Створення векторних зображень

Додано: 9 жовтня 2022
Предмет: Інформатика, 6 клас
Тест виконано: 132 рази
12 запитань
Запитання 1

Що називають комп’ютерною графікою?

варіанти відповідей

Сукупність методів, прийомів і засобів створення та опрацювання графічних зображень за допомогою комп'ютера

Файл, у якому зберігається зображення

Комп’ютерна програма, призначена для створення й редагування графічних зображень

Розділ інформатики, у якому вивчаються методи створення й опрацювання текстової інформації за допомогою комп’ютера

Запитання 2

У якому файлі зберігаються розміри зображення та коди кольорів усіх його пікселів?

варіанти відповідей

Відеофайл

Файл растрового зображення 

Файл векторного зображення

Аудіофайл

Запитання 3

Що називають векторним зображенням?

варіанти відповідей

Зображення, яке складається із векторів

Зображення, що складається з графічних примітивів - геометричних об’єктів (ліній, кіл, кривих тощо), які описуються математичними рівняннями

Зображення, що являє собою набір пікселів, кожний із яких має певний колір

Зображення, що отримується під час зйомки фото- і відеокамерою або сканування

Запитання 4

Вкажіть на растрове зображення

варіанти відповідей
Запитання 5

Вкажіть на векторне зображення

варіанти відповідей
Запитання 6

Коли доцільно застосовувати векторну графіку?


варіанти відповідей

створення значків/піктограм

створення логотипів

редагування фотографій

створення технічних креслень

створення фотоколажів

створення шрифтів

Запитання 7

Укажіть, які параметри може мати векторний графічний об'єкт


варіанти відповідей

Координати розташування на площині малюнка

Радіус

Колір окремих пікселів

Колір заливки

Колір контура

Розміри

Запитання 8

Розділ інформатики, що вивчає методи та прийоми обробки графічних зображень за допомогою комп'ютера - це...

варіанти відповідей

Комп'ютерні презентації

Комп'ютерна графіка

Комп'ютерна таблиця

Запитання 9

Найменша одиниця растрового зображення 

варіанти відповідей

Піксель

Мікрон

Растр

Дюйм

Запитання 10

Яка графіка дає можливість одержати високу якість зображення?

варіанти відповідей

Растрова

Векторна

Фрактальна

Комбінована

Запитання 11

Що можна додати за допомогою даної піктограми.?

варіанти відповідей

Графічні об'єкти

Текстове поле

Фігури

Запитання 12

Вкажіть де вказана Бічна панель?

варіанти відповідей

1

8

6

2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест