Становлення України як незалежної держави

Додано: 31 березня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 50 разів
40 запитань
Запитання 1

Конституція УРСР, ухвалена 20 квітня 1978 р., втратила чинність

варіанти відповідей

1985 р.

1991 р.

1996 р.

2004 р.

Запитання 2

Про яке явище йдеться в цитованому документі?


«Найбільшим негативом 1990-х років було «вимивання» активної, продуктивної частини населення — людей молодого та середнього віку — за межі держави. За офіційними даними, Україна втратила близько 3,5 мільйона осіб, третина з яких — кваліфіковані фахівці»

варіанти відповідей

соціальну диференціацію

дефіцит робочої сили

трудову міграцію

депопуляцію

Запитання 3

Які три завдання державотворення в Україні було вирішено в 1 пол. 1990-х рр.?

варіанти відповідей

побудовано соціально орієнтовану ринкову економіку


визначено державні кордони, регламентовано режим і порядок їх охорони

інтегровано українську економіку в європейські та світові економічні структури

створено власні Збройні сили, організовано органи безпеки та правопорядку

прийнято Конституцію незалежної України

сформовано інститут громадянства, національну символіку визнано державною

Запитання 4

Який документ закріплював таке положення: «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою»?


варіанти відповідей

Декларація прав національностей України

Конституція України

Акт проголошення незалежності України

Декларація про державний суверенітет України

Запитання 5

Яка із зазначених нижче подій відбулася того ж року що і прийняття Верховною Радою Конституції незалежної України?

варіанти відповідей

Вступ України до Ради Європи

Запровадження національної валюти — гривні

Політ у космос першого космонавта України Л. Каденюка

Отримання Україною статусу країни з ринковою економікою

Запитання 6

Позначте 2 президентів України, які достроково припинили свої повноваження

варіанти відповідей
Запитання 7

Установіть послідовніть подій процесу державотворення в Україні.

А) Визнання національної символіки – синьо-жовтого прапора та тризуба – як державної.

Б) Запровадження власної національної грошової одиниці – гривні.

В) Заснування Збройних сил України.

Г) Вибори першого Президента України.

варіанти відповідей

Б; Г; В; А

А; Б; Г; В

Г; В; А; Б

В; Б; Г; А

Запитання 8

В якому році Україна стала членом Світової організації торгівлі (СОТ)?

варіанти відповідей

2001 р.

2004 р.

2005 р.

2008 р.

Запитання 9

В якому році вибухнув "касетний скандал"?

варіанти відповідей

1999 р.

1998 р.

2001 р.

2000 р.

Запитання 10

Вкажіть рік підписання Україною Меморандуму про нерозповсюдження ядерної зброї

варіанти відповідей

1994 р.

 1995 р.

1996 р.

2000 р.

Запитання 11

Яка подія розпочала процес становлення незалежної України...

варіанти відповідей

вибори президента України Л. Кравчука

  прийняття Акту про державну незалежність України

  затвердження державного прапора

  затвердження державного гімну

Запитання 12

Коли прийнятий Закон "Про громадянство України"?

варіанти відповідей

8 жовтень 1991 р.

1 грудень 1991 р.

20 вересня 1991 р.

5 квітня 1992 р.

Запитання 13

У якому році Верховна Рада затвердила синьо-жовтий прапор Державним прапором України ?

варіанти відповідей

 січень 1990 р.

січень 1992 р.

січень 1991 р.

 грудень 1993 р

Запитання 14

Який фактор відіграв вирішальну роль у проведенні в Україні позачергових президентських виборів 1994 р.?

варіанти відповідей

оголошення імпічменту діючому президенту

загострення політичної та економічної кризи

ухвалення нової Конституції незалежної України

добровільна відставка глави держави

Запитання 15

Укажіть три економічні заходи, здійснені урядами України в 1990-х рр.

варіанти відповідей

формування основ планової, командно-адміністративної економіки

ведення державного широкомасштабного індустріального житлового будівництва

запровадження національної грошової одиниці — гривні

проведення приватизації майна державних підприємств

установлення «твердих» державних цін на товари широкого вжитку

розпаювання сільськогосподарських земель колективної та державної форм власності

Запитання 16

Про яке явище йдеться в уривку з історичного джерела?


«На початку 1990-х років перевищення показників смертності над показниками народжуваності стало характерним для всієї республіки – на кожну 1000 мешканців народжувалося в середньому 8,5 дітей, а помирало 16 осіб. Якщо у 1989 р. в Україні проживало 51,7 млн чол., то у 2003 р. всього 47,7 млн».

варіанти відповідей

денаціоналізацію

асиміляцію

депопуляцію

дискримінацію

Запитання 17

Вступ України до Ради Європи припав на період президентства

варіанти відповідей

Л. Кучми

В. Ющенка

Л. Кравчука

П. Порошенка

Запитання 18

Україна, приєднавшись у 1994 р. до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, отримала гарантії безпеки з боку

варіанти відповідей

США, Росії, Великої Британії

Китаю, США, Франції

Росії, Білорусії, Казахстану

Німеччини, Франції, Китаю

Запитання 19

Країни, які першими визнали незалежність України:

варіанти відповідей

Канада, Польща

Російська Федерація, Білорусія

Франція, Німеччина

Латвія, Литва

Запитання 20

Назва масових виступів населення України проти фальсифікації результатів президентських виборів 2004 р.:

варіанти відповідей

«помаранчева революція»

«революція на граниті»

«весна народів»

«оксамитова революція»

Запитання 21

Програма НАТО, у якій брала участь Україна:

варіанти відповідей

«Виклик часові змін»

«Нездоланна свобода»

«Партнерство заради миру»

«Справедлива відплата»

Запитання 22

Хто очолював Соціалістичну партію України?

варіанти відповідей

Олександр Мороз

Леонід Кучма

Микола Мельниченко

Володимир Литвин

Запитання 23

Якого Президента України українці обирали двічі? 

варіанти відповідей

Віктора Януковича

Леоніда Кравчука

Леоніда Кучму

Віктора Ющенка

Запитання 24

У якому році в Україна отримує статус країни - сусіда ЄС?

варіанти відповідей

1999 р.

2003 р.

2002 р.

2004 р.

Запитання 25

Укажіть, хто очолив перший в історії України коаліційний уряд, утворений у грудні 2002 року?

варіанти відповідей

Володимир Литвин

Анатолій Кінах

Віктор Ющенко

Віктор Янукович

Запитання 26

Які факти та процеси пов'язані з президентством

Леоніда Кучми ( 3 відповіді)

варіанти відповідей

політична криза 2001 року (“касетний скандал”)

започаткування економічних перетворень

візит до України Папи Римського Іоана Павла ІІ

утвердження незалежності України

прийняття Конституції України

мирний вихід зі складу СРСР

визнання Голодомору 1932 - 1933 років - геноцидом українського народу

Запитання 27

«Помаранчева революція» — це суспільно-політичне явище новітньої України, яке виявилося у

варіанти відповідей

 тривалій політичній боротьбі з елементами громадянської війни, яка завершилася примиренням

 жорстокій силовій боротьбі за владу прихильників різних політичних партій та організацій

демократичному масовому народному виступі проти фальсифікацій президентських виборів, проти антинародного режиму, тривало у період 21 листопада — 8 грудня 2004 року

 політичній боротьбі, яка призвела до встановлення диктаторського режиму

Запитання 28

Партія (блок), що набрала (набрав) найбільшу кількість голосів на виборах 2002 р.

варіанти відповідей

 «За єдину Україну».

Комуністична партія України

 «Наша Україна»

Соціалістична партія України.

Запитання 29

Укажіть правильне твердження:

варіанти відповідей

Леонід Кучма був у 1993-1995 рр. прем’єр-міністром України

"Касетний скандал" став причиною Помаранчевої революції

Конституція України була прийнята 28 червня 1996 р.

Помаранчева революція відбулася у результаті фальсифікації президентських виборів у 1999 р.

Запитання 30

У якому році Україна стала членом міжнародної організації, прапор якої зображено на фото?

варіанти відповідей

1991 р.

1995 р.

1992 р.

1999 р.

Запитання 31

Конфлікт між Україною та Росією навколо острова Тузла відбувся в...

варіанти відповідей

2016 р.

2003 р.

2008 р.

 1999 р.

Запитання 32

Орган самоврядування Автономної Республіки Крим - це...

варіанти відповідей

 сейм

 меджліс

сенат

 рада

Запитання 33

Всеукраїнський референдум про посилення влади президента, скорочення чисельности депутатів та скасування депутатської недоторканности відбувся:

варіанти відповідей

 7 листопада 2000 року

31 жовтня 1999 року

16 квітня 2000 року

11 вересня 2001 року

Запитання 34

Уведення в дію купоно-карбованця як замінника національної валюти відбулось:

варіанти відповідей

 1994 р.

1996 р.

 1995 р.

 1992 р.

Запитання 35

Хто з діячів, зображених на фото, був кандидатом на президентських виборах 2010 р . ?

варіанти відповідей
Запитання 36

Членом яких міжнародних організації є Україна зараз?

варіанти відповідей

ОБСЄ

НАТО

СНД

ЄС

Рада Європи

СОТ

Запитання 37

«Тіньова» економіка, яка в другій половині 1990-х рр., за оцінками фахівців, «...гальмувала не тільки ринкові реформи, а й вкладання іноземними інвесторами капіталів в Україну», — це сфера вияву економічної активності, спрямованої на:

варіанти відповідей

 Отримання доходів від здійснення заборонених видів діяльності або на ухилення від державного контролю та сплати податків


Законодавче закріплення повного або часткового звільнення певного виду підприємницької діяльності від сплати податків

Перерозподіл національного доходу в інтересах окремих класів, соціальних (найбідніших або найбагатших) верств населення

Заохочення суб'єктів господарювання до розвитку виробництва, підвищення його ефективності та економічного зростання

Запитання 38

Фото свідчить про:

варіанти відповідей

 світову фінансову кризу

 гіперінфляцію

покращення життя населення

введення купоно-карбованців

Запитання 39

Укажіть подію, що відбулася в 2007 р.

варіанти відповідей

відставка першого уряду Юлії Тимошенко

дострокові парламентські вибори

 вступ України в СОТ

перші вибори на пропорційній основі

Запитання 40

За часів перебування на посаді Президента України якого діяча відбувалися події, описані в уривку з документа?

«Бурхливими були часи… знову шукали винних у важкому економічному стані: і Кабмін не такий, і Рада не така, і депутати — всіх розігнати! Студенти на граніті вимагали реальної незалежності і реформ, а шахтарі проклинали тих, хто проголосив незалежність, і вимагали інших реформ. І щоб вгамувати пристрасті, було ухвалено рішення про дострокове припинення повноважень парламенту і Президента України і проведення дострокових виборів…».

варіанти відповідей

 В. Ющенко 

 Л. Кучма 

Л. Кравчук

 В. Янукович 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест