Сучасна політична карта Африки (10 клас)

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Географія, 10 клас
Тест виконано: 520 разів
12 запитань
Запитання 1

Африка є найбільш політично нестабільним регіоном світу. За це Африку називають «киплячим континентом». З 1960 року, з часу здобуття незалежності більшістю країн, у більш ніж третині нових держав відбулися збройні зіткнення через соціально-політичні, ресурсні, національно-етнічні, територіальні, ідеологічні протиріччя. Яка першопричина збройних конфліктів в Африці?

варіанти відповідей

Низький рівень прибутків населення, що викликає невдоволення владою

Колоніальні кордони держав, які не враховують етнічних меж при етнічному мисленні населення

Наявність в країнах великої кількості зброї в результаті її масштабної закупівлі на світовому ринку

Мало ефективний вплив світової громадськості на врегулювання збройних конфліктів

Запитання 2

Яка група країн (за соціально-економічною типологією) не представлена в Африці?

варіанти відповідей

Нові індустріальні країни

Нафтодобувні країни

Найменш розвинуті країни

Високорозвинуті країни

Запитання 3

Африканський континент тривалий час був традиційною зоною політичних та економічних інтересів багатьох країн Європи, до яких згодом приєдналися США, а в останні роки Китай та Індія. Який чинник визначає зацікавленість африканськими країнами з боку провідних економік світу?

варіанти відповідей

Багатство природних ресурсів

Зручне географічне положення

Наявність малоосвоєних територій

Наявність дешевої робочої сили

Запитання 4

Використовуючи статистичні дані, розрахуйте показник ВВП за номінальним значенням на душу населення у зазначених країнах Африки. Знайдіть країну з найбільшим вказаним показником.

варіанти відповідей

Єгипет: ВВП – 332,00 $ млрд, населення – 101,4 млн. осіб

Нігерія: ВВП – 620,95 $ млрд, населення – 204,4 млн. осіб

ПАР: ВВП – 273,73 $ млрд, населення – 55,0 млн. осіб

Ефіопія: ВВП – 74,08 $ млрд, населення – 111, 9 млн. осіб

Запитання 5

Чому після деколонізації африканський континент все одно залишається зоною політичних та економічних інтересів провідних країн світу: США, Китаю, Індії, Великої Британії, Франції?

варіанти відповідей

Зростає потреба в значних обсягах природних ресурсів, яких бракує на території провідних країн світу

Зростає зацікавленість у промислових товарах та послугах, які створюються в африканських країнах

Збільшується інтерес до надлишкової дешевої та низько кваліфікованої робочої сили

Зростає інтерес до продуктів харчування, що виробляються в країнах Африки

Запитання 6

Яка з зазначених особливостей типології країн за рівнем їхнього економічного розвитку притаманна лише африканському регіону на відміну від регіонів Азія, Океанія та Америка?

варіанти відповідей

Переважають держави, що належать до типу країн, що розвиваються

Відсутні держави, які належать до типу високорозвинутих країн

За кількістю переважають найменш розвинуті країни

Жодну країну не відносять до групи нових індустріальних країн

Запитання 7

Виберіть три відповіді з семи. Які риси економіко-географічного положення є подібними для Єгипту та ПАР?

варіанти відповідей

Географічна наближеність території до високорозвинених країн

Вихід до двох океанів, що зумовлює наявність морських портів, які гарантують транспортні зв’язки з різними регіонами світу

Значна частина кордонів по суходолу проходить малозаселеними територіями пустель або напівпустель

Усі держави-сусіди належать до типу країн, що розвиваються

Важливе геополітичне положення як трансконтинентальної країни, що забезпечує політичний вплив в регіоні

Компактність території, але значна її частина малозаселена через природні умови

Країну відокремлюють тисячі кілометрів від провідних високорозвинених країн світу

Запитання 8

Виберіть три відповіді з семи. Туристи поки що рідко відвідують країни Тропічної Африки (на відміну від Північної Африки). Що стоїть на перешкоді швидкого розвитку туристичної індустрії у цій частині планети?

варіанти відповідей

Відсутність розвиненої транспортної та туристичної інфраструктури

Бідні природно-рекреаційні та культурно-історичні ресурси

Високі ціни на туристичні послуги, які значно перевищують середньосвітові

Тропічні хвороби та занадто спекотний клімат

Політична нестабільність та низький рівень життя в країнах

Відсутність туристичних фірм, які працюють з країнами Тропічної Африки

Недостатня реклама туристичного потенціалу африканських країн

Запитання 9

Установіть правильну відповідність між країнами Африки та субрегіонами, до яких вони віднесені за геосхемою ООН.

варіанти відповідей

Лівія, Марокко, Туніс – Південна Африка

Замбія, Зімбабве, Танзанія – Центральна Африка

Ангола, Демократична Республіка Конго, Чад – Східна Африка

Гвінея, Намібія, Сенегал – Західна Африка

Запитання 10

Яке твердження про державний лад країн Африки є правильним?

варіанти відповідей

Серед африканських країн-монархій є як конституційні, так і абсолютні монархії

Більшість країн Африки мають федеративний територіальний устрій з численними автономними територіями

В Африці переважають парламентські республіки, роль президента в яких є представницькою

В Африці зберіглося кілька невеликих за площею колоніальних володінь європейських держав

Запитання 11

Виберіть три відповіді з семи. Які характерні ознаки політико- та економіко-географічного положення Африканського регіону?

варіанти відповідей

Африканські країни є політичними й економічними союзниками по організаціях Африканський Союз та Ліга арабських держав

Країни африканського регіону розміщені компактно, між ними налагоджене регулярне транспортне сполучення, що сприяє глибокій економічній інтеграції

Африканські держави є значним осередком геополітичного впливу на загальносвітові процеси

Між країнами Африканського регіону існують численні спірні прикордонні території та поширені сепаратистські рухи

Транспортно-географічне положення північної частини Африки суттєво поліпшилося після відкриття Суецького каналу в кінці ХІХ ст. та його реконструкції в 2015 році

Найбільш вигідне географічне розташування Тропічної Африки, яка займає транзитне транспортне положення між Європою та Азією

Усі країни Африки мають вихід узбережжя морів та океанів, на яких створені великі за вантажообігом морські порти

Запитання 12

Яке твердження правильно характеризує місце Африканського регіону в сучасному світі?

варіанти відповідей

В Африці створюється найменша частка ВВП світу

Африка вирізняється найбільшою кількістю населення з-поміж регіонів світу

В Африканському регіоні знаходиться найбільша кількість країн

За площею та чисельністю населення Африка поступається лише Азії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест