Створення алгоритмів і програм Python

Додано: 14 грудня 2021
Предмет: Інформатика, 7 клас
25 запитань
Запитання 1

Які із цих операторів призначенні для створення алгоритмів з повторенням

варіанти відповідей

if (a==False):

for i in range(n,m,k):

while (a>=8):

def f(x):

Запитання 2

Які два значення має логічний вираз?

варіанти відповідей

True

Еlse

Іf

False

Запитання 3

Для введення даних з клавіатури призначена команда:

варіанти відповідей

print () 

input() 

float()

randin()

Запитання 4

Вкажіть оператор, котрий відповідає за піднесення до степеня у середовищі Python

варіанти відповідей

*

**

/

//

^

+-

Запитання 5

Присвоєнням у мові програмування Python називають знак ...

варіанти відповідей

==

>=

=

><

<>

<=

Запитання 6

Яка команда потрібна для завантаження команд роботи з Черепашкою?

варіанти відповідей

from turtle import

import turtle

shape ('turtle')

turtle import

Запитання 7

Яка команда дозволяє здійснити поворот черепашки?

варіанти відповідей

left()

backward()

begin_fill

right()

Запитання 8

Які види операторів циклу використовують для запису алгоритмів із повторенням (циклів)?

варіанти відповідей

із параметром

без параметру

з умовою

без умови

Запитання 9

Цикл із параметром...

варіанти відповідей

for

fol

far

lor

Запитання 10

Для введення даних з клавіатури призначена команда:

варіанти відповідей

print () 

input() 

float()

randin()

Запитання 11

Для виведення інформації використовують команду...

варіанти відповідей

input()

randin()

print()

import()

Запитання 12

Помилки у вікні програми та повідомлення про помилку у вікні консолі виділяються ... кольором

варіанти відповідей
Запитання 13

Набір графічних компонентів містить модуль:

Позначте одну правильну відповідь

варіанти відповідей

randint

tkinter

title

turtle

Запитання 14

За допомогою якого методу встановлюють розміри вікна?

Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

root.title ('Hello')

root = Tk()

root.geometry('250x150')

from tkinter import*

Запитання 15

За допомогою якого методу додають заголовок вікна?

Позначте одну правильну відповідь

варіанти відповідей

from tkinter import*

root.title ('Hello')

root.geometry('250x150')

root = Tk()

Запитання 16

Який вигляд має рядок geometry для створення вікна програми шириною 250 пікселів та висотою 150 пікселів?

Позначте одну правильну відповідь

варіанти відповідей

root.geometry('150x250')

root.geometry('250x150+300')

root.geometry('250x150')

root.geometry('250x150'+300+250)

Запитання 17

Як називається вигляд вікна програми, в якому для взаємодії людини й компютера застосовуються графічні компоненти?

Позначте одну правильну відповідь

варіанти відповідей

графічний редактор

графічний оператор

графічний інтерфейс

графічні зображення

Запитання 18

Оберіть результат виконання програми в Python: print (4*5*2)

варіанти відповідей

200

50

4*5*2

40

Запитання 19

Величина, значення якої не змінюється, називається

варіанти відповідей

змінною величиною, або змінною

сталою величиною, або константою

команда присвоювання

Запитання 20

Величина, значення якої може змінюватися, називається

варіанти відповідей

змінною величиною, або змінною

сталою величиною, або константою

команда присвоювання

Запитання 21

Після виконання команди a=int(input("Введи число"))

варіанти відповідей

а - текст

а - дробове число

а - ціле число

Запитання 22

Після виконання команди a=float(input("Введи число"))

варіанти відповідей

а - текст

а - дробове число

а - ціле число

Запитання 23

Що буде в результаті виконання програми:

print(25//4)

варіанти відповідей

6

6,25

29

5

Запитання 24

Цикл із передумовою описується

варіанти відповідей

оператором for....

оператором begin...

оператором while...

оператором turtle...

Запитання 25

Алгоритми, які містять цикли називають алгоритмами з ...

варіанти відповідей

повторенням

розгалуженням

циклами

слідуванням

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест