Сучасні тенденції розвитку світового господарства

Додано: 7 жовтня 2022
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 68 разів
10 запитань
Запитання 1

(Злат. - направляю) - розвиток тих чи інших подій у певному напрямі - це

варіанти відповідей

глобалізація

тенденція

інновація

Запитання 2

До головних тенденцій сучасного розвитку світової економіки належать ...

варіанти відповідей

глобалізація, інформатизація,інновація

інновація,транснаціоналізація, інвестиція

глобалізація, інформатизація, транснаціоналізація

Запитання 3

Розширення діяльності підприємст за межі окремих національних економік у вигляді багатосторонніх коопераційних зв'язків - це

варіанти відповідей

інтернаціоналізація

глобалізація

інновація

Запитання 4

Вищою стадією інтернаціоналізаціі стала ...

варіанти відповідей

інвестиція

інновація

глобалізація

Запитання 5

Економічна глобалізація спричиняє:

варіанти відповідей

розвиток ринкової економіки в усьому світі

інтеграцію праці

демографічні процеси

посилення міжнародного поділу праці

господарські об'єднання країн

Запитання 6

(З англ. - зміна, оновлення) -ідея, новітний продукт, що заснований на використанні досягнень науки і передового досвіду - це

варіанти відповідей

тенденція

інновація

інвестиція

глобалізація

Запитання 7

За загальним індексом технології у результаті серед 104 країн світу Україна посідає....місце

варіанти відповідей

83

58

100

Запитання 8

Транснаціональна корпарація (ТНК) -це

варіанти відповідей

прагнення до відособлення; у багатонаціональних державах прагнення національних меншостей до створення власної держави чи автономного регіону.

поєднання на одному підприємстві всіх стадій переробки певної сировини.

підприємства, що утворюють систему виробництва, розподілу між кількома країнами, але контрольовану з одного центру.

Запитання 9

Скілько приблизно корпорацій становлять ядро світової господарської системи?

варіанти відповідей

850

437

500

1000

Запитання 10

Вплив ТНК на економіку України найбільше працює в....

варіанти відповідей

харчовій промисловості

гірно-хімічній промисловості

машинобудівній та металообробній промисловості

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест