Сучасна світова література

Додано: 21 жовтня 2020
Предмет: Зарубіжна література, 2 клас
Тест виконано: 6 разів
20 запитань
Запитання 1

Напрям у літературі, представники якого прагнули розробляти методи та прийоми, які найбільш ефективно, природньо та живо зафіксувати реальний світ у його рухомості, мінливості, передати власні враження, відчуття та бачення

варіанти відповідей

імпресіонізм

експресіонізм

футуризм

дадаїзм

Запитання 2

Напрям у літературі, який проголосив єдиною реальністю субєктивний духовний світ світ людини, а його вираження - основною метою мистецтва, викоремлювався особливою увагою до форми, емоційної виразності образу, викоистовував контраст як засіб, мотив двійництва тощо.

варіанти відповідей

Експресіонізм

Імпресіонізм

Футуризм

Дадаїзм

Запитання 3

Авангардистський напрям у літературі, який розвінчував розум та логіку, руйнував естетику, його основними принципами були ірраціональність, запреречення визнаних канонів, цинізм, безситемність, розчарованість; миитці ставили собі за мети вивільнити підсвідомість автора. Виник у Швейцарії.

варіанти відповідей

Дадаїзм

Імпресіонізм

Експресіонізм

Футуризм

Запитання 4

Що в перекладі з французької означає слово "модерн"?

варіанти відповідей

"сучасний"

"вражаючий"

"красивий"

Запитання 5

Модернізм – це


варіанти відповідей

літературний напрям з настановою на фотографічно точне й  упереджене зображення дійсності

загальна назва кризових явищ кінця 19 – початку 20 ст., позначених настроями безнадії та розчарування

загальна назва сукупності нереалістичних напрямів у літературі і мистецтві кінця 19 – початку 20 ст.

Запитання 6

Франц Кафка "Перевтілення". В якому місті народився австрійський письменник Франц Кафка?

варіанти відповідей

Відень

Прага

Берлін

Львів

Запитання 7

Течія модернізму, в основі якої перебуває символ, що відтворює певне явище, а конкретний художній образ наповнює багатозначністю-це

варіанти відповідей

неоромантизм

імпресіонізм

символізм

дадаїзм

Запитання 8

Для творчості митців -модерністів характерно

варіанти відповідей

відмова від принципу правдоподібності, надання переваги творчій інтуїції, використання навмисно ускладнених форм

заглиблення у внутрішній світ особистості, наявність героя, який гостро реагує на недосконалість світу, протистоїть несправедливості

тяжіння до об'єктивності й достовірності зображення, дослідження взаємодії між характерами і обставинами

Запитання 9

Авангардний напрям у мистецтві, що розвинувся на початку XX століття здебільшого в Італії й відстоював крайній формалізм, пропагував культ індивідуалізму, відкидав загальноприйняті мовні та поетично-мистецькі норми, прагнув до руйнації усталеної класичної традиції, оскільки вона, на думку представників цього напряму, заважає мистецтву вільно розвиватися.

варіанти відповідей

Футуризм

Експресіонізм

Імпресіонізм

Символізм

Запитання 10

Напрям у мистецтві XX століття, котрому властиві звернення до підсвідомих образів, звільнення від панування раціонального мислення, використання оптичних ілюзій та парадоксальне поєднання форм. Виник після Першої світової війни у Франції в 1920-і роки.

варіанти відповідей

Сюрреалізм

Імпресіонізм

Експресіонізм

Футуризм

Запитання 11

Автор циклу імпресіоністичних романів

варіанти відповідей

Марсель Пруст

Франс Кафка

Герман Гессе

немає правильної відповіді

Запитання 12

Герман Гессе був автором таких творів

варіанти відповідей

"Степовий вовк", "Гра у бісер""

"Процес", "Замок"

"Уліс", "Портрет художника в молоді роки"

Усі відповіді правильні

Запитання 13

Сховок у мистецтві шукав для себе герой роману

варіанти відповідей

"Степовий вовк"

"Уліс"

"Три товариша"

"Місіс Делоулей"

Запитання 14

Ірландець, який писав англійською мовою, прагнув доєднатися у своїй твочості до "материкової Європи"

варіанти відповідей

Джеймс Джойс

Марсель Пруст

Франц Кафка

Герман Гессе

Запитання 15

Теоретик модернізму в англійській літературі

варіанти відповідей

Вірджинія Вульф

Джеймс Джойс

Річард Олдінгтон

інший варіант

Запитання 16

Автор, який піднімав у своїх творах проблеми спілкування представників різних статей, показував типажі сильних жінок, їх протистояння з чоловіками

варіанти відповідей

Девід Герберт Лоуренс

Вірджинія Вулф

Джеймс Джойс

Марсель Пруст

Запитання 17

Протягом одного дня відбуваються події у творах таких авторів

варіанти відповідей

Джеймс Джойс та Вірджинія Вулф

Вірджинія Вулф та Герберт Девід Лоуренс

Франц Кафка та Марсель Пруст

Марсель Пруст та Джеймс Джойс

Запитання 18

Представником якого літературного напряму є наступні автори: Філіппо-Томазо Марінетті, Лучіні, Раньйоні, В. Маяковський, брати Бурлюки

варіанти відповідей

Футуризм

Сюрреалізм

Імажизм

Експресіонізм

Запитання 19

Літературний напрям, школа в англійській та американській літературах, який відрізнявся емоційною стриманістю, предметною конкретністю образа, лаконізмом у паєднанні з глибоким підтекстом, викориастанням асоціативного ряду.

варіанти відповідей

Імажизм

Футуризм

Сюрреалізм

Дадаїзм

Запитання 20

Представниками якого напряму були наступні письменники: Андре Бретон, Гійом Апполінер, Поль Елюар, Луї Арагон

варіанти відповідей

Сюрреалізм

Дадаїзм

Футуризм

Символізм

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест