26 травня о 18:00Вебінар: Як вчителю створити та розвивати власний YouTube-канал

Стиль ділового листування. Логічні елементи тексту та порядок його викладення. Шаблони та формуляр-зразки документа. Реквізити документа.

Додано: 5 березня
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 98 разів
11 запитань
Запитання 1

Мовні конструкції, яким властиві постійний склад компонентів, їх порядок та усталене звучанняваріанти відповідей

Рубрикація

Звернення

Кліше

Текст

Запитання 2

Окремі елементи з яких складається офіційний документ називаються

варіанти відповідей

Реквізити

Бланк

Формуляр

Копія

Запитання 3

Сукупність реквізитів, розміщених у встановленій послідовності, називається

варіанти відповідей

Формуляр

Бланк

Реквізити


Копія

Запитання 4

Макет документа у вигляді паперового листа, що містить елементи фірмового стилю або інформацію постійного характеру (накладні, акти, листи і т. ін.); призначений для подальшого заповнення та внесення записів у відведені місця від руки або машинним способом це...

варіанти відповідей

Формуляр

Бланк

Реквізити

Копія

Запитання 5

Текст будь-якого документа складається з логічних елементів:

варіанти відповідей

Вступ

Закінчення

Зачин

Основна частина

Коментар

Доказ

Запитання 6

Членування тексту на складові частини, графічне відокремлення однієї частини від іншої, а також використання заголовків, нумерації тощо це...

варіанти відповідей

рубрикація

абзац

відступ

Запитання 7

Загальна назва великої групи управлінських документів, які слугують засобом спілкування з установами та приватними особами це...

варіанти відповідей

службові листи

рекламні листи

інформаційні листи

листи-повідомлення

Запитання 8

Який тип службових листів описаний «документ, який інформує адресата про те, що до листа додаються певні документи. Починають лист словами: Надсилаємо; Направляємо; Повертаємо; Додаємо, а далі - заголовки та пошукові ознаки (дата і номер) документа, що надсилається»

варіанти відповідей

супровідний лист

інформаційний лист

рекламний лист

лист-повідомлення

лист-запрошення 

гарантійний лист

Запитання 9

Який тип службових листів описаний «пропонує адресатові взяти участь в якомусь заході. Адресується як конкретній особі, так і закладам. Зміст - характер запланованого заходу, терміни проведення, умови участі»

варіанти відповідей

лист-запрошення 

інформаційний лист

рекламний лист

лист-повідомлення

супровідний лист

гарантійний лист

Запитання 10

Який тип службових листів описаний «різновид інформаційного листа, надсилається конкретному адресатові і містить докладний опис рекламованих послуг чи товарів. Мета такого листа - спонукати адресата скористатися певними послугами. У подібних листах адреса зазначається окремо.

варіанти відповідей

супровідний лист

інформаційний лист

рекламний лист

лист-повідомлення

лист-запрошення 

гарантійний лист

Запитання 11

Який тип службових листів описаний «документ, який забезпечує виконання викладених у ньому зобов'язань. Його укладають з метою підтвердження певних обов'язків або умов і адресують до організації чи установи»

варіанти відповідей

супровідний лист

інформаційний лист

рекламний лист

лист-повідомлення

лист-запрошення 

гарантійний лист

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест