Основи створення баз даних

профільний

Додано: 17 квітня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 13 разів
12 запитань
Запитання 1

Що означає символ *  в умові запиту системи управління базами даних Access?

варіанти відповідей

будь-яка кількість певних символів

будь-яка кількість будь-яких символів

один визначений символ

2 визначених символи

Запитання 2

Назвіть тип бази даних, в якому фіксуються дані про події, явища, процеси, а також їх характеристики

варіанти відповідей

фактографічний

інформаційний

глобальний

локальний

Запитання 3

Поле, дані в якому не можуть повторюватися, називається

варіанти відповідей

головне

ключове

допоміжне

первинне

Запитання 4

База даних містить інформацію про учнів ліцею та має такі поля: Прізвище, Клас, Оцінка за тест, Оцінка за практичне завдання, Загальна кількість балів. Якого типу повинно бути поле Клас?

варіанти відповідей

числове

грошове

дати і часу

текстове

Запитання 5

Сукупність взаємозв’язаних та організованих спеціальним чином відомостей з деякої предметної області, які зберігаються на носіях інформації і доступ до яких мають різні користувачі для розв’язання своїх задач, називається

варіанти відповідей

таблиця з даними

база даних

файл даних

текстовий документ

Запитання 6

Що визначає модель даних?

варіанти відповідей

Наповнення таблиць в базах даних

Правила маніпулювання даними

Правила опису схем бази даних

Правила доступу до даних

Схеми бази даних

Запитання 7

Які функції може виконувати СКБД?

варіанти відповідей

обробка текстових даних

гарантування несуперечливості даних

захист даних

виконання наукових обчислень

пошук даних

оновлення й видалення даних

Запитання 8

До якого типу відноситься СУБД MS Access?

варіанти відповідей

локальна

реляційна

ієрархічна

мережева

Запитання 9

Об'єктами баз даних є:

варіанти відповідей

таблиці, запити, звіти, форми

таблиці, запити, звіти

таблиці, запити, конструктори

таблиці, запити, звіти, конструктори, макети

Запитання 10

У запитах умовами відбору даних з таблиць можуть бути:

варіанти відповідей

слова, числові вирази, оператори порівняння, відповідно до типів даних у полях

слова, числові вирази

слова, числа, формули

слова, букви, вирази

Запитання 11

Оберіть режими роботи з таблицею:

варіанти відповідей

таблиця, конструктор, макет

таблиця, конструктор

таблиця, конструктор, форма

таблиця, конструктор, макет, звіт

Запитання 12

В якій моделі даних складові подані у вигляді таблиць та пов'язані відношеннями

варіанти відповідей

реляційна

мережева

ієрархічна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест