Створення документів за допомогою текстового процесора Microsoft Word

Додано: 12 лютого 2020
Предмет: , 9 клас
Тест виконано: 484 рази
20 запитань
Запитання 1

Який редактор називається текстовим?

варіанти відповідей

програма, призначена для створення та опрацювання графічної інформації;

програма, призначена для створення та обробки тексту;

програма, призначена, призначена для створення, обробки таблиць;

програма, призначена для роботи з даними.

Запитання 2

Сукупність параметрів оформлення тексту називається -

варіанти відповідей

стилем тексту;

розширенням тексту;

форматом тексту;

текстурою.

Запитання 3

Набір символів визначеного рисунка, який включає в себе всі необхідні розміри та варіанти називається

варіанти відповідей

написанням тексту;

кеглем тексту;

гарнітурою шрифту;

параметрами тексту.

Запитання 4

Що називають колонтитулом?

варіанти відповідей

заголовочні дані документа;

дані документа, які розміщуються над текстом;

текст або графічне зображення, яке друкується знизу або вгорі кожної сторінки документа. В ньому можна відобразити: заголовок, номер сторінки, дату тощо;

дані документа, які містять нумерацію сторінок.

Запитання 5

Які закладки має підпункт "Шрифт"?

варіанти відповідей

шрифт, інтервал, анімація;

шрифт, джерело паперу, анімація;

поля; розмір паперу, джерело паперу;

формат, стиль.

Запитання 6

Як називається текст оформлений за допомогою текстового редактора?

варіанти відповідей

відредагований текст;

текстовий документ;

документ;

файл.

Запитання 7

За допомогою якої комбінації клавіш у текстовому редакторі Word можна копіювати і вставляти інформацію?

варіанти відповідей

Ctrl+C, Ctrl+A.

Ctrl+Z, Ctrl+V.

Ctrl+C, Ctrl+V.

Ctrl+A, Ctrl+Z.

Запитання 8

Що виконує комбінація клавіш Alt+BackSpace в текстовому редакторі Word?

варіанти відповідей

послідовне скасування дій попередніх операцій;

зміну регістра;

переведення рядка;

переміщення по документу.

Запитання 9

Властивості елемента тексту (сторінки, абзацу, символу) називається

варіанти відповідей

шаблоном;

макросом;

режимом;

форматом.

Запитання 10

Виберіть параметри абзацу

варіанти відповідей

тип вирівнювання, абзацні відступи, міжрядковий інтервал, інтервал перед і після абзацу;

тип вирівнювання, відступи, інтервал;

тип вирівнювання, відступи, інтервал, параметри надписів;

тип вирівнювання, абзацні відступи, параметри надписів.

Запитання 11

Розміщення малюнка відносно тексту називається

варіанти відповідей

обтіканням;

параметром;

положенням;

форматом.

Запитання 12

Скількома способами можна додати таблицю в текстовому редакторі Word?

варіанти відповідей

п'ятьма;

трьома;

двома;

одним.

Запитання 13

Засіб WordArt задає

варіанти відповідей

художнє оформлення тексту;

оформлення тексту за допомогою нестандартних параметрів;

графічне оформлення тексту;

оформлення тексту.

Запитання 14

З чим дозволяє працювати параметр SmartArt?

варіанти відповідей

діаграмами;

таблицями;

фігурами;

схемами.

Запитання 15

Що називається макросом?

варіанти відповідей

програмний засіб, призначений для підстановки даних;

програмний засіб, призначений для переміщення даних;

це набір вказівок та інструкцій, які виконуються як одна вказівка;

програмний засіб, призначений для архівації даних.

Запитання 16

Які вкладки має діалог "параметри сторінки" в текстовому редакторі Word?

варіанти відповідей

поля, розмір паперу, джерело паперу;

поля, зразок, розділ паперу;

поля, сторінка, абзац;

поля, розділ, інтервал.

Запитання 17

Які вкладки містить діалог "Границі та заливки"?

варіанти відповідей

границя, заливка, тип;

заливка, сторінка, колір;

границя, заливка, сторінка;

сторінка, заливка, малюнок.

Запитання 18

Які види списків є в текстовому редакторі Word?

варіанти відповідей

нумеровані, марковані та багаторівневі;

марковані та багаторівневі;

багаторівневі та нумеровані;

нумеровані та марковані.

Запитання 19

Яке програмне забезпечення належить до систем опрацювання текстів?

варіанти відповідей

PowerPoint;

Word;

Excel;

Paint.

Запитання 20

Яку клавішу використовують для фіксації режиму великих літер?

варіанти відповідей

Insert;

Delete;

Enter;

Caps Lock

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест