Структура клітини. Принципи функціонування клітини

Додано: 26 листопада 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
15 запитань
Запитання 1

Енергетичний обмін - це сукупність

варіанти відповідей

 реакцій біосинтезу

реакцій розщеплення з виділенням енергії

реакцій розщеплення з поглинанням енергії

усіх ферментативних реакцій клітини

Запитання 2

Мітохондрії називають енергетичними станціями клітини, тому що вони:

варіанти відповідей

синтезують білки

синтезують АТФ

синтезують вуглеводи

розщеплюють АТФ

Запитання 3

Дисиміляція -..... 

варіанти відповідей

енергетичний обмін

виділення енергії

 поглинання енергії

 пластичний обмін

Запитання 4

Наведіть приклад процесів катаболізму

варіанти відповідей

Фотосинтез

Хемосинтез

Гліколіз

Синтез білків

Запитання 5

Яка частина клітини здійснює транспорт речовин, енергії й інформації в клітину?

варіанти відповідей

Цитоплазма

Ядро

ЕПС

Клітинна мембрана

Запитання 6

Яка сполука є універсальним акумулятором енергії в клітині ?

варіанти відповідей

РНК

ДНК

НАДФ

АТФ

Запитання 7

Підготовчий етап енергетичного обміну в багатоклітинних організмів відбувається

варіанти відповідей

матриксі мітохондрій

кристах мітохондрій

шкірі

травній системі

Запитання 8

Який етап клітинного дихання відображає рівняння:

С6 Н12 О6 + 2Н3 РО4+2АДФ →2 С3 Н6 О3 + 2АТФ +2Н2 О + 200кДж 

 

  

варіанти відповідей

підготовчий

 безкисневий

  

кисневий

фотосинтез

Запитання 9

Оберіть характерні риси клітинного центру

варіанти відповідей

складаються з мікроктубочок

складаються з центріолей

беруть участь у поділі клітин

беруть участь у синтезі білка

відсутній у клітинах вищих рослин, деяких грибів, водоростей, одноклітинних тварин

є у клітинах всіх організмів

Запитання 10

Оберіть серед переліку непостійні структури клітини

варіанти відповідей

рибосоми

включення

клітинний центр

джгутик

Запитання 11

Оберіть серед переліку характеристики рибосом

варіанти відповідей

складаються з субодиниць

містять РНК та білки

містяться у цитомлазмі, мітохондріях та пластидах

мають немембранну будову

мають одномембранну будову

Запитання 12

Оберіть структури клітини, які належать до цитоскелету

варіанти відповідей

клітинний центр

мікроголки

мікротрубочки

мікронитки

Запитання 13

Оберіть серед переліку функції цитоплазми:

варіанти відповідей

впливає на швидкість перебігу біохімічних процесів

об'єднує в єдину сиситему усі структури клітини

є середовищем транспортування сполук та обміну речовин

має сталу будову та властивості

Запитання 14

Вміст води в цитозолю становить -

варіанти відповідей

до 90%

до 80%

до 70%

до 60%

Запитання 15

Внутрішній вміст клітини за винятком ядра називають -

варіанти відповідей

цитоскелет

цитоплазма

клітинний центр

гіалозоль

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест