24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

США

Додано: 12 квітня
Предмет: Географія, 10 клас
Тест виконано: 40 разів
17 запитань
Запитання 1

Найбільшим кам’яновугільним басейном США є: 

варіанти відповідейваріанти відповідей

Аппалацький

Юніта 

Каліфорнійський 

Іллінойський  

Запитання 2

Назвіть “автомобільну столицю” США: 

варіанти відповідей

Вашингтон

Клівленд

Детройт  

Х'юстон  

Запитання 3

Назвіть “авіаракетно-космічну столицю” США:варіанти відповідей

Сіетл  

Лос-Анджелес   

Клівленд 

Бостон

Запитання 4

Які сільськогосподарські рослини культивують в США в центральних частинах країни в степовій зоні з континентальним кліматом на чорноземних ґрунтах? 
варіанти відповідей

Садові та ягідні культури, овочі, чай

Тютюн, арахіс, кава, гевея

Кукурудза, пшениця, соя, соняшник

Рис, просо, бавовник, цукрова тростина

Запитання 5

Пшеничний пояс США сформувався в (на): 

варіанти відповідей

Великих рівнинах

Каліфорнії

півночі Центральних рівнин

Приозер’ї та на Північному Сході

Запитання 6

Вкажіть, де знаходиться бавовняний пояс США? 

варіанти відповідей

Лаврентійська височина

Велика рівнина

Долина Міссісіпі і зрошувані землі від Техасу до Каліфорнії

Прерії

Запитання 7

Яке місто є "металургійною столицею" США? 

варіанти відповідей

Пітсбург 

Чикаго  

Х'юстон 

Нью-Йорк

Запитання 8

Високий рівень розвитку авіакосмічної промисловості у США пояснюється насамперед:

варіанти відповідей

великим виробництвом дешевої електроенергії

значним виробництвом алюмінію, титану, магнію, рідкісних металів

наявністю науково-дослідної бази, кваліфікованих кадрів, наукоємного машинобудування

високим розвитком транспортних шляхів

Запитання 9

Трьома правильними характеристиками США є такі твердження: 

варіанти відповідей

виробництво споживчих товарів скорочується, а наукоємної - зростає

є найбільшим експортером вугілля, нафти, природного газу та залізної руди

до середини ХХ ст. виступали в ролі найбільшого постачальника робочої сили, в наш час є найбільш привабливою для мігрантів країна

за формою правління є республікою, за устроєм - федеративною державою

має вихід до трьох океанів, межує по суші із двома країнами

Запитання 10

Укажіть неправильне твердження щодо характеристики сільського господарства США: 

варіанти відповідей

використання високопродуктивних порід тварин і високоврожайних сортів рослин

високий рівень механізації та хімізації

вузька спеціалізація фермерських господарств та окремих територій

переважання екстенсивних методів господарювання

Запитання 11

У хімічній промисловості США найбільше значення має виробництво: 

варіанти відповідей

пластичних мас, синтетичних волокон, штучного каучуку

азотних добрив, лаків і фарб

калійних добрив, ліків і парфумів

солей, кислот, лугів

Запитання 12

У якому районі США знаходиться «автомобільна столиця світу» та «Американський Рур», один з найбільших аеропортів світу «О'Хара» та найбільші в країні ринки пшениці, кукурудзи, сої, худоби?

варіанти відповідей

Каліфорнії  

Атлантичному узбережжі

гірських штатах   

Приозер’ї

Запитання 13

Укажіть основну причину зменшення протягом останніх десятиліть упливу сировинного чинника на розташування матеріаломістких виробництв у США

 

варіанти відповідей

прискорення темпів індустріалізації

стрімкий розвиток транспорту

збільшення дефіциту трудових ресурсів

зростання вартості енергоносіїв

Запитання 14

Знайдіть характерні риси просторової організації господарства США?

варіанти відповідей

Майже всі господарські об’єкти концентруються в південно-східному та південному регіонах країни

Надзвичайно сконцентроване промислове виробництво в столичній агломерації

Помітні відмінності в рівнях розвитку та спеціалізації північної, південної та західної частин країни

Майже вся господарська діяльність зосереджена на півдні країни, в вузькій прикордонній смузі з Мексикою

Запитання 15

Оберіть три види промислової продукції, на виробництві якої спеціалізується США: 

варіанти відповідей

авіаційна та космічна техніка

мінеральні добрива

шкіряне взуття

високоточна комп'ютерна техніка

сучасні полімерні матеріали

металорізальні верстати

Запитання 16

Які виробництва є провідними в машинобудуванні США й посідають чільне місце на світових ринках? 

варіанти відповідей

Складання імпортних сільськогосподарських машин, сівалок та тракторів

Виробництво транспортних засобів, в якому домінують виробництво автомобілів та повітряних літальних апаратів

Важке машинобудування, зокрема виробництво важких верстатів, турбін для електростанцій, обладнання для металургії

Суднобудування, в якому переважає складання риболовецьких суден та річкових човнів

Запитання 17

Які характерні особливості сучасного економічного розвитку США? 

варіанти відповідей

Надмірна спрямованість економіки на видобуток мінеральних ресурсів та висока залежність від експорту кількох їх видів

Економіка індустріально-аграрного типу, яка завдяки іноземним інвестиціям та кредитам досягла значних успіхів

Зростає об’єм американських інвестицій за кордоном, пошук нових ринків збуту американських товарів

США - найпотужніша постіндустріальна наддержава світу, понад 4/5 зайнятого населення працює в сфері послуг

Помітний величезний розрив між прибутками найбагатших та найбідніших верств населення

Аграрно-індустріальна економіка зі значним контрастами економічного розвитку: поряд з новітніми виробництвами загальна економічна відсталість

Ринковий тип економічної системи, домінування приватної власності, провідна роль ТНК в економіці країни

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест