Стандартизація комп’ютерних мереж. Еталонна модель OSI

Додано: 19 січня
Предмет:
Тест виконано: 10 разів
20 запитань
Запитання 1

Для чого потрібні мережеві стандарти ?

варіанти відповідей

для забезпечення сумісності мережевого обладнання;

для забезпечення ефективного з’єднання комп’ютерів;

для визначення відповідності мережі встановленому еталону;

для можливості функціонування мережі

Запитання 2

Які організації розробляють стандарти для КМ ?

варіанти відповідей

Японський комітет промислових стандартів;

Міжнародна організація стандартів;

Європейська асоціація вільної торгівлі;

Американський Інститут інженерів з електротехніки і радіоелектроніки

Запитання 3

Які організації розробляють стандарти Internet ?

варіанти відповідей

Рада з архітектури Internet

Американський національний інститут стандартів

фірма Unix

фірма IBM

Запитання 4

Що таке модель OSI?

варіанти відповідей

семирівнева мережева ієрархія, яка описує процес передавання даних між мережевими пристроями;

абстрактна модель для розроблення мережевих протоколів

модель взаємодії закритих систем

модель взаємодії відкритих систем

Запитання 5

Який рівень відповідає за перетворення протоколів і кодування/декодування даних ?

варіанти відповідей

мережевий

представлення

сеансовий

транспортний

Запитання 6

На якому рівні працює маршрутизатор ?

варіанти відповідей

на мережевому;

на канальному;

на транспортному;

на фізичному

Запитання 7

Який рівень моделі призначений безпосередньо для передавання потоку даних ?

варіанти відповідей

транспортний;

канальний;

фізичний;

мережевий.

Запитання 8

Що забезпечує прикладний рівень ?

варіанти відповідей

ефективну систему пошуку;

відкритий доступ до інформації для всіх користувачів;

взаємодію мережі й користувача;

доставляє дані між комп’ютерами

Запитання 9

Протоколи в комп’ютерних мережах – це:

варіанти відповідей

рекомендації;

мережеві пристрої;

програмне забезпечення;

правила взаємодії функціональних елементів мережі.

Запитання 10

Найпоширеніший протокол транспортного рівня називається

варіанти відповідей

ISO

ТСР

DECnet

ІЕЕЕ

Запитання 11

Який протокол пов’язує різні мережі між собою?

варіанти відповідей

канальний;

транспортний;

протокол ТСР/IР;

структурний

Запитання 12

Яку назву носять усі стандарти Internet ?

варіанти відповідей

PFC

RFC

FCR

OSI

Запитання 13

Яка складова IAB координує довгорядківові дослідницькі проекти за протоколами TCP/IP ?

варіанти відповідей

IRTF;

IETF

RFC

DECnet

Запитання 14

Яка складова еталонної моделі OSI забезпечує механізм взаємодії програм та процесів на різних мережевих пристроях на базі протоколів ?

варіанти відповідей

вертикальна;

діагональна;

горизонтальна;

прикладна.

Запитання 15

Найнижчий рівень моделі – це:

варіанти відповідей

фізичний;

прикладний;

мережевий;

транспортний

Запитання 16

Завданням якого рівня є перевірка доступності середовища передавання ?

варіанти відповідей

фізичного

канального

мережевого

транспортного

Запитання 17

На якому рівні відбувається визначення імен і прав доступу користувачів мережі ?

варіанти відповідей

фізичному;

канальному

мережевому

сеансовому

Запитання 18

Який рівень забезпечує взаємодію мережі та користувача ?

варіанти відповідей

прикладний;

фізичний;

канальний;

сеансовий

Запитання 19

На якому рівні відбувається кодування /декодування інформації ?

варіанти відповідей

рівень представлення;

прикладний;

фізичний;

сеансовий

Запитання 20

З якими рівнями може взаємодіяти кожен окремий рівень ?

варіанти відповідей

лише з одним сусіднім рівнем;

із верхнім рівнем

із двома сусідніми рівнями

з усіма рівнями

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест