Ступені порівняння

Додано: 9 листопада 2019
Предмет: Англійська мова
Тест виконано: 3 рази
5 запитань
Запитання 1

1. The exam was quite easy —______we expected.

варіанти відповідей

a) more easy that            

b) more easy than            

c) easier than

        

 d) easier as

Запитання 2

2.The people who arrive______get the best seats.

варіанти відповідей

a) more earlier               

              

b) most early 

c) the earliest

d) much early

Запитання 3

3. John's marks are______his sister's.

варіанти відповідей

a) the higher than             

              

b) the highest as

c) higher than

d) more high than

Запитання 4

4.The film was really boring. It was______I've ever seen.

варіанти відповідей

a) most boring film          

   

b) the more boring film

c) the film more boring

d) the most boring film

Запитання 5

5.Of the two books, this one is the______.

варіанти відповідей

a) the most interesting      

        

b) most interesting 

c) more interesting

d) the more interesting

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест