Контрольна робота "Структура клітини. Принципи функціонування клітини". 9 клас

Додано: 6 грудня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
24 запитання
Запитання 1

Внутрішнє середовище клітини між клітинною мембраною і ядром - це

варіанти відповідей

 вода

 гіалоплазма

 протоплазма

цитоплазма

Запитання 2

До підмембранних комплексів належить:

варіанти відповідей

 мітохондрії

ендоплазматична сітка

 цитоскелет

 ядро

Запитання 3

Вакуленко рослинної клітини виконує функцію:

варіанти відповідей

 Виділення

 Запасаючу

 Синтезу АТФ

 Синтезу білків

Запитання 4

У клітинах печінки активно синтезуються глікоген і білків. Які органели розвинені найкраще у клітині?

варіанти відповідей

 Мітохондрії

 Апарат Гольджі


Центросома

 Ендоплазматична сітка

Запитання 5

Структура клітини, яка складається із мікрониток і мікротрубочок, підтримує форму клітини, забезпечує зовнішні та внутрішні рухи, ріст та поділ клітини. Це:

варіанти відповідей

 цитоскелет


лізосоми

 гіалоплазма

включення

Запитання 6

Термін "клітина" запропонував

варіанти відповідей

Карл Бер

 Теодор Шванн

Ян Пуркіне

Роберт Гук

Запитання 7

Розділ біології, який вивчає будову, функції й розвиток клітин тварин і рослин, а також одноклітинних організмів і бактерій

варіанти відповідей

 Цитологія


Бактеріологія


Гістологія

Запитання 8

Відомо, що старіючі епітеліальні клітини відмирають. Процес переправлення та виділення рештків забезпечують органели:

варіанти відповідей


Лізосоми

 Хромосоми


Рибосоми

Клітинний центр


Запитання 9

На якій органелі розташовані рибосоми

варіанти відповідей

Агранулярна ендоплазматична сітка

 Ендоплазматична сітка

Незерниста ендоплазматична сітка

 Гранулярна ендоплазматична сітка


Запитання 10

Усередині ядра розташовані:

варіанти відповідей

а) ядерце, хроматин, каріоплазма

б) пластиди, ядерце, мітохондрії

в) ядерце, вакуоля, пластиди

Запитання 11

Назвіть види РНК.


варіанти відповідей

а) іРНК, тРНК

б) нРНК, йРНК

в) тРНК, щРНК

г) гРНК,іРНК

Запитання 12

Етап енергетичного обміну, що відбувається в цитоплазмі клітини:

варіанти відповідей

кисневий;

безкисневий;

підготовчий.

Запитання 13

Гліколіз - це процес етапу енергетичного обміну:

варіанти відповідей

підготовчого;

кисневого;

безкисневого.

Запитання 14


Цикл Кребса (цикл трикарбонових кислот) є стадією :

варіанти відповідей

Підготовчого етапу етапу енергетичного етапу

Безкисневого етапу енергетичного обміну

Кисневого етапу енергетичного обміну

Запитання 15

У світлову фазу фотосинтезу:

варіанти відповідей

а)фотон переводить молекулу хлорофілу в збуджений стан.

б)з оксиду Карбону і води утворюються вуглеводи.

в)розщеплюється молекула води.

г)утворюється молекулярний кисень.

Запитання 16

Хемосинтез здійснюють:


варіанти відповідей

а)залізобактерії

б)гриби

в)зелені рослини

г)нітрифікуючі бактерії

Запитання 17

У процесі фотосинтезу молекули АТФ синтезуються під час:

варіанти відповідей

а)темнової фази

б)світлової фази

в)між світловою і темновою

г)не синтезуються

Запитання 18

Організми, які використовують енергію сонця для синтезу органічних речовин, називаються...

варіанти відповідей

Хемоавтотрофи

Фотоавтотрофи

Гетеротрофи

Сапротрофи

Запитання 19

Що відбувається під час підготовчого етапу клітинниго дихання?

варіанти відповідей

Розщеплення полімерів до мономерів

Окиснення поживних речовин

Бродіння

Перетворення глюкози на піруват

Запитання 20

Скільки молекул АТФ запасається внаслідок кисневого етапу клітинного дихання?

варіанти відповідей

2 АТФ

36 АТФ

38 АТФ

80кДж

Запитання 21

З чого, фактично, утворюється вуглекислий газ, який виділяють живі організми при диханні?

варіанти відповідей

Із поживних речовин (білки, жири, вуглеводи)

Із повітря

Із кисню

Із вітамінів

Запитання 22

В якій частині клітини відбувається безкисневий етап клітинного дихання?

варіанти відповідей

В матриксі мітохондрій

На мембрані мітохондрій

В цитозолі

В ядрі

Запитання 23

В клітинному диханні виділяють такі етапи:

варіанти відповідей

Підготовчий

Безкисневий

Кисневий

Енергетичний

Пластичний

Запитання 24

Деяка частина енергії в результаті клітинного дихання запасається у вигляді молекул АТФ, а інша...

варіанти відповідей

Розсіюється у вигляді тепла

Використовується на виконання механічної роботи

Перетворюється на електричні імпульси

Безпосередньо забезпечує процеси метаболізму

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест