9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Стабільність екосистем та причини її порушення

Додано: 22 квітня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 44 рази
16 запитань
Запитання 1

Укажіть назву екосистеми:

варіанти відповідей

клітина

молекула води

організм

березовий гай

Запитання 2

Укажіть назви штучної екосистеми:

варіанти відповідей

трухлявий пеньок

великий дуб

акваріум

джерельце води

Запитання 3

Сукупність живих організмів, що мешкають у певному середовищі існування й утворюють з ним єдине ціле, це:

варіанти відповідей

вид

популяція

екосистема

біоценоз

Запитання 4

В екосистемі лісу продуцентом є:

варіанти відповідей

мухомор

миша

липа

лисиця

Запитання 5

Прикладом мутуалізму є взаємодія між:

варіанти відповідей

мишею і кліщем

двома мишами одного виду

мишею і совою

мурахами і попелицями

Запитання 6

Абіотичним фактором для миші, що живе в широколистяному лісі є:

варіанти відповідей

лисиця

температура повітря

інша миша того ж виду

кліщ

Запитання 7

Прикладом хижацтва є взаємодія між:

варіанти відповідей

миша-кліщ

мурахи-попелиці

миша-сова

двома мишами одного виду

Запитання 8

Прикладом конкуренції є взаємодія між:

варіанти відповідей

миша-кліщ

двома мишами одного виду

миша-сова

мурахи-попелиці

Запитання 9

Частини екосистеми

варіанти відповідей

біотична

мінеральна

органічна

абіотична

Запитання 10

Популяції автотрофних організмів, здатних синтезувати органічні речовини з неорганічних називають

варіанти відповідей

продуценти

консументи

редуценти

Запитання 11

Популяції гетеротрофних організмів, які живляться безпосередньо або через інші організми готовою органічною речовиною, синтезованою автотрофами називаються:

варіанти відповідей

продуценти

консументи

редуценти

Запитання 12

До штучних екосистем відносяться:

варіанти відповідей

поля

сади

ліси

городи

парки

степи

Запитання 13

Під соснами у лісі трапляються молоді ялинки, але під ялинами ніколи немає молодих сосен. Чому? 

варіанти відповідей

сосна – світлолюбна рослина, а ялина – тіньолюбна

ялина виділяє речовини, які пригнічують ріст сосен

молоді ялини і сосни ніколи разом не ростуть

сосна – тіньолюбна рослина, а ялина – світлолюбна

Запитання 14

Для штучних екосистем характерно

варіанти відповідей

різний видовий склад

однотипність видового складу

висока продуктивність багатьох видів

саморегуляція

Запитання 15

Біомаса кожного з наступних рівнів зменшується приблизно в 10 разів тому, що частина енергії...

варіанти відповідей


витрачається на утворення нових рослинних тканин

витрачається на забезпечення процесів життєдіяльності та розсіюється у вигляді тепла

виділяється з організмів разом з продуктами обміну

витрачається на розмноження

Запитання 16

Здатність екосистем протистояти зовнішнім впливам без руйнування власної структури - це

варіанти відповідей

стабільність

саморегуляція

стійкість

цілісність

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест