Які ознаки характерні для третьої стадії гарячки?

варіанти відповідей


Блідість шкіри обличчя 

Підвищений тиск

Рідкий пульс

Пітливість

Наростання температури

Запитання 5

Медсестра проводить санітарну обробку пацієнта з педикульозом вагітній жінці. Який протипедикульозний засіб можна використати в даній ситуації?

варіанти відповідей

5% борну кислоту

Перманганат калію

Оксид водню

Карбофос

Гідрокарбонат натрію 

Запитання 6

Яка клінічна ознака характерна для легеневої кровотечі?

варіанти відповідей

Виділення пінистої крові яскраво-червоного кольору

Відсутність блювання

Артеріальна гіпертензія

Блювання “кавовою гущею”

Кров, що виділяється, має кислу реакції при визначенні рН

Запитання 7

У пацієнта ІІ стадія гарячки. Виберіть метод, який не належить до фізичних методів боротьби з гіпертермією:

варіанти відповідей

Обтирання тіла водою з оцтом

Вологе обкутування всього тіла хворого

Парентеральне введення розчину анальгіну

Застосування міхура з льодом

Застосування клізм з холодною водою 

Запитання 8

Пацієнту К., 62 р., призначено курс гірудотерапії. Назвіть показання до застосування п’явок:

варіанти відповідей

Кровоточивість судин

Ураження шкіри в місці прикладання п’явок

Алергічні захворювання

Артеріальна гіпертензія

Анемія 

Запитання 9

Пацієнту необхідно закрапати у зовнішній слуховий прохід розчин з метою розм'якшення сірчаної пробки. Що використає медсестра в даному випадку?

варіанти відповідей

3% р-н перекису водню

70% р-н етилового спирту

5% р-н перманганату калію

2% р-н натрію гідрокарбонату

0,9% р-н натрію хлориду

Запитання 10

До фізичних методів дезінфекції не належить:

варіанти відповідей

Використання пиловсмоктувача

Використання високої температури

Застосування 0,02% розчину хлорантоїну

Пастеризація

Використання УФ-променів 

Запитання 11

Для об’єктивної оцінки ризику утворення пролежнів медична сестра використовує систему бальної оцінки за Norton. Сума балів 20. Як за шкалою Norton оцінити ризик виникнення пролежнів у даному випадку?

варіанти відповідей

Мінімальний

Немає ризику

Помірний

Високий

Особливо високий 

Запитання 12

За теорією А. Маслоу існує 5 рівнів людських потреб. ІІІ рівень – соціальні потреби. Яка людська потреба належить до цього рівня?

варіанти відповідей

Одяг

Самовираження

Їжа

Родина

Повітря 

Запитання 13

Медична сестра приймального відділення проводить вимірювання обводу грудної клітки. Орієнтиром для накладання стрічки буде:

варіанти відповідей

І поперековий хребець

Реберна дуга

Нижній край лопатки

Верхній край лопатки

Ості клубової кістки 

Запитання 14

Хворого з підозрою на інфаркт міокарда госпіталізовують у кардіологічний стаціонар. Який метод санітарної обробки можна використати в даному випадку?

варіанти відповідей

Душ

Ванну

Обтирання шкіри

Не проводити санітарну обробку

Використати будь-який метод 

Запитання 15

Медична сестра хірургічного відділення лікарні, здійснюючи догляд за післяопераційними пацієнтами, повинна дотримуватись лікувально-охоронного режиму. Який із наведених заходів є його елементом?

варіанти відповідей

Дотримання тиші

Провітрювання палат

Вимірювання to тіла

Дієтичне харчування

Прибирання приміщень 

Запитання 16

Хворому на хронічний коліт, із схильністю до закрепів, призначили дієту №3. Який із зазначених продуктів НЕ РЕКОМЕНДОВАНО включати до харчового раціону?

варіанти відповідей

Висівковий хліб

Пісне м’ясо

Бобові

Річкова риба

Копчена ковбаса

Запитання 17

Лікар призначив пацієнту В., 53 р., у якого спостерігаються набряки та закрепи, гіпертонічну клізму. Для її проведення медсестра використає:

варіанти відповідей

Відвар ромашки

0,9% розчин хлориду натрію

Холодну воду

10% розчин хлориду натрію

Соняшникову олію

Запитання 18

Пацієнт Р., 23 р., знаходиться на стаціонарному лікуванні в хірургічному віділенні з приводу захворювання, яке ускладнилось сепсисом. Добові коливання температури тіла становить 3-4°С. Який тип температурної кривої спостерігається в даному випадку?

варіанти відповідей

Гектична

Неправильна

Ремітуюча

Хвилеподібна

Інтермітуюча 

Запитання 19

Пацієнта К. готують до оперативного втручання на органах черевної порожнини. Для підготовки пацієнта медсестра повинна застосувати клізму:

варіанти відповідей

Сифонну

Очисну

Гіпертонічну

Олійну

Емульсійну 

Запитання 20

Медична сестра здійснює медсестринський процес. На якому етапі проходить збір необхідної інформації про пацієнта?

варіанти відповідей

І етапі

ІІ етапі

ІІІ етапі

ІV етапі

V етапі 

Запитання 21

Діяльність медичної сестри розглядається як медсестринський процес. Яка мета першого етапу медсестринського процесу?

варіанти відповідей

Спланувати обсяг сестринських втручань

Реалізувати сплановані втручання

Навчити пацієнта самодогляду

Оцінити загальний стан пацієнта

Оцінити ефективність догляду 

Запитання 22

В міську лікарню поступила жінка, 45 років, з приводу гіпертонічної хвороби. Медична сестра збирає медсестринський анамнез і проводить об’єктивне обстеження пацієнта. Який це етап медсестринського процесу?

варіанти відповідей

І етап

ІІ етап

ІІІ етап

ІV етап

V етап 

Запитання 23

Ієрархія людських потреб за А. Маслоу включає:

варіанти відповідей

5 рівнів

4 рівні

3 рівні

2 рівні

1 рівень

Запитання 24

Медсестра здійснює медсестринський процес. Другий етап медсестринського процесу - це:

варіанти відповідей

Медсестринська діагностика

Оцінювання загального стану пацієнта

Планування обсягу медсестринських втручань

Реалізація спланованих втручань

Оцінювання ефективності догляду 

Запитання 25

Пацієнт Т., 42 р., знаходиться на лікуванні у хірургічному відділенні протягом 20 діб. Увесь цей час він знаходиться на суворому ліжковому режимі. Вкажіть потенційну проблему пацієнта?

варіанти відповідей

Поява болю у шлунку

Виникнення пролежнів

Легенева кровотеча

Поява сухого кашлю

Порушення сну 

Запитання 26

Медична сестра провела обстеження пацієнта, встановила медсестринський діагноз. До якого етапу повинна приступити медична сестра?

варіанти відповідей

ІІ етапу

ІІІ етапу

І етапу

ІV етапу

V етапу 

Запитання 27

Здійснюючи медсестринський процес, медична сестра встановлює мету медсестринських втручань. Вона може бути:

варіанти відповідей

Пріоритетна

Потенційна

Короткострокова

Наявна

Проміжна 

Запитання 28

Медична сестра здійснює медсестринський процес. Втручання, які вона може проводити на основі своєї фахової компененції без вказівок лікаря, мають назву:

варіанти відповідей

Залежні

Наявні

Взаємозалежні

Незалежні

Пріоритетні 

Запитання 29

Медична сестра виконує внутрішньом’язову ін’єкцію пацієнту за призначенням лікаря. Яке втручання вона здійснює?

варіанти відповідей

Незалежне

Залежне

Наявне

Взаємозалежне

Пріоритетне

Запитання 30

Медична сестра здійснює медсестринський процес і проводить незалежні медсестринські втручання. До незалежних медсестринських втручань належить:

варіанти відповідей

Зміна натільної білизни

Виконання підшкірної ін’єкції

Введення антибіотиків

Проведення очисної клізми

Підготовка пацієнта до операції 

Запитання 31

При реалізації плану медсестринських втручань медична сестра помітила, що мета втручання не досягнута. Які подальші дії медичної сестри?

варіанти відповідей

Оцінити стан хворого і провести корекцію плану догляду

Провести опитування пацієнта

Виявити проблеми пацієнта

Здійснити план догляду

Задовольнити потреби пацієнта 

Запитання 32

Медична сестра проводить дезінфекцію медичного інструментарію одноразового використання 0,2% розчином дезактину. На який час потрібно занурити інструменти після їх використання?

варіанти відповідей

30 хв.

60 хв.

45 хв.

20 хв.

15 хв. 

Запитання 33

Медична сестра проводить передстерилізаційну обробку багаторазового медичного інструментарію. За допомогою якої проби можна виявити залишки миючого засобу?

варіанти відповідей

Азопирамової проби

Амідопиринової проби

Бензидинової проби

Фенолфталеїнової проби

Проби з суданом-3

Запитання 34

Медична сестра здійснює свою професійну діяльність. Який наказ МОЗ України регламентує її діяльність, направлену на профілактику зараження СНІДом у лікувальному закладі?

варіанти відповідей

450

408

120

223

38 

Запитання 35

Під час обстеження пацієнта К., 55 років, що лікується у кардіологічному відділенні з приводу ішемічної хвороби серця, медична сестра дослідує пульс. Пульс регулярний, його частота складає 98/хв. Як охарактеризувати такий пульс?

варіанти відповідей

Брадикардія

Тахікардія

Аритмія

Напружений

Повний 

Запитання 36

За призначенням лікаря медична сестра виконує внутрішньо-м’язову ін’єкцію. Яку максимальну кількість розчину одноразово можна ввести внутрішньом’язово?

варіанти відповідей

5 мл

2 мл

15 мл

10 мл

20 мл 

Запитання 37

Пацієнту К., 32 років, що лікується в урологічному відділенні призначено зібрати сечу на загальний клінічний аналіз. Як зібрати сечу на дане дослідження?

варіанти відповідей

Після ретельного туалету зовнішніх статевих органів, вранці після сну

Протягом доби

За 3 години

За 10 годин

Середню порцію сечі 

Запитання 38

Флакон містить 1 000 000 ОД антибіотика. За призначенням лікаря медична сестра повинна ввести пацієнту 500 000 ОД даного антибіотика. Яку кількість розчинника необхідно взяти для розведення антибіотика і яку кількість розчину треба ввести пацієнту?

варіанти відповідей

5 мл розчинника і ввести 2,5 мл розчину

5 мл розчинника і ввести 5 мл розчину

10 мл розчинника і ввести 2,5 мл розчину

2,5 мл розчинника і ввести 2,5 мл розчину

5 мл розчинника і ввести 3 мл розчину 

Запитання 39

З метою підготовки до рентгенологічного дослідження кишківника пацієнту призначена очисна клізма. Яке положення треба надати пацієнту при проведенні очисної клізми?

варіанти відповідей

На правому боці, ноги зігнути у колінах

На лівому боці, ноги зігнути у колінних суглобах та привести до живота

На спині

На животі

Напівлежачи 

Запитання 40

Пацієнту 18-ти років, який лікується в терапевтичному відділенні з приводу загострення хронічної пневмонії, призначено застосування гірчичників. Медична сестра інформує пацієнта про тривалість накладання гірчичників. Вона складає:

варіанти відповідей

10-15 хв.

1-2 хв.

20-30 хв.

2-4 год.

8-10 год. 

Запитання 41

Пацієнт З., 33 р., лікується у нефрологічному відділенні. Лікар признавив йому дієту № 7. При спілкуванні з пацієнтом медична сестра пояснює мету дієти № 7. Назвіть мету цієї дієти?

варіанти відповідей

Відновлення функції печінки

Щадіння нервової системи

Нормалізація функції кишківника

Щадіння функції нирок, зменшення набряків

Нормалізація білкового обміну 

Запитання 42

У юнака 17 років гостра респіраторна вірусна інфекція. Яких заходів безпеки повинна дотримуватись медсестра при догляді за пацієнтом?

варіанти відповідей

Одягти гумові рукавички

Носити марлеву пов’язку

Носити захисні окуляри

Одягти фартух

Користуватися протичумним костюмом 

Запитання 43

У приймальне відділення машиною швидкої допомоги доставлений пацієнт з шлунково-кишковою кровотечею (три години тому було блювання у виді “кавової гущі”). Суб’єктивно відчуває себе задовільно, може рухатись самостійно. Як транспортувати пацієнта у відділення стаціонару?

варіанти відповідей

На каталці

Самостійно в супроводі медичної сестри

Самостійно без супроводу

На кріслі-каталці

На ношах двома санітарами

Запитання 44

У пацієнта 40 р. ревматизм, лікар призначив йому аспірин, який подразнює слизову оболонку шлунка. Про які особливості прийому препарату повинна проінформувати пацієнта медсестра?

варіанти відповідей

Приймати натще

Приймати у проміжках між їжею

Приймати після їжі

Приймати під час їжі

Приймати за 30 хвилин перед сном 

Запитання 45

Пацієнту К., хворому на крупозну пневмонію, медична сестра вранці внутрішньом’язово ввела антибіотик. Ввечері він звернувся до чергової медсестри зі скаргами на біль, ущільнення і почервоніння у місці ін’єкції. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

варіанти відповідей

Інфільтрат

Некроз тканини

Алергічна реакція

Олійна емболія

Ушкодження нервового стовбура 

Запитання 46

Пацієнту 45 років, кількаразово вводили внутрішньовенно 10 мл 2,4% розчин еуфіліну. Після ін’єкції у хворого виникла гіперемія, набряк в місці ін’єкції, відчуття болю при пальпації по ходу вени. Яке ускладнення розвинулось у пацієнта?

варіанти відповідей


Інфільтрат 

Пірогенна реакція

Повітряна емболія

Медикаментозна емболія

Флебіт

Запитання 47

Пацієнт К., 60 років, знаходиться на стаціонарному лікуванні в нефрологічному відділенні. Лікар призначив визначити добовий діурез пацієнта. Він становить 3050 мл. Дайте оцінку результату?

варіанти відповідей

Поліурія

Анурія

Олігоурія

Ніктурія

Ішурія 

Запитання 48

У пацієнта Т., 68 р., що спостерігається у лікаря-уролога у зв’язку з аденомою передміхурової залози. Пацієнт неспокійний, скаржиться на біль в надлобковій ділянці, відсутність сечовипускання протягом останніх 10 годин. Назвіть першочергову проблему пацієнта?

варіанти відповідей

Гостра затримка сечі

Странгурія

Олігурія

Поліурія

Дізурія 

Запитання 49

Пацієнту Н., 56 років, призначено катетеризацію сечового міхура м’яким катетером. Назвіть найбільш часте ускладнення при проведенні катетеризації сечового міхура:

варіанти відповідей

Занесення інфекції у сечовиводні шляхи

Гематурія

Розрив уретри

Обтурація сечовиводного каналу

Поява алергійної реакції 

Запитання 50

Медична сестра урологічного відділення після закінчення катетеризації сечового міхура продезінфікувала гумові катетери і готує їх до стерилізації. Назвіть метод стерилізації гумових катетерів багаторазового використання?

варіанти відповідей

Кип’ятіння

Паровий метод

Замочування у 3% розчині перекису водню

Повітряний метод

Іонізуюче опромінення

Запитання 51

Пацієнтка Р., 52 років, лікується в пульмонологічному відділенні з приводу бронхіальної астми, скаржиться на порушення дихання: вдих короткий, а видих утруднений і дуже тривалий. Як називається таке порушення дихання?

варіанти відповідей

Інспіраторна задишка

Експіраторна задишка

Змішана задишка

Стридорозне дихання

Дихання Біота 

Запитання 52

У пацієнта М., 30 років, який лікується в терапевтичному відділенні з приводу крупозної пневмонії. Протягом години температура тіла пацієнта знизилась з 41 до 37°С, виникла різка слабкість, головний біль, серцебиття, швидке зниження артеріального тиску. Як медична сестра повинна оцінити таке зниження температури?

варіанти відповідей

Критичне

Літичне

Зворотне

Хвилеподібне

Переміжне 

Запитання 53

Медична сестра, спостерігаючи за пацієнтом К., 60 років, який лікується в неврологічному відділенні, відмічає зміну ритму дихання, яке характеризується хвилеподібним збільшенням і зменшенням амплітуди дихальних рухів з наявністю пауз між хвилями тривалістю 40-50 сек. Як називається такий тип дихання?

варіанти відповідей

Біота

Чейна-Стокса

Куссмауля

Стридорозне

Експіраторне 

Запитання 54

Пацієнту з тяжкою серцево-судинною недостатністю лікар призначив досліджувати пульс кожні три години і доповідати дані досліджень. Які властивості пульсу повинна визначити медична сестра?

варіанти відповідей

Частоту, ритм, напруження, наповнення

Висоту, швидкість, ритм

Пульсові коливання, наповнення

Частоту, висоту, напруження

Напруження, швидкість, пульсові коливання 

Запитання 55

Пацієнтка 55 років знаходиться на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні з приводу стенокардії. Яка з проблем пацієнта буде пріоритетною?

варіанти відповідей

Виникнення пролежнів

Порушення сну

Порушення добового діурезу

Стискаючий біль за грудиною

Відсутність апетиту 

Запитання 56

Пацієнту, 46 років, з серцево-судинною недостатністю для зменшення набряків лікар призначив сечогінний препарат. Яким методом медична сестра може контролювати ефективність дії призначеного препарату?

варіанти відповідей

Визначити нічний діурез

Визначити кількість виділеної сечі кожні 3 години

Визначити добовий діурез

Визначити кількість рідини, введеної за добу

Визначити співвідношення між денним та нічним діурезом

Запитання 57

Медична сестра терапевтичного відділення проводила медсестринське обстеження пацієнтки із хронічним колітом, яке дало можливість виявити проблеми пацієнта: метеоризм, закрепи, зниження апетиту. До якої категорії потрібно віднести ці проблеми?

варіанти відповідей

Фізіологічні

Психологічні

Соціальні

Потенційні

Вторинні 

Запитання 58

Пацієнту В., 76 років, з хронічною серцевою недостатністю, який страждає на закрепи, лікар призначив гіпертонічну клізму. Медична сестра пояснює пацієнту мету застосовування клізми:

варіанти відповідей

Випорожнення кишок під час атонічних закрепів

Введення лікарських речовин

Компенсація великої втрати рідини

Запальні і виразкові процеси товстої кишки

Підозра на кишкову непрохідність

Запитання 59

Пацієнту С., 48 років, що страждає на хронічний холецистит, призначено ультразвукове дослідження органів черевної порожнини. Як медичній сестрі підготувати пацієнта до обстеження:

варіанти відповідей

На протязі 3 днів вилучити продукти, які сприяють метеоризму

Увечорі та вранці зробити очисну клізму

Напередодні випити 50 г рицинової олії

За 2-3 дні до обстеження провести пробу на чутливістьдо препаратів

Протягом трьох днів дотримуватися безгемоглобінової дієти 

Запитання 60

Медична сестра, навчаює пацієнта М., 42 років, самостійно робити ін’єкції інсуліну. Профілактика якого ускладнення інсулінотерапії передбачає зміну місця ін’єкцій?

варіанти відповідей

Ліподистрофії

Інфікування м'яких тканин

Алергійної реакції

Медикаментозної емболії

Некрозу тканин

Запитання 61

Медична сестра під час дезінфекції шприців та голок 3% розчином хлораміну випадково направила струмінь розчину собі в обличчя. Декілька крапель вмісту шприца потрапило в очі. Яку першу допомогу потрібно надати в даному випадку?

варіанти відповідей

Промити очі струменем води, закрапати 30% розчин альбуциду

Промити очі кип’яченою водою

Промити очі 3% розчином пероксиду водню

Накласти на очну щілину асептичну пов’язку

Заспокоїти медичну сестру, забезпечити доступ свіжого повітря

Запитання 62

У пацієнта, 55 років, що страждає на гіпертонічну хворобу, лікар призначив дієту № 10. Які рекомендації щодо дієти може дати йому медсестра?

варіанти відповідей

Зменшити кількість вживання солі і рідини

Не вживати смаженого

Їжу перед вживанням подрібнювати

Зменшити кількість вживання їжі

Зменшити калорійність їжі 

Запитання 63

Під час проведення внутрішньовенної ін’єкції у пацієнта К. Медична сестра проколола обидві стінки вени, і кров потрапила у підшкірну жирову клітковину в місті венепункції. Як називається таке ускладнення?

варіанти відповідей

Гематома

Інфільтрат

Емболія

Абсцес

Алергічна реакція 

Запитання 64

Пацієнт О., 35 років, потрапив у гастроентерологічне відділення. Лікар призначив йому фракційне зондування шлунку з використанням парентерального подразника (гістаміну). Назвіть дії медсестри для профілактики алергійної реакції на гістамін?

варіанти відповідей

Ввести підшкірно 1% розчин димедролу - 1 мл

Ввести підшкірно 0,025% розчин пентагастрину - 1 мл

Відсмоктати IV, V, VІ порції шлункового вмісту

Відсмоктати IV, V, VІ, VІІ порції шлункового вмісту

Ввести підшкірно 0,1% розчин гістаміну

Запитання 65

Пацієнтці М., 45 років, з захворюванням жовчного міхура, лікар призначив п‘ятифазне дуоденальне зондування з діагностичною метою. IV фаза - порція В - рідина темно-оливкового кольору - це вміст: 

варіанти відповідей

Жовчного міхура

Шлунку

Дванадцятипалої кишки

Тонкої кишки

Печінкова жовч 

Запитання 66

Пацієнту М., 35 років, з гострим гломерулонефритом лікар призначив аналіз сечі за методом Нечипоренка. Як навчити пацієнта правильно зібрати сечу для даного дослідження?

варіанти відповідей

Із середньої порції сечі 5-10 мл

Денний діурез

Нічний діурез

Весь добовий діурез

Зібрати сечу за 3 год. 

Запитання 67

Чоловік, 60 років, звернувся до дільничного лікаря на прийом з приводу скарг на головний біль, запаморочення, шум у голові, загальну слабкість. При обстеженні: АТ - 180/95 мм рт.ст. Як називається такий показник артеріального тиску?

варіанти відповідей

Артеріальна гіпертензія

Артеріальна гіпотензія

Гіпертермія

Тахікардія

Брадикардія 

Запитання 68

У неврологічному відділенні при обстеженні пацієнта К., 55 років, медична сестра оцінювала властивості пульсу і виявили, що він є нерегулярним (неритмічним). Як оцінити такі зміни пульсу?

варіанти відповідей

Аритмія

Брадикардія

Гіпертензія

Гіпотензія

Тахікардія

Запитання 69

Пацієнту К., 45 років, при стійких закрепах лікар призначив олійну клізму. Яку кількість олії повинна ввести медична сестра?

варіанти відповідей

100-150 мл

20-30 мл

200-300 мл

300-400 мл

400-500 мл 

Запитання 70

Пацієнту А., 48 років, у хірургічному відділенні при атонічному закрепі лікар призначив гіпертонічну клізму. Який розчин повинна застосувати медична сестра для цієї клізми?

варіанти відповідей

25% розчин магнію сульфату

0,9% розчин натрію хлориду

10% розчин кальцію хлориду

2% розчин новокаїну

5% розчин глюкози

Запитання 71

У фізкультурному диспансері, жінці 35 років, для визначення функціональної можливості системи дихання медичною сестрою була проведена спірометрія. Які показники життєвої ємкості легень для жінок вважаються середніми?

варіанти відповідей

2500-3500

4000-4500

3200-4000

2000-3500

3500-4500 

Запитання 72

Чоловік 70 років, після смерті дружини залишився зовсім один. В нього немає рідних, немає друзів, йому не вистачає спілкування. Фізичний стан організму задовільний. Які потреби чоловіка не задоволені?

варіанти відповідей

Соціальні потреби

Фізіологічні потреби

Потреби в безпеці

Потреби в самоповазі

Самовираження 

Запитання 73

Пацієнту А., 75 років, якому встановлено діагноз інфаркт міокарду, були проведені планові медсестринські втручання за стандартом профілактики пролежнів, але заходи на дали позитивного результату, на шкірі в ділянці лопаток, крижової кістки з’явилися пухирі. Які дії треба вжити медичній сестрі?

варіанти відповідей

Провести оцінку і корекцію догляду

Змінити призначення незалежно від думки пацієнта

Порадитись з лікарем

Продовжувати виконувати заплановані сестринські втручання

Виконувати тільки лікарські призначення 

Запитання 74

Пацієнт,70 років, потрапив у травматологічне відділення. Хворий дуже слабкий, тривалий час перебуває у ліжку. Змінюючи йому білизну медична сестра помітила пухирі в ділянці крижової кістки. Які дії їй необхідно виконати в даному випадку?

варіанти відповідей

Змащувати 2% спиртовим розчином діамантового зеленого

Змащувати 1% розчином саліцилового спирту

Змащувати 10% розчином камфорного спирту

Змащувати розчином фурациліну 1:5000

Протирати 70% етиловим спиртом

Запитання 75

У пацієнта Н., 48 років, виявлено туберкульоз легень. Його госпіталізували в туберкульозний стаціонар. Який дієтичний стіл йому призначить лікар?

варіанти відповідей

11

13

10

12

Запитання 76

Медична сестра після вимірювання температури тіла хворому Н. продезінфікувала термометр у розчині 0,1% дезоксону. Протягом якого часу дезінфікуються медичні термометри після використання в даному розчині?

варіанти відповідей

15 хв

60 хв.

30 хв.

90 хв.

10 хв. 

Запитання 77

Пацієнт М., 50 років, лікується в ендокринологічному відділенні з приводу цукрового діабету. В нічний час у нього виникло шумне, глибоке дихання. Визначте паталогічний тип дихання?

варіанти відповідей

Дихання Куссмауля

Тахіпное

Апное

Брадипное

Дихання Біота 

Запитання 78

Після операції з приводу гострого холециститу у пацієнтки похилого віку спостерігається затримка сечовиділення протягом 12 годин. Лікар призначив хворій катетеризацію сечового міхура. Чим необхідно змастити кінець катетера перед введенням?

варіанти відповідей

2% розчином борної кислоти

Стерильним гліцерином

Розчином фурациліну 1:5000

Вазеліном

Вазеліновою олією 

Запитання 79

Хлопець, 5 років, граючись у дитячому садку, підслизнувся і впав. У дитини спостерігається носова кровотеча. Медична сестра дитячого садка до приходу лікаря для зупинки кровотечі застосувала найпростіший метод фізіотерапії. Який метод застосувала медична сестра?

варіанти відповідей

Гірчичники

Банки

Холодний компрес

Грілка

Зігрівальний компрес 

Запитання 80

Жінка, 28 років, потрапила до лікарні з приводу ревматичної хвороби. Лікар призначив внутрішньом’язове введення бензилпеніциліну натрієвої солі. Через деякий час у місці введення препарату з’явилося ущільнення - інфільтрат. Яка причина могла призвести до цього ускладнення?

варіанти відповідей

Часте введення розчину в одне й те ж місце

Потрапляння голки в нервовий стовбур

Введення препаратів із закінченим терміном придатності

Помилкове введення лікарського препарату

Потрапляння невидалених бульбашок повітря з шприца 

Запитання 81

Жінка, 40 років, знаходиться на лікуванні в пульмонологічному відділенні з приводу пневмонії. Лікар призначив хворій введення 500 000 ОД бензилпеніциліну натрієвої солі. Хвора принесла до маніпуляційного кабінету призначений антибіотик у флаконі по 1,0 г. Скільки розчинника повинна взяти медична сестра за стандартом і скільки ввести хворій?

варіанти відповідей

Розчинника 5 мл, ввести хворій 5 мл

Розчинника 5 мл, ввести хворій 3 мл

Розчинника 10 мл, ввести хворій 5 мл

Розчинника 3 мл, ввести хворій 2 мл

Розчинника 1 мл, ввести хворій 0,5 мл 

Запитання 82

Ви працюєте медичною сестрою операційного блоку. Які предмети ви будете укладати в бікс при складанні цілеспрямованої укладки?

варіанти відповідей

Все, що необхідно для декількох операцій

Все, що необхідно для роботи протягом одного дня

Тільки операційну білизну

Все, що необхідно для однієї операції

Тільки операційний інструментарій 

Запитання 83

До стаціонару поступив хворий М., 45 років, з запаленням легень. На IV етапі медсестринських втручань постова медична сестра виконала призначення лікаря та розповіла пацієнту про лікувально-охоронний режим. Лікувально-охоронний режим передбачає:

варіанти відповідей

Виконання пацієнтом лікарських призначень

Особливості дезінфекції медінструментарію

Дотримання правил розпорядку дня

Особливості стерилізації медінструментарію

Дотримання правил техніки безпеки 

Запитання 84

Жінка, 40 років, знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні з діагнозом гіпертонічна криза, лікар заборонив їй вставати з ліжка. Тому медична сестра відділення при потребі подавала хворій судно. У якому розчині потрібно дезінфікувати судно після кожного застосування?

варіанти відповідей

3% розчині хлораміну

5% розчині хлораміну

1% розчині хлораміну

4% розчині перекису водню

1% розчині хлорного вапна

Запитання 85

З травматологічного відділення виписують хвору А., 50 років, після лікування травми колінного суглоба. Медична сестра проводить бесіду, та розповідає, що пацієнтка повинна пройти реабілітацію. Де вона це може зробити?

варіанти відповідей

В лікарні

В хоспісі

В госпіталі

В санаторії

В клініці 

Запитання 86

Пацієнту призначена дієта №2. При спілкуванні з пацієнтом, медична сестра, пояснює мету призначеної дієти: 

варіанти відповідей

Відновлення порушеної функції кровообігу

Нормалізація моторної функції кишечника

Нормалізація секреторної і моторної функції шлунка

Нормалізація вуглеводного обміну

Відновлення функції печінки та жовчевого міхура 

Запитання 87

Медична сестра ЦСВ після проведення стерилізації перев'язувального матеріалу паровим методом засвідчила  порошкоподібний стан контрольної речовини після проведення стерилізації в автоклаві. Про що це свідчить?

варіанти відповідей

Порушено режим стерилізації - не досягнуто необхідного тиску і температури пари

Порушено режим стерилізації - не досягнуто необхідної температури пари

Матеріал не підлягає стерилізації в автоклаві

Простерилізований матеріал придатний до використання

Контрольна речовина низької якості 

Запитання 88

Вкажіть потребу першого рівня за моделлю В. Хендерсон?

варіанти відповідей

Регулювати фізіологічні відправлення 

Дбати про свою безпеку

Спілкуватися з іншими людьми

Нормально дихати

Підтримувати температуру тіла

Запитання 89

Пацієнту була проведена проба Манту. Через 72 години медсестра виміряла поперечний розмір інфільтрату - 21 мм. Як оцінити пробу Манту?

варіанти відповідей

Сумнівна реакція

Гіперергічна реакція

Позитивна реакція

Слабко позитивна реакція

Негативна реакція 

Запитання 90

Пацієнт Е., 75 років, перебуває в геріатричному пансіонаті. Назвіть потребу третього рівня за ієрархією А.Маслоу для здійснення медсестринського процесу.

варіанти відповідей

Спілкуватися з іншими людьми

Здійснення фізіологічних потреб

Дбати про власну безпеку

Дбати про власну гігієну

Самовиражатися 

Запитання 91

Пацієнту К, 60 років, призначено ендоскопічне дослідження слизової оболонки сигмоподібної і прямої кишок. Як називається даний метод дослідження?

варіанти відповідей

Ректороманоскопія

Колоноскопія

Фіброгастроскопія

Лапароскопія

Цистоскопія

Запитання 92

Під час внутрішньовенного введення 10% розчину кальцію хлориду, пацієнт поскаржився на пекучий біль у місці венепункції. В місці ін’єкції утворилося припухлість. Назвати ускладнення, яке може виникнути в результаті неправильного проведення ін’єкції?

варіанти відповідей

Некроз тканини

Повітряна емболія

Алергічна реакція

Гематома

Флебіт 

Запитання 93

При підготовці пацієнта до холецистографії, хворому призначають холевід. Назвати спосіб введення контрастної речовини?

варіанти відповідей

Пероральний

Внутрішньовенний

Підшкірний

Сублінгвальний

Внутрішном’язовий

Запитання 94

Ви працюєте медичною сестрою маніпуляційного кабінету і в своїй роботі використовуєте переважно одноразові інструменти з пластичних мас. Який наказ МОЗ України регламентує знезараження й утилізацію цих інструментів?

варіанти відповідей

№ 223

№ 120

ГСТ 42-21- 2 -85

№ 408

№ 191 

Запитання 95

Медична сестра після використання металевих інструментів багаторазового використання занурила їх в розібраному вигляді у дистильовану воду і прокип’ятила протягом 30 хв. Який метод дезінфекції застосувала медична сестра?

варіанти відповідей

Фізичний метод

Комбінований метод

Хімічний метод

Паровий метод

Повітряний метод

Запитання 96

В ЦСВ після дезінфекції інструментарію надійшла чергова партія для передстерилізаційного очищення і стерилізації. Назвіть другий етап передстерилізаційної обробки інструментів.

варіанти відповідей

Занурити інструменти в мийний розчин

Інструменти продезінфікувати

Промити під проточною водою

Провести азопірамову та фенолфталеїнову проби

Провести ополіскувания в дистильованій воді 

Запитання 97

Ви - чергова медсестра онкологічного відділення. Перед здійсненням догляду за пацієнтом з ослабленим імунітетом необхідно застосувати такий спосіб обробки рук: 

варіанти відповідей

Гігієнічний

Хірургічний

Соціальний

Вдягнути чисті гумові рукавички

Вдягнути стерильні гумові рукавички 

Запитання 98

З метою попередження розповсюдження внутрішньолікарняної інфекції у відділеннях ЛПЗ проводиться маркірування інструментів, приладів, посуду, інвентаря тощо. В якому нормативнному документі йдеться про необхідність маркіруваня?

варіанти відповідей

Наказ № 720

Наказ № 408

ГСТ 42-21-2-85

Наказ № 120

Наказ № 38 

Запитання 99

Ви працюєте старшою медсестрою терапевтичного відділення і помітили, що нова буфетниця не знає, як правильно обробляти обідні столи. Яка послідовність обробки поверхні обідніх столів?

варіанти відповідей

Тричі на день обробляють 0,2% дезактином, а через 15 хв. змивають теплою водою

Двічі на день після прийому їжі обробляють 1% хлораміном

Тричі на день після прийому їжі миють теплою водою

Дезінфікують вранці 3% хлораміном, а після обіду та вечері витирають вологою ганчіркою

Тричі на день обробляють 1% хлораміном

Запитання 100

Після переведення тяжкохворого пацієнта в інший ЛПЗ необхідно провести знезараження        його матрацу, подушки та ковдри. Виберіть метод дезінфекції цих речей: 

варіанти відповідей

Обробка в дезкамері

Вибивання та висушування на сонці

Обробка пилососом

Кварцювання

Обробка гарячим паром в автоклаві 

Запитання 101

Пацієнтові пульмонологічного відділення для лікування пневмонії лікар призначив внутрішньом’язове введення цефтриаксону. Яку дозу антибіотика має ввести пацієнту медсестра, виконуючи внутрішньошкірну пробу на чутливість?

варіанти відповідей

1 000 ОД

5 000 ОД

10 000 ОД

100 000 ОД

250 000 ОД 

Запитання 102

Пацієнту призначено внутрішньом’язове введення 1 мл 5% олійного розчину вітаміну Є , але він відмовляється від ін’єкції через побоювання можливої емболії. Медсестра пояснила пацієнту, що для запобігання цього ускладнення вона:

варіанти відповідей

Перевірить, чи не потрапила голка у судину

Зробить масаж після ін’єкції

Якомога швидше введе препарат

Прикладе до місця ін’єкції грілку

Суворо дотримається правил асептики 

Запитання 103

Під час взяття крові у пацієнта для біохімічного дослідження через порушення техніки виконання маніпуляції відбулося потрапляння крові в очі медсестри. Як повинна діяти медсестра, відповідно до наказу МОЗ № 120?

варіанти відповідей

Промити очі водою і закапати в них 30% розчин альбуциду

Промити очі 0,02% розчином фурациліну

Промити очі водою і закапати в них розчин софрадексу

Промити очі слаборожевим розчином перманганату калію

Промити очі водою і закапати в них 3% розчин борної кислоти

Запитання 104

Лікар призначив взяти у пацієнта - учасника дорожньо-транспортної аварії кров для дослідження на наявність алкоголю. Який розчин використає медсестра для знезараження шкіри пацієнта?

варіанти відповідей

3% розчин пероксиду водню

0,5% розчин хлораміну

70% розчин етилового спирту

96% розчин етилового спирту

Розчин стериліуму

Запитання 105

Під час контролю якості передстерилізаційної обробки інструментів азопірамова проба виявилася позитивною. Якою повинні бути подальші дії медсестри?

варіанти відповідей

Повторити всі етапи передстерилізаційної очистки

Ретельно промити інструменти під проточною водою

Ретельно промити інструменти в миючому розчині

Ретельно промити інструменти дистильованою водою

Повторити пробу 

Запитання 106

Медсестра маніпуляційного кабінету, яка контролювала внутрішньовенне струминне введення ліків студенткою медколеджу, поцікавилася, коли треба зняти джгут: 

варіанти відповідей

Після потрапляння голки у вену

Після введення лікарського засобу

Під час введення лікарського засобу

Після видалення голки з вени

Після обробки спиртом місця ін’єкції 

Запитання 107

Пацієнтові з гіпертонічною кризою лікар призначив кровопускання. Яке оснащення найбільш гарантує дотримання інфекційної безпеки в ЛПЗ?

варіанти відповідей

Система для кровопусканя одноразового використання

Голка Дюфо з резиновою трубкою

Голка довжиною 4-6 см та шприц ємністю 20 мл

Інфузійна система одноразового використання

Голка довжиною 4-6 см та стерильний флакон 

Запитання 108

Внаслідок проведеної внутрішньовенної інфузії на місці венепункції утворилася гематома. Що є найбільш вірогідною причиною цього ускладнення?

варіанти відповідей

Прокол обох стінок вени

Ушкодження окістя

Ушкодження нервового стовбура

Прокол м’язів

Дуже щільно накладений джгут 

Запитання 109

Для успішної допомоги пацієнтові у вирішенні його проблем медична сестра повинна їх розглядати з урахуванням пріоритетів. До проміжних пріоритетів належать такі, що: 

варіанти відповідей

Не є невідкладними і безпечні для життя хворого

Вимагають негайного вирішення

Не мають прямого відношення до захворювання або діагнозу

Ще не існують, але можуть виникнути з часом

Мають пряме відношення до захворювання 

Запитання 110

Ви здійснили І етап і перейшли до ІІ етапу медсестринського процесу. Що є метою цього етапу?

варіанти відповідей

Формування сестринського діагнозу

Визначення ступеня досягнення мети

Виконання плану сестринських втручань

Визначення потреб пацієнта

Формування бази даних про пацієнта 

Запитання 111

При наявності сестринського діагнозу “ожиріння, спричинене переїданням і недостатністю фізичної активності”, яка з рекомендацій медичної сестри була б найефективнішою?

варіанти відповідей

Рекомендації з раціонального харчування та занять фізичними вправами

Направлення пацієнта на консультацію до дієтолога

Визначення факторів, що призвели до ожиріння

Роз’яснення пацієнтові проблем, що можуть виникнути при ожирінні

Рекомендації родичам з приводу харчування пацієнта та фізичної активності 

Запитання 112

Медична сестра здійснює ІV етап сестринського процесу. Яка мета даного етапу сестринського процесу?

варіанти відповідей

Виконання плану сестринських втручань

Визначення критеріїв оцінки догляду

Складання плану сестринських втручань

Збір та аналіз одержаної інформації

Формування сестринського діагнозу

Запитання 113

Практична діяльність медичної сестри характеризується певними стандартами. Стандарти - це положення, які визначають: 

варіанти відповідей

Об’єм, цінність та якість діяльності

Основні функції сестринської справи

Мету надання допомоги і догляду пацієнтам

Вибір системи організації сестринської допомоги

Межі співпраці медсестри з іншими спеціалістами 

Запитання 114

Дієтотерапія пацієнтів базується на певних принципах. Коригуючий принцип лікувального харчування передбачає:

варіанти відповідей

Зменшення [збільшення] в харчовому раціоні того чи іншого продукту

Кількісне обмеження їжі

Введення в організм продуктів, в яких він має недостачу

Виключення з раціону грубої, важкоперетравлюваної їжі

Спеціальна кулінарна обробка продуктів

Запитання 115

Пацієнту, що страждає на хронічний холецистит, лікар призначив дієту № 5. Як медична сестра повинна пояснити пацієнту та його родичам мету цієї дієти?

варіанти відповідей

Хімічне щадіння печінки в умовах повноцінного харчування, покращення жовчовиділення

Підтримання загальних сил організму і підвищення його опірності

Нормалізація обміну речовин, покращення кровообігу

Забезпечення фізілогічно повноційного харчування

Покращення виведення із організму продуктів обміну речовин 

Запитання 116

При передачі чергування у відділенні медсестра доповіла, що у пацієнта з пневмонією сильний головний біль, відчуття жару, температура 39,2oС. Яке незалежне медсестринське втручання необхідно здійснити медичній сестрі?

варіанти відповідей

Прикласти до голови холодний компрес, обтерти тіло холодною водою

Змінити натільну білизну, напоїти чаєм

Обмити тіло водою з милом, укрити ковдрою

Заспокоїти, створити положення за Фаулером

Поставити банки повздовж хребта 

Запитання 117

На третій день після застосування п’явок пацієнтка поскаржилася на свербіж та нагноєння навколо ранок. Що є причиною такого ускладнення?

варіанти відповідей

Інфікування ранок

Тривала кровотеча з ранок

Невірно обрана ділянка для постановки п’явок

Підшкірні крововиливи

Підвищений артеріальний тиск 

Запитання 118

Пацієнтові з підозрою на лямбліоз лікар призначив дуоденальне зондування. Як правильно зібрати і відправити матеріал на лаборторне дослідження?

варіанти відповідей

Порцію В відправити в лабораторію в теплому вигляді

Порцію В і С відправити в лабораторію в теплому вигляді

Порцію А відправити в лабораторію в теплому вигляді

Порцію С помістити в посуд з теплою водою

Порцію А В С відправити в лабораторію 

Запитання 119

Після госпіталізації хворого в інфекційне відділення лікарні,медсестра повинна провести дезінфекцію квартири. Який це вид дезінфекції?

варіанти відповідей

Вогнищева заключна дезінфекція

Профілактична дезінфекція

Вогнищева поточна дезінфекція

Дератизація

Дезінсекція 

Запитання 120

У хворого виник гострий біль в ділянці серця і задишка. Яке положення повинна надати медсестра пацієнту?

варіанти відповідей

Напівлежаче в ліжку або сидяче в кріслі

Лежаче з опущеним головним кінцем

Положення Сімса

Лежаче на животі

Лежаче на пораженій стороні 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест