1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

суцільна колективізація

Додано: 5 квітня
Предмет: Англійська мова, 10 клас
Тест виконано: 6 разів
19 запитань
Запитання 1

Політика «ліквідації куркульства як класу», здійснювана партійно-радянським керівництвом СРСР і УСРР у 1930–1931 рр., мала за мету

варіанти відповідей

Вигнати куркулів зі створюваних колгоспів і радгоспів.

Змусити більшу частину селянства об’єднуватися в колгоспи.

Посилити матеріальну зацікавленість селян у суспільній праці.

Перерозподілити землю куркулів на користь бідняків.

Запитання 2

Постанова РНК УСРР про занесення на «чорну дошку» колгоспів за «злісне саботування хлібозаготівель» призвела до

варіанти відповідей

ліквідації "куркулів" і "підкуркульників", виселення решти селян до Сибіру.

конфіскації всього продовольства й посівного фонду, припинення постачання товарів.

надання екстреної продовольчої допомоги членам колгоспу за рахунок селян-одноосібників.

вилучення господарського реманенту та примусове відправлення колгоспників на промислові новобудови.

Запитання 3

Із якою метою партійно-державне керівництво УСРР наприкінці 1920-х рр. розповсюджувало зображений плакат?

варіанти відповідей

Спонукати одноосібників добровільно вступати в колгоспи.

Викликати у селян зневажливе ставлення до одноосібників.

Посилити класову боротьбу на селі проти куркульства.

Роз’яснити селянству завдання політики «ліквідації куркульства як класу».

Запитання 4

Уривок джерела, у якому схарактеризовано часи Голодомору: «Урожай у нас був хороший, але радянська влада, «заготовляючи» наш хліб, до тих пір доводила свої плани й завдання до нас, до поки не залишились [ми] без фунта хліба», можна використати для пояснення його

варіанти відповідей

причин

передумов

значення

мети

Запитання 5

«Закон про п'ять колосків» був складовою політики

варіанти відповідей

введення госпрозрахунку між державою та колгоспами


передання земель заможних селян бідняцьким господарствам

масових репресій проти селянства

освоєння цілинних та перелогових земель

Запитання 6

Укажіть рік, у якому був проголошений курс на суцільну колективізацію сільського господарства.

варіанти відповідей

1925 р.

1929 р.

1930 р.

1932 р.

Запитання 7

У 1931 р. в УСРР діяло 226 дитячих будинків, у яких перебувало 39 318 дітей. Наприкінці 1933 р. таких будинків було вже 452, у яких перебувало 96 057 дітей. Що спричинило зазначені зміни?

варіанти відповідей

«Червоний терор"


Голодомор

"Великий терор"

"Радянізація" Західної України

Запитання 8

Утвердження в Українській СРР колгоспно-радгоспної системи господарю- вання, багатомільйонні демографічні втрати, підрив і деградація продуктивних сил села – це наслідки здійснення політики

варіанти відповідей

«воєнного комунізму»


суцільної колективізації

нової економічної політики

"коренізації"

Запитання 9

З якою політичною метою партійно-радянське керівництво СРСР проводило суцільну колективізацію сільського господарства?

варіанти відповідей

Установлення державного контролю над сільськогосподарським виробництвом і використання його ресурсів для модернізації промисловості

Зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва та піднесення добробуту селян

Допомога держави процесу колгоспного будівництва та вдосконалення агротехніки та агрокультури

Подолання продовольчої кризи в країні, заміна екстенсивного сільськогосподарського виробництва інтенсивним

Запитання 10

Які судження щодо зображеного плаката є правильними? (три відповіді)


варіанти відповідей

Плакат створював негативний образ заможного селянства.

Появу плаката зумовили негативні наслідки спроби суцільної колективізації в 1929–1930 рр.

Плакат закликав до впровадження політики «воєнного комунізму».

Плакат агітував за усуспільнення індивідуальної власності селян.

Поява плаката свідчила про неспроможність влади подолати наслідки голоду 1921–1923 рр.

Плакат агітував за соціалістичне змагання виробничих бригад на селі.

Поява плаката засвідчила провал заходів із хлібозаготівлі 1927–1928 рр.

Запитання 11

Слова Й. Сталіна «..Ми маємо ворогів внутрішніх ...Ми маємо ворогів зовнішніх... Ми мали кризу заготівлі, яку вже ліквідовано. Криза заготівлі стала першим серйозним виступом капіталістичних елементів села проти радянської влади» були сигналом до


варіанти відповідей

запровадження продрозверстки.

створення системи МТС.

розпуску колгоспів.

згортання непу.

Запитання 12

З'ясуйте, в основі якого плаката є символічне відображення народної пам'яті про одне зі знарядь геноциду українського народу.

варіанти відповідей
Запитання 13

Стаханов, Ізотов, Кривонос.


варіанти відповідей

Ударники праці


Герої праці


Передовики виробництва


Відомі металурги

Запитання 14

Рік початку третьої п’ятирічки.


варіанти відповідей

1933р


1937р


1938р


1939р

Запитання 15

У 1928 р. була створена перша машинно-тракторна станція (МТС), яка розташовувалась на території ......:

варіанти відповідей

Київщини

Волині

Чернігівщини

Одещини

Запоріжжі

Запитання 16

Позначте рік завершення колективізації в Україні, коли колгоспи об'єднували понад 96% всіх посівних площ

варіанти відповідей

1934 р.

1935 р.

1937 р.

1939 р.

Запитання 17

Позначте соціальну верству населення СРСР і УСРР, яка в роки здійснення колективізації за наказом Й. Сталіна була «ліквідована як клас».

варіанти відповідей

поміщики

куркулі

селяни-середняки

селяни-кооператори (члени сільськогосподарських кооперативів)

робітники

партійна номенклатура (партійна верхівка)

Запитання 18

Якому визначенню відповідає термін «колективізація»?

варіанти відповідей

заселення вільної землі великими колективами людей

добровільне об'єднання людей в організації для спільної господарської діяльності;

об'єднання індивідуальних сільських господарств у колективні господарства, які засновуються на колективній власності на засоби виробництва;

створення селянами великих колективних об'єднань для захисту своїх економічних і політичних інтересів.

Запитання 19

Укажіть правильний варіант заповнення пропуску в тексті. «Тих, хто чинив найупертіший опір, розстрілювали або масово вивозили в табори примусової праці на Північ Росії чи до Сибіру. Решту позбавляли всієї їхньої власності (включаючи хату й особисті речі), залишаючи людей напризволяще. _____________________ досягло апогею взимку 1929—1930 рр. Найпоширенішою його формою стала депортація. Сотні тисяч селян разом із сім'ями виганяли з домівок, саджали в товарні потяги й вивозили за тисячі кілометрів на Північ Росії, де їх скидали серед арктичної пустелі, нерідко без їжі та притулку...»

варіанти відповідей

розкуркулювання;

закріпачення;

обезземелення;

переселення;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест