Стабільність екосистем. Взаємозв'язки організмів в екосистемах

Додано: 22 квітня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 153 рази
12 запитань
Запитання 1

Здатність системи відновлювати свій стан після його порушення називається

варіанти відповідей

самовдосконалення

регулчція

саморегуляцією

Запитання 2

взаємовигідне співіснування двох видів, називається

варіанти відповідей

паразитизм

мутуалізм

конкуренція

Запитання 3

Тип відносин між популяціями двох видів організмів, за якого організми харчуються, нападаючи на живу жертву

варіанти відповідей

хижацтво

коменсалізм

паразитизм

Запитання 4

Співіснування двох видів, за якого один вид використовує інший вид або житло іншого виду як середовище існування, але не завлає йому шкоди

варіанти відповідей

паразитизм

мутуалізм

коменсалізм

Запитання 5

Співіснування двох видів, за якого один вид використовує інший як середовище існування і джерело харчування

варіанти відповідей

коменсалізм

паразитизм

мутуалізм

Запитання 6

Сукцесія - це


 

  

варіанти відповідей

 стійкість біологічного угруповання до впливу несприятливих абіотичних і біотичних факторів

 здатність екосистем повертатися у вихідний стан після змін, що в ній сталися

здатність організмів з плином часу переходити на вищий трофічний рівень в екологічній піраміді

  сезонні коливання чисельності живих організмів в екосистемі під дією абіотичних факторів

Запитання 7

Сукцесії розрізняють


  

 

варіанти відповідей

 головну та додаткову

первинну та вторинну

  резистентну та пружну

 стійку та стабільну

Запитання 8

Оселення лишайників на схилах вулканів, якими текла лава,- це приклад...

варіанти відповідей

первинної сукцесії

вторинної сукцесії

реакліматизації

інвазії

Запитання 9

Існують водорості, які оселяються в клітинах морських тварин – коралових поліпів. Без цих водоростей корали не змогли б утворювати свій потужний скелет. Клітини водоростей, у свою чергу, знаходять у клітинах коралів захист від несприятливих впливів навколишнього середовища й отримують від тварин деякі необхідні сполуки. Такі біотичні зв'язки є прикладом

варіанти відповідей

паразитизму

коменсалізму

нейтралізму

мутуалізму

Запитання 10

Відновлення лісу після пожежі

варіанти відповідей

Первинна сукцесія

Вторинна сукцесія

Запитання 11

Поява лишайників на гірських породах

варіанти відповідей

первинна сукцесія

вторинна сукцесія

Запитання 12

Будь яка екосистема може нормально функціонували

варіанти відповідей

за стабільних умов

за змінних умов

в нестабільних умовах

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест