5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

"Сталий розвиток"

Додано: 22 травня
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 33 рази
12 запитань
Запитання 1

Розвиток країни регіонів що передбачає таке використання ресурсів за якого ними можна скористатися ще й наступні покоління це...

варіанти відповідей

Стратегія

Економічний складник

Сталий розвиток

Запитання 2

В якому році Україна задекларувала своє бажання перейти до збалансованого розвитку?

варіанти відповідей

1992

1993

2000

1997

Запитання 3

До екологічного складника збалансованого розвитку відноситься...

варіанти відповідей

Екологічна освіта

Переробка відходів

Раціональне використання мінерально-сировинної бази

Збалансований розвиток промисловості, сільського господарства, транспорту

Запитання 4

Вставте пропущене слово


Соціальний складник спрямований на досягнення справедливого розподілу соціальних благ між усіма членами суспільства,...,охороні здоров'я, соціальному забезпеченні, збереження духовного надбання і культурного різноманіття людства.

варіанти відповідей

раціональному використані ресурсів

збереження природних систем

повноцінне задоволення потреб людей в освіті

розвиток економіки

Запитання 5

Встановіть відповідність між стратегічними пріоритетами збалансованого розвитку України та шляхами їх виконання

1.Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття

2.Збалансоване ведення сільського господарства

3.Перехід до збалансованого природокористування


А. Забезпечення ефективності екологічної мережі

Б.Орієнтація на експорт готової продукції

В. Застосування державного контролю за використанням генетично модифікованих організмів

варіанти відповідей

1-Б,2-В,3-А

1-А,2-Б,3-В

1-А,2-В,3-Б

1-В,2-А,3-Б

Запитання 6

До індикаторів сталого розвитку входять

варіанти відповідей

Соціальний

Політичний

Екологічний

Продовольчий

Економічний

Інституційний

Запитання 7

Скільки є основних принципів сталого розвитку?

варіанти відповідей

7

10

5

3

Запитання 8

Еко-ефективність це...

варіанти відповідей

Ефективний розвиток для майбутнього

Створення більшої кількості товарів і надання більше послуг, використовуючи менше ресурсів і менше забруднюють довкілля

Загальний план певної діяльності на тривалий період

Запитання 9

Харлем Брутланд..,

варіанти відповідей

не має відношення до теми сталого розвитку

очолила міжнародну комісію з довкілля та розвитку

значно вплинула на сталий розвиток України

Запитання 10

Збереження сучасного стану навколишнього середовища як перешкоди безповоротним чи небезпечно змінам це принцип

варіанти відповідей

обережності

балансу між ресурсами і забрудненням

"передбачати і запобігати"

збереження природного баланса

Запитання 11

Заслухано і схвалено доповідь Міжнародної комісії з довкілля та розвитку "Наше спільне майбутнє" було у ,,, році

варіанти відповідей

1983

1986

1984

1987

Запитання 12

Конференція, після якої світ почав говорити про сталий розвиток, відбулася в

варіанти відповідей

Чікаго

Києві

Нью-Йорку

Ріо-де-Жанейро

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест