Стабільність екосистем та причини її порушення

Додано: 23 квітня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 184 рази
14 запитань
Запитання 1

Здатність системи відновлювати свій стан після його порушення називається

варіанти відповідей

самовдосконалення

регулчція

саморегуляцією

Запитання 2

Взаємовигідне співіснування двох видів, називається

варіанти відповідей

паразитизм

мутуалізм

конкуренція

Запитання 3

Тип відносин між популяціями двох видів організмів, за якого організми харчуються, нападаючи на живу жертву

варіанти відповідей

хижацтво

коменсалізм

паразитизм

Запитання 4

До абіотичних факторів належить

варіанти відповідей

мутуалізм, коменсалізм, хижацтво, паразитизм, конкуренція

кліматичні, гідрологічні, астрономічні

прямий та опосередкований вплив

Запитання 5

Різні форми взаємодій між особинами в популяціях і між популяціями в угрупованнях, це -

варіанти відповідей

абіотичні фактори

біотичні фактори

антропогенні фактори

Запитання 6

Співіснування двох видів, за якого один вид використовує інший вид або житло іншого виду як середовище існування, але не завлає йому шкоди

варіанти відповідей

паразитизм

мутуалізм

коменсалізм

Запитання 7

Співіснування двох видів, за якого один вид використовує інший як середовище існування і джерело харчування

варіанти відповідей

коменсалізм

паразитизм

мутуалізм

Запитання 8

Біотичні фактори це -

варіанти відповідей

мутуалізм, коменсалізм, хижацтво

кліматичні, едафічні

прямий та опосередкований вплив

Запитання 9

Усі складові навколишнього середовища, які впливають на стан і властивості живих організмів та їхніх угруповань, називають

варіанти відповідей

екологічними факторами

біологічними фпкторами

фізичними факторами

Запитання 10

Сукцесія - це


 

  

варіанти відповідей

 стійкість біологічного угруповання до впливу несприятливих абіотичних і біотичних факторів

 здатність екосистем повертатися у вихідний стан після змін, що в ній сталися

здатність організмів з плином часу переходити на вищий трофічний рівень в екологічній піраміді

  сезонні коливання чисельності живих організмів в екосистемі під дією абіотичних факторів

Запитання 11

Сукцесії розрізняють


  

 

варіанти відповідей

 головну та додаткову

первинну та вторинну

  резистентну та пружну

 стійку та стабільну

Запитання 12

Екосистеми, які створила людина


   

  

  

 

варіанти відповідей

 Фруктовий сад

  Озеро

Акваріум

 Пустеля

Ставок

Запитання 13

Назвіть природні екосистеми

варіанти відповідей


 ліс, сад, парк

  ліс, річки, поле

  парк, город, поле

  ліс, річки, озера

Запитання 14

Оберіть характеристику біотичного фактора.


 

  

варіанти відповідей

  Діяльність людини

Вплив живих організмів один на одного

Чинники неживої природи

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест