СТРУКТУРА КЛІТИНИ

Додано: 17 листопада
Предмет: Біологія, 9 клас
Копія з тесту: СТРУКТУРА КЛІТИНИ
21 запитання
Запитання 1

Наука, що вивчає клітини і будову клітини ?

варіанти відповідей

Мікологія

Цитологія

Гістологія

Екологія

Запитання 2

До немембранних органел відносять:

варіанти відповідей

рибосоми, мітохондрії, пластиди

рибосоми, цитоскелет, клітинний центр

ядро, рибосоми,цитоскелет

лізосоми, включення, цитоскелет

Запитання 3

Назвіть прізвище вченого , який запровадив термін «клітина»:

варіанти відповідей

Р.Гук

Т.Шванн

Р.Вірхов

Запитання 4

Функція мітохондрії:

варіанти відповідей

фотосинтез

синтез АТФ

фагоцитоз

Запитання 5

З яких компонентів складається цитоскелет:

варіанти відповідей

целюлоза

мікротрубочки

мікронитки

вакуоля

Запитання 6

Які з наведених органел містять власну ДНК?

варіанти відповідей

вакуолі

хлоропласти

рибосоми

ядро

Запитання 7

Клітинна стінка відсутня у клітинах:

варіанти відповідей

бактерій

рослин

грибів

тварин

Запитання 8

Жири синтезуються в такій органелі, як:

варіанти відповідей

гладенька ЕПС

вакуоля

комплекс Гольджі

гранулярна ЕПС

Запитання 9

Ферменти лізосом синтезуються на мембранах:

варіанти відповідей

гладкої ЕПС

зернистої ЕПС

мітохондрій

комплексу Гольджі

Запитання 10

Немембранні органели, які беруть участь у синтезі білка, - це:

варіанти відповідей

клітинний центр

рибосоми

центріолі

хромосоми

Запитання 11

До складу хромосом входять переважно:

варіанти відповідей

білки і ДНК

ліпіди і ДНК

вуглеводи і ДНК

РНК і ДНК

Запитання 12

Серед органел клітини виберіть ті, які мають власну ДНК:

варіанти відповідей

рибосоми

пластиди

лізосоми

вакуолі

Запитання 13

До непостійних структур клітини можна віднести:

варіанти відповідей

цитоплазму

рибосоми

лізосоми

цитоскелет

Запитання 14

До одномембранних органел відносять:

варіанти відповідей

ендоплазматичну сітку, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі

ендоплазматичну сітку, апарат Гольджі, лізосоми, рибосоми

мітохондрії, ендоплазматичну сітку, апарат Гольджі, лізосоми

пластиди, апарат Гольджі, лізосоми, пероксисоми

Запитання 15

До складу цитоплазми входять:

варіанти відповідей

цитозоль, рибосоми, клітинний центр, рибосоми

цитозоль, цитоскелет, органели і включення

цитоскелет, мікротрубочки, органели, лізосоми

пероксисоми, цитоскелет, цитозоль, включення

Запитання 16

Основною функцією хлоропластів є:

варіанти відповідей

здійснення фотосинтезу

здійснення дихання

синтез АТФ

синтез білків

Запитання 17

Лейкопласти це:

варіанти відповідей

безбарвні пластиди

зелені пластиди

жовтогарячі пластиди

червоні пластиди

Запитання 18

Яку функцію виконують лізосоми?

варіанти відповідей

травлення харчових часток, руйнування клітинних структур після закінчення терміну їх функціонування

травлення їжі, накопичення продуктів життєдіяльності

модифікація білків, упакування декретованих продуктів у гранули

метоболізм деяких полісахаридів

Запитання 19

Що є структурно-функціональною одиницею живих організмів?

варіанти відповідей

бактерія

вірус

клітина

тканина

Запитання 20

Основною функцією ядра є:

варіанти відповідей

збереження та передача білків

збереження спадкової інформації

передача спадкової інформації

збереженя та передача спадкової інформації

Запитання 21

Клітинну стінку мають клітини:

варіанти відповідей

рослин

тварин

грибів

бактерій

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест